MailboxNotEnabledForRESTAPI-varning visas i Microsoft Dynamics 365 postlådeavisering

Den här artikeln innehåller en lösning på ett fel som inträffar i Microsoft Dynamics 365 postlådeavisering.

Gäller för: Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Online
Ursprungligt KB-nummer: 4534628

Symptom

Du ser en varning som i följande exempel i en postlådeavisering i Dynamics 365:

"Ett allmänt åtkomstfel för postlådan uppstod när e-postmeddelandet skulle skickas test-SSS med inkommande via EXO-profil, men det sker i förväg via postlådans postlådenamn<>. Ägaren till den associerade e-postserverprofilen Microsoft Exchange Online har fått ett meddelande. Systemet försöker skicka meddelandet igen senare.
Email serverfelkod: MailboxNotEnabledForRESTAPI. Exchange.server returnerade 404-fel."

Orsak

Den här varningen kan loggas om postlådan har konfigurerats med en Exchange Online e-postserverprofil i Dynamics 365 men postlådan faktiskt är en lokal Exchange-postlåda.

Åtgärd

Om postlådan är en lokal Exchange-postlåda kontrollerar du att Email serverprofilen som konfigurerats för postlådan inte är en Exchange Online profil. En profil för Exchange Server (Hybrid) ska användas när du ansluter till en lokal Exchange-postlåda.

Mer information om hur du konfigurerar Dynamics 365 Online med Exchange on-premises finns i Ansluta Dynamics 365 för Customer Engagement-appar (online) till Exchange Server (lokalt).