1. Översikt och mål

Stöd för enheter

Kurs HoloLens (första generationen) HoloLens 2 Integrerande headset
✔️

Innan du börjar

Förutsättningar

  • En Windows 10 dator som konfigurerats med rätt verktyg installerade
  • Windows 10 SDK 10.0.18362.0 eller senare
  • Vissa grundläggande C#-programmeringskunskaper
  • En HoloLens 2-enhet konfigurerad för utveckling
  • Unity Hub med Unity 2019.2.X installerat och modulen Universell Windows-plattform Build Support har lagts till

Viktigt

Den rekommenderade Unity-versionen för den här självstudieserien är Unity 2019.2.X. Detta ersätter alla krav eller rekommendationer för Unity-version som anges i de krav som är länkade ovan.

Nästa lektion: 2. Initiera projektet och det första programmet