Genvägar till Start-menyn är inte omedelbart tillgängliga i Windows Server 2016 och Windows Server 2019

Den här artikeln innehåller en lösning på problemet som gör en mapp som innehåller genvägar på Start-menyn otillgänglig.

Gäller för: Windows Server 2019, Windows Server 2016
Ursprungligt KB-nummer: 3198613

Symptom

På en dator som kör Windows Server 2016 eller Windows Server 2019 med Skrivbordsmiljö installerar du ett program som skapar en eller flera genvägar på Start-menyn. Genvägarna finns i en mapp på Start-menyn . Du upptäcker dock att mappen inte är klickbar eller kan expanderas och att genvägarna därför inte är tillgängliga.

Lösning

Du kan lösa det här problemet genom att logga ut från datorn och sedan logga in igen. Den nya mappen på Start-menyn bör nu vara utbyggbar och genvägarna i mappen kan nu klickas.