แก้ไข

Share via


Latest updates and version history for SQL Server

This article lists various builds or updates that are available for different versions of SQL Server.

Original product version:   SQL Server
Original KB number:   321185

Summary

 • A downloadable version of an Excel workbook that contains all the build versions together with their current support lifecycle stage for 2005 through the current version is available. The Excel file also contains detailed fix lists for SQL Server 2022, SQL Server 2019, and SQL Server 2017. Click to download this new Excel file now.

 • To learn what a specific version number of SQL Server maps to, or to find the KB article information for a specific cumulative update package or a service pack, search for the version number in the SQL Server Complete Version list tables.

 • To find the edition of your SQL Server instance, you can use one of the procedures in Method 2 through Method 5 in the Determine which version and edition of SQL Server Database Engine is running section.

  Note

  The version information and edition information are in the same output string.

  Note

  For information about SQL Server Support lifecycle, see SQL Server support lifecycle information.

Latest updates available for currently supported versions of SQL Server

Each of the following links provides information for all of the applicable products and technologies.

Version Latest service pack Latest GDR Latest cumulative update
SQL Server 2022

- Build information
- Installation
None GDR
(16.0.1115.1 - April 2024)
CU13 for 2022
(16.0.4125.3 - May 2024)

CU12 + GDR
(16.0.4120.1 - April 2024)
SQL Server 2019

- Build information
- Installation
None GDR
(15.0.2110.4 - April 2024)
CU26 for 2019
(15.0.4365.2 - April 2024)

CU25 + GDR
(15.0.4360.2 - April 2024)
SQL Server 2017

- Build information
- Installation
None GDR
(14.0.2052.1 - October 2023)
CU31 for 2017
(14.0.3456.2 - September 2022)

CU31 + GDR
(14.0.3465.1 - October 2023)
SQL Server 2016

- Build information
- Installation
Azure Connect pack
(13.0.7000.253 - May 2022)

SP3
(13.0.6300.2 - September 2021)

SP2
(13.0.5026.0 - April 2018)

SP1
(13.0.4001.0 - November 2016)
GDR for Azure Connect pack
(13.0.7029.3 - October 2023)

GDR for SP3
(13.0.6435.1 - October 2023)

GDR for SP2
(13.0.5108.50 - June 2022)

GDR for SP1
(13.0.4259.0 - July 2019)

GDR for RTM
(13.0.1745.2 - January 2018)
CU17 + GDR for SP2
(13.0.5893.48 - June 2022)

CU17 for 2016 SP2
(13.0.5888.11 - March 2021)

CU15 + GDR for SP1
(13.0.4604.0 - July 2019)

CU15 for SP1
(13.0.4574.0 - May 2019)

CU9 for RTM
(13.0.2216.0 - November 2017)
SQL Server 2014

- Build information
- Installation
SP3
(12.0.6024.0 - October 2018)

SP2
(12.0.5000.0 - July 2016)

SP1
(12.0.4100.1 - May 2015)
GDR for SP3
(12.0.6179.1 - October 2023)

GDR for SP2
(12.0.5223.6 - July 2019)

GDR for SP1
(August 2017)

MS15-058
(July 2015)
CU4 + GDR for SP3
(12.0.6449.1 - October 2023)

CU4 for SP3
(12.0.6329.1 - July 2019)

CU18 for SP2
(12.0.5687.1 - July 2019)

CU13 for SP1
(12.0.4522.0 - August 2017)
SQL Server 2012

- Build information
- Installation
SP4
(11.0.7001.0 - September 2017)

SP3
(11.0.6020.0 - November 2015)

SP2
(11.0.5058.0 - June 2014)

SP1
(11.0.3000.0 - November 2012)
GDR for SP4
(11.0.7512.11 - February 2023)

GDR for SP3
(January 2018)

MS16-136
(November 2016)

MS15-058
(December 2015)
CU10 for SP3
(11.0.6607.3 - August 2017)

CU16 for SP2
(11.0.5678.0 - January 2017)

CU16 for SP1
(11.0.3487.0 - May 2015)
SQL Server 2008 R2

- Build information
- Installation
SP3
(10.50.6000.34 - September 2014)

SP2
(10.50.4000.0 - July 2012)
GDR for SP3
(10.50.6785.2 - February 2023)

MS15-058
(July 2015)
None
SQL Server 2008

- Build information
- Servicing
SP4
(10.0.6000.29 - September 2014)

SP3
(10.00.5500.0 - October 2011)
GDR for SP4
(10.0.6814.4 - February 2023)

MS15-058
(July 2015)
None

Note

"Latest" = During the past 12 months

SQL Server complete version list tables

Note

These tables use the following format and are ordered by the build number.

SQL Server 2022

Build number or version Service pack Update Knowledge Base number Release date
16.0.4125.3 None CU13 KB5036432 May 16, 2024
16.0.4120.1 None CU12 + GDR KB5036343 April 9, 2024
16.0.1115.1 None GDR KB5035432 April 9, 2024
16.0.4115.5 None CU12 KB5033663 March 14, 2024
16.0.4105.2 None CU11 KB5032679 January 11, 2024
16.0.4100.1 None CU10 + GDR KB5033592 January 9, 2024
16.0.1110.1 None GDR KB5032968 January 9, 2024
16.0.4095.4 None CU10 KB5031778 November 16, 2023
16.0.4085.2 None CU9 KB5030731 October 12, 2023
16.0.4080.1 None CU8 + GDR KB5029503 October 10, 2023
16.0.1105.1 None GDR KB5029379 October 10, 2023
16.0.4075.1 None CU8 KB5029666 September 14, 2023
16.0.4065.3 None CU7 KB5028743 August 10, 2023
16.0.4055.4 None CU6 KB5027505 July 13, 2023
16.0.4045.3 None CU5 KB5026806 June 15, 2023
16.0.4035.4 None CU4 KB5026717 May 11, 2023
16.0.4025.1 None CU3 KB5024396 April 13, 2023
16.0.4015.1 None CU2 KB5023127 March 15, 2023
16.0.4003.1 None CU1 KB5022375 February 16, 2023
16.0.1050.5 None GDR KB5021522 February 14, 2023
16.0.1000.6 None RTM NA November 16, 2022

SQL Server 2019

Build number or version Service pack Update Knowledge Base number Release date
15.0.4365.2 None CU26 KB5035123 April 11, 2024
15.0.4360.2 None CU25 + GDR KB5036335 April 9, 2024
15.0.2110.4 None GDR KB5035434 April 9, 2024
15.0.4355.3 None CU25 KB5033688 February 15, 2024
15.0.4345.5 None CU24 KB5031908 December 14, 2023
15.0.4335.1 None CU23 KB5030333 October 12, 2023
15.0.4326.1 None CU22 + GDR KB5029378 October 10, 2023
15.0.2104.1 None GDR KB5029377 October 10, 2023
15.0.4322.2 None CU22 KB5027702 August 14, 2023
15.0.4316.3 None CU21 KB5025808 June 15, 2023
15.0.4312.2 None CU20 KB5024276 April 13, 2023
15.0.4298.1 None CU19 KB5023049 February 16, 2023
15.0.4280.7 None CU18 + GDR KB5021124 February 14, 2023
15.0.2101.7 None GDR KB5021125 February 14, 2023
15.0.4261.1 None CU18 KB5017593 September 28, 2022
15.0.4249.2 None CU17 KB5016394 August 11, 2022
15.0.4236.7 None CU16 + GDR KB5014353 June 14, 2022
15.0.2095.3 None GDR KB5014356 June 14, 2022
15.0.4223.1 None CU16 KB5011644 April 18, 2022
15.0.4198.2 None CU15 KB5008996 January 27, 2022
15.0.4188.2 None CU14 KB5007182 November 22, 2021
15.0.4178.1 None CU13 KB5005679 October 05, 2021
15.0.4153.1 None CU12 KB5004524 August 04, 2021
15.0.4138.2 None CU11 KB5003249 June 10, 2021
15.0.4123.1 None CU10 KB5001090 April 06, 2021
15.0.4102.2 None CU9 KB5000642 February 11, 2021
15.0.4083.2 None CU8 + GDR KB4583459 January 12, 2021
15.0.2080.9 None GDR KB4583458 January 12, 2021
15.0.4073.23 None CU8 KB4577194 September 30, 2020
15.0.4063.15 None CU7 KB4570012 September 02, 2020
15.0.4053.23 None CU6 KB4563110 August 04, 2020
15.0.4043.16 None CU5 KB4552255 June 22, 2020
15.0.4033.1 None CU4 KB4548597 March 31, 2020
15.0.4023.6 None CU3 KB4538853 March 12, 2020
15.0.4013.40 None CU2 KB4536075 February 13, 2020
15.0.4003.23 None CU1 KB4527376 January 07, 2020
15.0.2070.41 None GDR KB4517790 November 04, 2019
15.0.2000.5 None RTM NA November 04, 2019

SQL Server 2017

Build number or version Service pack Update Knowledge Base number Release date
14.0.3465.1 None CU31 + GDR KB5029376 October 10, 2023
14.0.2052.1 None GDR KB5029375 October 10, 2023
14.0.3460.9 None CU31 + GDR KB5021126 February 14, 2023
14.0.2047.8 None GDR KB5021127 February 14, 2023
14.0.3456.2 None CU31 KB5016884 September 20, 2022
14.0.3451.2 None CU30 KB5013756 July 13, 2022
14.0.3445.2 None CU29 + GDR KB5014553 June 14, 2022
14.0.2042.3 None GDR KB5014354 June 14, 2022
14.0.3436.1 None CU29 KB5010786 March 30, 2022
14.0.3430.2 None CU28 KB5008084 January 13, 2022
14.0.3421.10 None CU27 KB5006944 October 27, 2021
14.0.3411.3 None CU26 KB5005226 September 14, 2021
14.0.3401.7 None CU25 KB5003830 July 12, 2021
14.0.3391.2 None CU24 KB5001228 May 10, 2021
14.0.3381.3 None CU23 KB5000685 February 24, 2021
14.0.3370.1 None CU22 + GDR KB4583457 January 12, 2021
14.0.2037.2 None GDR KB4583456 January 12, 2021
14.0.3356.20 None CU22 KB4577467 September 10, 2020
14.0.3335.7 None CU21 KB4557397 July 01, 2020
14.0.3294.2 None CU20 KB4541283 April 07, 2020
14.0.3281.6 None CU19 KB4535007 February 05, 2020
14.0.3257.3 None CU18 KB4527377 December 09, 2019
14.0.3238.1 None CU17 KB4515579 October 08, 2019
14.0.3223.3 None CU16 KB4508218 August 01, 2019
14.0.3192.2 None CU15 + GDR KB4505225 July 09, 2019
14.0.2027.2 None GDR KB4505224 July 09, 2019
14.0.3162.1 None CU15 KB4498951 May 23, 2019
14.0.3103.1 None CU14 + GDR KB4494352 May 14, 2019
14.0.2014.14 None GDR KB4494351 May 14, 2019
14.0.3076.1 None CU14 KB4484710 March 25, 2019
14.0.3048.4 None CU13 KB4466404 December 18, 2018
14.0.3045.24 None CU12 KB4464082 October 24, 2018
14.0.3038.14 None CU11 KB4462262 September 20, 2018
14.0.3037.1 None CU10 KB4342123 August 27, 2018
14.0.2002.14 None GDR KB4293803 August 14, 2018
14.0.3035.2 None CU9 + GDR KB4293805 August 14, 2018
14.0.3030.27 None CU9 KB4341265 July 18, 2018
14.0.3029.16 None CU8 KB4338363 June 21, 2018
14.0.3026.27 None CU7 KB4229789 May 23, 2018
14.0.3025.34 None CU6 KB4101464 April 17, 2018
14.0.3023.8 None CU5 KB4092643 March 20, 2018
14.0.3022.28 None CU4 KB4056498 February 20, 2018
14.0.3015.40 None CU3 + GDR KB4058562 January 03, 2018
14.0.3015.40 None CU3 KB4052987 January 04, 2018
14.0.2000.63 None GDR KB4057122 January 03, 2018
14.0.3008.27 None CU2 KB4052574 November 28, 2017
14.0.3006.16 None CU1 KB4038634 October 24, 2017
14.0.1000.169 None RTM NA September 29, 2017

SQL Server 2016

Build number or version Service pack Update Knowledge Base number Release date
13.0.7029.3 None Azure Connect Pack + GDR KB5029187 October 10, 2023
13.0.6435.1 None SP3 + GDR KB5029186 October 10, 2023
13.0.6430.49 SP3 GDR KB5021129 February 14, 2023
13.0.7024.30 SP3 Azure Connect pack + GDR KB5021128 February 14, 2023
13.0.6419.1 SP3 GDR KB5014355 June 14, 2022
13.0.7016.1 SP3 Azure Connect pack + GDR KB5015371 June 14, 2022
13.0.7000.253 SP3 Azure Connect pack KB5014242 May 19, 2022
13.0.6300.2 SP3 RTW/PCU3 KB5003279 September 15, 2021
13.0.5893.48 SP2 CU17 + GDR KB5014351 June 14, 2022
13.0.5108.50 SP2 GDR KB5014365 June 14, 2022
13.0.5888.11 SP2 CU17 KB5001092 March 29, 2021
13.0.5882.1 SP2 CU16 KB5000645 February 11, 2021
13.0.5865.1 SP2 CU15 + GDR KB4583461 January 12, 2021
13.0.5103.6 SP2 GDR KB4583460 January 12, 2021
13.0.5850.14 SP2 CU15 KB4577775 September 28, 2020
13.0.5830.85 SP2 CU14 KB4564903 August 06, 2020
13.0.5820.21 SP2 CU13 KB4549825 May 28, 2020
13.0.5698.0 SP2 CU12 KB4536648 February 24, 2020
13.0.5622.0 SP2 CU11 + GDR KB4535706 February 11, 2020
13.0.5102.14 SP2 GDR KB4532097 February 11, 2020
13.0.5598.27 SP2 CU11 KB4527378 December 09, 2019
13.0.5492.2 SP2 CU10 KB4524334 October 08, 2019
13.0.5426.0 SP2 CU8 KB4505830 July 31, 2019
13.0.5366.0 SP2 CU7 + GDR KB4505222 July 09, 2019
13.0.5101.9 SP2 GDR KB4505220 July 09, 2019
13.0.5337.0 SP2 CU7 KB4495256 May 22, 2019
13.0.5292.0 SP2 CU6 KB4488536 March 19, 2019
13.0.5264.1 SP2 CU5 KB4475776 January 23, 2019
13.0.5233.0 SP2 CU4 KB4464106 November 13, 2018
13.0.5216.0 SP2 CU3 KB4458871 September 20, 2018
13.0.5201.2 SP2 CU2 + GDR KB4458621 August 21, 2018
13.0.5081.1 SP2 GDR KB4293802 August 14, 2018
13.0.5153.0 SP2 CU2 KB4340355 July 16 2018
13.0.5149.0 SP2 CU1 KB4135048 May 30, 2018
13.0.5026.0 SP2 RTW/PCU2 KB4052908 April 24, 2018
13.0.4604.0 SP1 CU15 + GDR KB4505221 July 09, 2019
13.0.4259.0 SP1 GDR KB4505219 July 09, 2019
13.0.4574.0 SP1 CU15 KB4495257 May 16, 2019
13.0.4560.0 SP1 CU14 KB4488535 March 19, 2019
13.0.4550.1 SP1 CU13 KB4475775 January 23, 2019
13.0.4541.0 SP1 CU12 KB4464343 November 13, 2018
13.0.4528.0 SP1 CU11 KB4459676 September 17, 2018
13.0.4224.16 SP1 GDR KB4458842 August 22, 2018
13.0.4522.0 SP1 CU10 + GDR KB4293808 August 14, 2018
13.0.4514.0 SP1 CU10 KB4341569 July 16, 2018
13.0.4502.0 SP1 CU9 KB4100997 May 30, 2018
13.0.4474.0 SP1 CU8 KB4077064 March 19, 2018
13.0.4466.4 SP1 CU7 KB4057119 January 04, 2018
13.0.4210.6 SP1 GDR KB4057118 January 3, 2018
13.0.4457.0 SP1 CU6 KB4037354 November 20, 2017
13.0.4451.0 SP1 CU5 KB4040714 September 18, 2017
13.0.4446.0 SP1 CU4 KB4024305 August 08, 2017
13.0.4206.0 SP1 GDR KB4019089 August 08, 2017
13.0.4435.0 SP1 CU3 KB4019916 May 15, 2017
13.0.4422.0 SP1 CU2 KB4013106 March 20, 2017
13.0.4411.0 SP1 CU1 KB3208177 January 17, 2017
13.0.4001.0 SP1 RTW/PCU1 KB3182545 November 16, 2016
13.0.1745.2 RTM GDR KB4058560 January 06, 2018
13.0.2218.0 RTM CU9 + GDR KB4058559 January 06, 2018
13.0.2216.0 RTM CU9 KB4037357 November 20, 2017
13.0.2213.0 RTM CU8 KB4040713 September 18, 2017
13.0.2210.0 RTM CU7 KB4024304 August 08, 2017
13.0.2204.0 RTM CU6 KB4019914 May 15, 2017
13.0.2197.0 RTM CU5 KB4013105 March 20, 2017
13.0.2193.0 RTM CU4 KB3205052 January 17, 2017
13.0.4202.2 RTM GDR KB3210089 December 16, 2016
13.0.1728.2 RTM CU3 + GDR KB3210111 December 16, 2016
13.0.2186.6 RTM CU3 KB3205413 November 16, 2016
13.0.2186.6 RTM CU3 + GDR KB3194717 November 08, 2016
13.0.1722.0 RTM GDR KB3194716 November 08, 2016
13.0.2164.0 RTM CU2 KB3182270 September 22, 2016
13.0.2149.0 RTM CU1 KB3164674 July 25, 2016
13.0.1601.5 None RTM NA June 1, 2016

SQL Server 2014

Build number or version Service pack Update Knowledge Base number Release date
12.0.6449.1 None SQL Server 2014 SP3 CU4 + GDR KB5029185 October 10, 2023
12.0.6179.1 None SQL Server 2014 SP3 GDR KB5029184 October 10, 2023
12.0.6444.4 SP3 CU4 + GDR KB5021045 February 14, 2023
12.0.6174.8 SP3 GDR KB5021037 February 14, 2023
12.0.6439.10 SP3 CU4 + GDR KB5014164 June 14, 2022
12.0.6169.19 SP3 GDR KB5014165 June 14, 2022
12.0.6433.1 SP3 CU4 + GDR KB4583462 January 12, 2021
12.0.6164.21 SP3 GDR KB4583463 January 12, 2021
12.0.6372.1 SP3 CU4 + GDR KB4535288 February 11, 2020
12.0.6118.4 SP3 GDR KB4532095 February 11, 2020
12.0.6329.1 SP3 CU4 KB4500181 July 29, 2019
12.0.6293.0 SP3 CU3 + GDR KB4505422 July 09, 2019
12.0.6108.1 SP3 GDR KB4505218 July 09, 2019
12.0.6259.0 SP3 CU3 KB4491539 April 16, 2019
12.0.6214.1 SP3 CU2 KB4482960 February 19, 2019
12.0.6205.1 SP3 CU1 KB4470220 December 12, 2018
12.0.6024.0 SP3 RTW/PCU3 KB4022619 October 30, 2018
12.0.5687.1 SP2 CU18 KB4500180 July 29, 2019
12.0.5659.1 SP2 CU17 + GDR KB4505419 July 09, 2019
12.0.5223.6 SP2 GDR KB4505217 July 09, 2019
12.0.5632.1 SP2 CU17 KB4491540 April 16, 2019
12.0.5626.1 SP2 CU16 KB4482967 February 19, 2019
12.0.5605.1 SP2 CU15 KB4469137 December 12, 2018
12.0.5600.1 SP2 CU14 KB4459860 October 15, 2018
12.0.5590.1 SP2 CU13 KB4456287 August 27, 2018
12.0.5589.7 SP2 CU12 KB4130489 June 18, 2018
12.0.5579.0 SP2 CU11 KB4077063 March 19, 2018
12.0.5571.0 SP2 CU10 KB4052725 January 16, 2018
12.0.5214.6 SP2 GDR KB4057120 January 16, 2018
12.0.5563.0 SP2 CU9 KB4055557 December 18, 2017
12.0.5557.0 SP2 CU8 KB4037356 October 16, 2017
12.0.5556.0 SP2 CU7 KB4032541 August 28, 2017
12.0.5553.0 SP2 CU6 KB4019094 August 08, 2017
12.0.5207.0 SP2 GDR KB4019093 August 08, 2017
12.0.5546.0 SP2 CU5 KB4013098 April 17, 2017
12.0.5540.0 SP2 CU4 KB4010394 February 21, 2017
12.0.5538.0 SP2 CU3 KB3204388 December 19, 2016
12.0.5532.0 SP2 GDR KB3194718 November 08, 2016
12.0.5203.0 SP2 GDR KB3194714 November 08, 2016
12.0.5522.0 SP2 CU2 KB3188778 October 17, 2016
12.0.5511.0 SP2 CU1 KB3178925 August 25, 2016
12.0.5000.0 SP2 RTW/PCU2 KB3171021 July 11, 2016
12.0.4522.0 SP1 CU13 KB4019099 August 08, 2017
12.0.4237.0 SP1 GDR KB4019091 August 08, 2017
12.0.4511.0 SP1 CU12 KB4017793 April 17, 2017
12.0.4502.0 SP1 CU11 KB4010392 February 21, 2017
12.0.4491.0 SP1 CU10 KB3204399 December 19, 2016
12.0.4487.0 SP1 GDR KB3194722 November 08, 2016
12.0.4232.0 SP1 GDR KB3194720 November 08, 2016
12.0.4474.0 SP1 CU9 KB3186964 October 17, 2016
12.0.4468.0 SP1 CU8 KB3174038 August 15, 2016
12.0.4459.0 SP1 CU7 KB3162659 June 20, 2016
12.0.4457.0 SP1 CU6 KB3167392 May 30, 2016
12.0.4449.0 SP1 CU6 KB3144524 April 18, 2016
12.0.4438.0 SP1 CU5 KB3130926 February 22, 2016
12.0.4436.0 SP1 CU4 KB3106660 December 21, 2015
12.0.4427.24 SP1 CU3 KB3094221 October 19, 2015
12.0.4422.0 SP1 CU2 KB3075950 August 17, 2015
12.0.4416.0 SP1 CU1 KB3067839 June 19, 2015
12.0.4213.0 SP1 MS15-058: GDR Security Update KB3070446 July 14, 2015
12.0.4100.1 SP1 RTW/PCU1 KB3058865 May 04, 2015
12.0.2569.0 RTM CU14 KB3158271 June 20, 2016
12.0.2568.0 RTM CU13 KB3144517 April 18, 2016
12.0.2564.0 RTM CU12 KB3130923 February 22, 2016
12.0.2560.0 RTM CU11 KB3106659 December 21, 2015
12.0.2556.4 RTM CU10 KB3094220 October 19, 2015
12.0.2553.0 RTM CU9 KB3075949 August 17, 2015
12.0.2548.0 RTM MS15-058: QFE Security Update KB3045323 July 14, 2015
12.0.2546.0 RTM CU8 KB3067836 June 19, 2015
12.0.2495.0 RTM CU7 KB3046038 April 20, 2015
12.0.2480.0 RTM CU6 KB3031047 February 16, 2015
12.0.2456.0 RTM CU5 KB3011055 December 17, 2014
12.0.2430.0 RTM CU4 KB2999197 October 21, 2014
12.0.2402.0 RTM CU3 KB2984923 August 18, 2014
12.0.2381.0 RTM MS14-044: QFE Security Update KB2977316 August 12, 2014
12.0.2370.0 RTM CU2 KB2967546 Friday, June 27, 2014
12.0.2342.0 RTM CU1 KB2931693 April 21, 2014
12.0.2269.0 RTM MS15-058: GDR Security Update KB3045324 July 14, 2015
12.0.2254.0 RTM MS14-044: GDR Security Update KB2977315 August 12, 2014
12.0.2000.8 RTM April 01, 2014

SQL Server 2012

Build number or version Service pack Update Knowledge Base number Release date
11.0.7512.11 SP4 GDR Security Update KB5021123 February 14, 2023
11.0.7507.2 SP4 GDR Security Update KB4583465 January 12, 2021
11.0.7493.4 SP4 GDR Security Update KB4532098 February 11, 2020
11.0.7462.6 SP4 GDR Security Update KB4057116 January 16, 2018
11.0.6614.2 SP3 QFE Security Update KB4057121 January 16, 2018
11.0.6260.1 SP3 GDR Security Update KB4057115 January 16, 2018
11.0.7001.0 SP4 RTW/PCU4 KB4018073 October 2, 2017
11.0.6607.3 SP3 CU10 KB4025925 August 08, 2017
11.0.6251.0 SP3 QFE Security Update KB4019092 August 08, 2017
11.0.6598.0 SP3 CU9 KB4016762 May 15, 2017
11.0.6594.0 SP3 CU8 KB4013104 March 20, 2017
11.0.6579.0 SP3 CU7 KB3205051 January 17, 2017
11.0.6567.0 SP3 CU6 KB3194992 November 17, 2016
11.0.6248.0 SP3 MS16-136 GDR Security Update KB3194721 November 08, 2016
11.0.6567.0 SP3 MS16-136 QFE Security Update KB3194724 November 08, 2016
11.0.5388.0 SP2 MS16-136 GDR Security Update KB3194719 November 08, 2016
11.0.5676.0 SP3 MS16-136 QFE Security Update KB3194725 November 08, 2016
11.0.6544.0 SP3 CU5 KB3180915 September 19, 2016
11.0.6540.0 SP3 CU4 KB3165264 July 18, 2016
11.0.6537.0 SP3 CU3 KB3152635 May 16, 2016
11.0.6523.0 SP3 CU2 KB3137746 March 21,2016
11.0.6518.0 SP3 CU1 KB3123299 January 19, 2016
11.0.6020.0 SP3 RTW/PCU3 KB3072779 November 20, 2015
11.0.5678.0 SP2 CU16 KB3205054 November 17, 2016
11.0.5676.0 SP2 CU15 KB3205416 November 17, 2016
11.0.5657.0 SP2 CU14 KB3180914 September 19, 2016
11.0.5655.0 SP2 CU13 KB3165266 July 18, 2016
11.0.5649.0 SP2 CU12 KB3152637 May 16, 2016
11.0.5646.0 SP2 CU11 KB3137745 March 21,2016
11.0.5644.2 SP2 CU10 KB3120313 January 19, 2016
11.0.5641.0 SP2 CU9 KB3098512 November 16, 2015
11.0.5634.1 SP2 CU8 KB3082561 September 21, 2015
11.0.5623.0 SP2 CU7 KB3072100 July 20, 2015
11.0.5613.0 SP2 MS15-058: QFE Security Update KB3045319 July 14, 2015
11.0.5592.0 SP2 CU6 KB3052468 May 18, 2015
11.0.5582.0 SP2 CU5 KB3037255 March 16, 2015
11.0.5569.0 SP2 CU4 KB3007556 January 19, 2015
11.0.5556.0 SP2 CU3 KB3002049 November 17, 2014
11.0.5548.0 SP2 CU2 KB2983175 September 15, 2014
11.0.5532.0 SP2 CU1 KB2976982 July 23, 2014
11.0.5343.0 SP2 MS15-058: GDR Security Update KB3045321 July 14, 2015
11.0.5058.0 SP2 RTW/PCU2 KB2958429 June 10, 2014
11.0.3513.0 SP1 MS15-058: QFE Security Update KB3045317 July 14, 2015
11.0.3482.0 SP1 CU13 KB3002044 November 17, 2014
11.0.3470.0 SP1 CU12 KB2991533 September 15, 2014
11.0.3460.0 SP1 MS14-044: QFE Security Update KB2977325 August 12, 2014
11.0.3449.0 SP1 CU11 KB2975396 July 21, 2014
11.0.3431.0 SP1 CU10 KB2954099 May 19, 2014
11.0.3412.0 SP1 CU9 KB2931078 March 17, 2014
11.0.3401.0 SP1 CU8 KB2917531 January 20, 2014
11.0.3393.0 SP1 CU7 KB2894115 November 18, 2013
11.0.3381.0 SP1 CU6 KB2874879 September 16, 2013
11.0.3373.0 SP1 CU5 KB2861107 July 15, 2013
11.0.3368.0 SP1 CU4 KB2833645 May 30, 2013
11.0.3349.0 SP1 CU3 KB2812412 March 18, 2013
11.0.3339.0 SP1 CU2 KB2790947 January 21, 2013
11.0.3321.0 SP1 CU1 KB2765331 November 20, 2012
11.0.3156.0 SP1 MS15-058: GDR Security Update KB3045318 July 14, 2015
11.0.3153.0 SP1 MS14-044: GDR Security Update KB2977326 August 12, 2014
11.0.3000.0 SP1 RTW/PCU1 KB2674319 November 07, 2012
11.0.2424.0 RTM CU11 KB2908007 December 16, 2013
11.0.2420.0 RTM CU10 KB2891666 October 21, 2013
11.0.2401.0 RTM CU6 KB2728897 February 18, 2013
11.0.2395.0 RTM CU5 KB2777772 December 17, 2012
11.0.2383.0 RTM CU4 KB2758687 October 15, 2012
11.0.2376.0 RTM MS12-070: QFE Security Update KB2716441 October 09, 2012
11.0.2332.0 RTM CU3 KB2723749 August 31, 2012
11.0.2325.0 RTM CU2 KB2703275 June 18, 2012
11.0.2316.0 RTM CU1 KB2679368 April 12, 2012
11.0.2218.0 RTM MS12-070: GDR Security Update KB2716442 October 09, 2012
11.0.2100.60 RTM March 06, 2012

SQL Server 2008 R2

Build number or version Service pack Update Knowledge Base number Release date
10.50.6785.2 SP3 GDR Security Update KB5021112 February 14, 2023
10.50.6560.0 SP3 GDR Security Update KB4057113 January 06, 2018
10.50.6529.0 SP3 MS15-058: QFE Security Update KB3045314 July 14, 2015
10.50.6220.0 SP3 MS15-058: QFE Security Update KB3045316 July 14, 2015
10.50.6000.34 SP3 RTW/PCU3 KB2979597 September 26, 2014
10.50.4339.0 SP2 MS15-058: QFE Security Update KB3045312 July 14, 2015
10.50.4321.0 SP2 MS14-044: QFE Security Update KB2977319 August 14, 2014
10.50.4319.0 SP2 CU13 KB2967540 June 30, 2014
10.50.4305.0 SP2 CU12 KB2938478 April 21, 2014
10.50.4302.0 SP2 CU11 KB2926028 February 18, 2014
10.50.4297.0 SP2 CU10 KB2908087 December 17, 2013
10.50.4295.0 SP2 CU9 KB2887606 October 28, 2013
10.50.4286.0 SP2 CU7 KB2844090 June 17, 2013
10.50.4279.0 SP2 CU6 KB2830140 April 15, 2013
10.50.4276.0 SP2 CU5 KB2797460 February 18, 2013
10.50.4270.0 SP2 CU4 KB2777358 December 17, 2012
10.50.4266.0 SP2 CU3 KB2754552 October 15, 2012
10.50.4263.0 SP2 CU2 KB2740411 August 31, 2012
10.50.4260.0 SP2 CU1 KB2720425 July 24, 2012
10.50.4042.0 SP2 MS15-058: GDR Security Update KB3045313 July 14, 2015
10.50.4033.0 SP2 MS14-044: GDR Security Update KB2977320 August 12, 2014
10.50.4000.0 SP2 RTW/PCU2 KB2630458 July 26, 2012
10.50.2881.0 SP1 CU14 KB2868244 August 08, 2013
10.50.2876.0 SP1 CU13 KB2855792 June 17, 2013
10.50.2874.0 SP1 CU12 KB2828727 April 15, 2013
10.50.2869.0 SP1 CU11 KB2812683 February 18, 2013
10.50.2866.0 SP1 CU9 KB2756574 October 15, 2012
10.50.2861.0 SP1 MS12-070: QFE Security Update KB2716439 October 09, 2012
10.50.2822.0 SP1 CU8 KB2723743 August 31, 2012
10.50.2817.0 SP1 CU7 KB2703282 June 18, 2012
10.50.2811.0 SP1 CU6 KB2679367 April 16, 2012
10.50.2806.0 SP1 CU5 KB2659694 February 22, 2012
10.50.2796.0 SP1 CU4 KB2633146 December 19, 2011
10.50.2789.0 SP1 CU3 KB2591748 October 17, 2011
10.50.2772.0 SP1 CU2 KB2567714 August 15, 2011
10.50.2769.0 SP1 CU1 KB2544793 July 18, 2011
10.50.2550.0 SP1 MS12-070: GDR Security Update KB2754849 October 09, 2012
10.50.2500.0 SP1 RTW/PCU1 KB2528583 July 12, 2011
10.50.1815.0 RTM CU13 KB2679366 April 16, 2012
10.50.1810.0 RTM CU12 KB2659692 February 21, 2012
10.50.1807.0 RTM CU10 KB2591746 October 17, 2011
10.50.1804.0 RTM CU9 KB2567713 August 15, 2011
10.50.1790.0 RTM MS11-049: QFE Security Update KB2494086 June 14, 2011
10.50.1777.0 RTM CU7 KB2507770 April 18, 2011
10.50.1765.0 RTM CU6 KB2489376 February 21, 2011
10.50.1753.0 RTM CU5 KB2438347 December 20, 2010
10.50.1746.0 RTM CU4 KB2345451 October 18, 2010
10.50.1734.0 RTM CU3 KB2261464 August 16, 2010
10.50.1720.0 RTM CU2 KB2072493 June 21, 2010
10.50.1702.0 RTM CU1 KB981355 May 18, 2010
10.50.1617.0 RTM MS11-049: GDR Security Update KB2494088 June 14, 2011
10.50.1600.1 RTM May 10, 2010

SQL Server 2008

Build number or version Service pack Update Knowledge Base number Release date
10.0.6814.4 SP4 GDR Security Update KB5020863 February 14, 2023
10.00.6535.0 SP4 MS15-058: QFE Security Update KB3045308 July 14, 2015
10.00.6241.0 SP4 MS15-058: GDR Security Update KB3045311 July 14, 2015
10.00.5890.0 SP3 MS15-058: QFE Security Update KB3045303 July 14, 2015
10.00.5869.0 SP3 MS14-044: QFE Security Update KB2984340
2977322
August 12, 2014
10.00.5867.0 (on-demand update package) KB2877204
10.00.5861.0 SP3 CU17 KB2958696 May 19, 2014
10.00.5852.0 SP3 CU16 KB2936421 March 17, 2014
10.00.5850.0 SP3 CU15 KB2923520 January 20, 2014
10.00.5848.0 SP3 CU14 KB2893410 November 18, 2013
10.00.5846.0 SP3 CU13 KB2880350 September 16, 2013
10.00.5844.0 SP3 CU12 KB2863205 July 15, 2013
10.00.5840.0 SP3 CU11 KB2834048 May 20, 2013
10.00.5835.0 SP3 CU10 KB2814783 March 18, 2013
10.00.5829.0 SP3 CU9 KB2799883 January 21, 2013
10.00.5828.0 SP3 CU8 KB2771833 November 19, 2012
10.00.5826.0 SP3 MS12-070: QFE Security Update KB2716435 October 09, 2012
10.00.5794.0 SP3 CU7 KB2738350 September 17, 2012
10.00.5788.0 SP3 CU6 KB2715953 July 16, 2012
10.00.5785.0 SP3 CU5 KB2696626 May 21, 2012
10.00.5768.0 SP3 CU2 KB2633143 November 21, 2011
10.00.5766.0 SP3 CU1 KB2617146 October 17, 2011
10.00.5538.0 SP3 MS15-058: GDR Security Update KB3045305 July 14, 2015
10.00.5520.0 SP3 MS14-044: GDR Security Update KB2977321 August 12, 2014
10.00.5512.0 SP3 MS12-070: GDR Security Update KB2716436 October 09, 2012
10.00.5500.0 SP3 RTW / PCU 3 KB2546951 October 06, 2011
10.00.4371.0 SP2 MS12-070: QFE Security Update KB2716433 October 09, 2012
10.00.4332.0 SP2 CU10 KB2696625 May 21, 2012
10.00.4330.0 SP2 CU9 KB2673382 March 19, 2012
10.00.4326.0 SP2 CU8 KB2648096 January 16, 2012
10.00.4323.0 SP2 CU7 KB2617148 November 21, 2011
10.00.4321.0 SP2 CU6 KB2582285 September 19, 2011
10.00.4316.0 SP2 CU5 KB2555408 July 18, 2011
10.00.4311.0 SP2 MS11-049: QFE Security Update KB2494094 June 14, 2011
10.00.4285.0 SP2 CU4 KB2527180 May 16, 2011
10.00.4279.0 SP2 CU3 KB2498535 March 17, 2011
10.00.4266.0 SP2 CU1 KB2289254 November 15, 2010
10.00.4067.0 SP2 MS12-070: GDR Security Update KB2716434 October 09, 2012
10.00.4064.0 SP2 MS11-049: GDR Security Update KB2494089 June 14, 2011
10.00.4000.0 SP2 RTW / PCU 2 KB2285068 September 29, 2010
10.00.2850.0 SP1 CU16 KB2582282 September 19, 2011
10.00.2847.0 SP1 CU15 KB2555406 July 18, 2011
10.00.2841.0 SP1 MS11-049: QFE Security Update KB2494100 June 14, 2011
10.00.2821.0 SP1 CU14 KB2527187 May 16, 2011
10.00.2816.0 SP1 CU13 KB2497673 March 17, 2011
10.00.2804.0 SP1 CU11 KB2413738 November 15, 2010
10.00.2775.0 SP1 CU8 KB981702 May 17, 2010
10.00.2746.0 SP1 CU5 KB975977 November 16, 2009
10.00.2734.0 SP1 CU4 KB973602 September 21, 2009
10.00.2723.0 SP1 CU3 KB971491 July 20, 2009
10.00.2714.0 SP1 CU2 KB970315 May 18, 2009
10.00.2710.0 SP1 CU1 KB969099 April 16, 2009
10.00.2573.0 SP1 MS11-049: GDR Security update KB2494096 June 14, 2011
10.00.2531.0 SP1 RTW / PCU 1 April, 2009
10.00.1835.0 RTM CU10 KB979064 March 15, 2010
10.00.1823.0 RTM CU8 KB975976 November 16, 2009
10.00.1787.0 RTM CU3 KB960484 January 19, 2009
10.00.1779.0 RTM CU2 KB958186 November 19, 2008
10.00.1763.0 RTM CU1 KB956717 September 22, 2008
10.00.1600.22 RTM August 6, 2008

SQL Server 2005

Build number or version Service pack Update Knowledge Base number Release date
9.00.5324 SP4 MS12-070: QFE Security update KB2716427 October 09, 2012
9.00.5292 SP4 MS11-049: QFE Security update KB2494123 June 14, 2011
9.00.5069 SP4 MS12-070: GDR Security update KB2716429 October 09, 2012
9.00.5057 SP4 MS11-049: GDR Security update KB2494120 June 14, 2011
9.00.5000 SP4 RTW / PCU4 December 16, 2010
9.00.4309 SP3 CU11 KB2258854 August 16, 2010
9.00.4305 SP3 CU10 KB983329 June 21, 2010
9.00.4285 SP3 CU8 KB978915 February 16, 2010
9.00.4230 SP3 CU5 KB972511 August 17, 2009
9.00.4226 SP3 CU4 KB970279 June 15, 2009
9.00.4211 SP3 CU2 KB961930 February 16, 2009
9.00.4060 SP3 MS11-049: GDR Security update KB2494113 June 14, 2011
9.00.4035 SP3 RTW KB955706 December 15, 2008
9.00.3325 SP2 CU13 KB967908 April 20, 2009
9.00.3282 SP2 CU9 KB953752 August 18, 2008
9.00.3257 SP2 CU8 KB951217 June 16, 2008
9.00.3239 SP2 CU7 KB949095 April 14, 2008
9.00.3077 SP4 MS09-004: GDR Security update KB960089 February 10, 2009
9.00.3042 SP2 KB937137
9.00.2047 SP1
9.00.1399 RTM

SQL Server 2000

Build number or version Version description, (KB number for that update), release date
8.00.2283 Post-SP4 hotfix for MS09-004 (971524)
8.00.2282 MS09-004: KB959420 October 29, 2008
8.00.2273 MS08-040 - KB 948111 July 08, 2008
8.00.2040 Post-SP4 AWE fix (899761)
8.00.2039 SQL Server 2000 SP4
8.00.1007 Update.exe Hotfix Installer Baseline 2 (891640)
8.00.977 Update.exe Hotfix Installer Baseline 1 (884856)
8.00.818 (821277)
8.00.765 Post SP3 hotfix rollup
8.00.760 SQL Server 2000 SP3 or SP3a (8.00.766 ssnetlib.dll)
8.00.701 Hotfix Installer v.1 released
8.00.534 SQL Server 2000 SP2
8.00.384 SQL Server 2000 SP1
8.00.194 SQL Server 2000 RTM or MSDE 2.0

Older versions of SQL Server

SQL Server 7.0

Use the version number in the following table to identify the product or service pack level.

Version number Service pack
7.00.1063 SQL Server 7.0 Service Pack 4
7.00.961 SQL Server 7.0 Service Pack 3
7.00.842 SQL Server 7.0 Service Pack 2
7.00.699 SQL Server 7.0 Service Pack 1
7.00.623 SQL Server 7.0 RTM

SQL Server 6.5

Use the version number in the following table to identify the product or service pack level.

Version number Service pack
6.50.479 SQL Server 6.5 Service Pack 5a Update
6.50.416 SQL Server 6.5 Service Pack 5a
6.50.415 SQL Server 6.5 Service Pack 5
6.50.281 SQL Server 6.5 Service Pack 4
6.50.258 SQL Server 6.5 Service Pack 3
6.50.240 SQL Server 6.5 Service Pack 2
6.50.213 SQL Server 6.5 Service Pack 1
6.50.201 SQL Server 6.5 RTM

See also