Dela via


Felet "Objektreferensen är inte inställd på en instans av ett objekt" när du genererar en rapport i Microsoft Management Reporter 2012

Den här artikeln innehåller lösningar för objektreferensen som inte är inställd på en instans av ett objektfel som inträffar när du skapar en rapport i Microsoft Management Reporter 2012.

Gäller för: Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL 2011
Ursprungligt KB-nummer: 2976908

Symptom

När du genererar en rapport med Microsoft Management Reporter 2012 (MR 2012) får du följande felmeddelande:

Objektreferensen är inte inställd på en instans av ett objekt

Om du vill felsöka problem med Management Reporter 2012-rapporter går du till Windows-Loggboken för att få ytterligare information om felet. Du hittar Loggboken i Kontrollpanelen under Administrationsverktyg. I Loggboken väljer du Windows-loggar och sedan Program. Under kolumnen Källa letar du efter Management Reporter Rapportdesignern eller Management Reporter 2012 Services. Klientfel finns på arbetsstationen och MR-tjänstfel finns på MR-servern. Du kan behöva kontrollera Loggboken på en eller båda ställena.

Här är en lista över fel som tas emot när rapportfelet inträffar och eventuella associerade fel i Loggboken. Hitta felet i listan och använd lämpliga avsnitt för orsak/lösning.

Loggboken meddelanden:

Microsoft.Dynamics.Performance.Reporting.Engine.Server.WorksheetLinkAdapter.PopulateReportCellFromWorksheet(String workSheetName, ExcelWorkbook workBook, RowCriterion reportRowCriteria, ValueColumn reportValueColumn, WorksheetModifierType offset)

Se Orsak 1.

Microsoft.Dynamics.Performance.Reporting.Engine.Server.ReportCalculator.ColumnCalculateOneRowAllColumns(ValueRow rowDetail)

Se Orsak 2.

Orsak 1

Excel-länken i raddefinitionen har en felaktig referens. Se Lösning 1.

Orsak 2

Sammanfattningsnivån för trädet har en mask i kolumnen Dimension. Se Lösning 2.

Lösning 1

I raddefinitionen kontrollerar du Excel-länkarna och kontrollerar att de inte refererar till en CALC-kolumn. Raddefinitionen har till exempel en referens till @WKS(B=B2, C=C2). I kolumndefinitionen är kolumn C formaterad som en CALC-kolumn. Excel-data kan inte placeras i en CALC-kolumn.

Lösning 2

I träddefinitionen tar du bort eventuella dimensionsbegränsningar från kolumnen Dimension på sammanfattningsnivå.