โมเดลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่สร้างล่วงหน้า

โมเดลที่สร้างล่วงหน้าสำหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นทำหน้าที่ตรวจสอบความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลข้อความ คุณสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย รีวิวจากลูกค้า หรือข้อมูลข้อความใดๆ ที่คุณสนใจ การวิเคราะห์ความคิดเห็นนี้จะประเมินการป้อนข้อความ และให้คะแนนและป้ายชื่อในระดับประโยคและเอกสาร คะแนนและป้ายชื่ออาจมีได้ทั้งค่าบวก ค่าลบ หรือค่ากลาง ในระดับเอกสาร ยังอาจมีป้ายชื่อความคิดเห็น "แบบผสม" ซึ่งไม่มีคะแนน ความคิดเห็นของเอกสารจะถูกกำหนดโดยการรวมคะแนนของประโยค

ใช้งานใน Power Apps

สำรวจการวิเคราะห์ความคิดเห็น

คุณสามารถทดลองใช้โมเดลการวิเคราะห์ความคิดเห็นก่อนคุณจะนำเข้าไปยังโฟลว์ของได้โดยใช้คุณลักษณะ "ทดลองใช้"

 1. เข้าสู่ระบบ Power Apps

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือก AI Builder>สำรวจ

 3. ภายใต้ ไปที่ประสิทธิภาพโดยตรง ให้เลือก การวิเคราะห์ความคิดเห็น

 4. ในหน้าต่าง การวิเคราะห์ความคิดเห็น ให้เลือก ทดลองใช้

 5. เลือกตัวอย่างข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์ หรือเพิ่มข้อความของคุณเองในกล่อง เพิ่มของคุณเองที่นี่ เพื่อดูว่าโมเดลจะวิเคราะห์ข้อความของคุณได้อย่างไร

ใช้แถบสูตร

คุณสามารถรวมโมเดลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ AI Builder ใน Power Apps Studio โดยใช้แถบสูตร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใช้ Power Fx ในโมเดล AI Builder ใน Power Apps (พรีวิว)

ใช้งานใน Power Automate

หากคุณต้องการใช้โมเดลที่สร้างไว้ล่วงหน้านี้ใน Power Automate คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในการใช้โมเดลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่สร้างล่วงหน้าใน Power Automate

ภาษาและรูปแบบข้อมูลที่รองรับ

 • ภาษา: เยอรมัน สเปน อังกฤษ ฝรั่งเศส ฮินดี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี ดัตช์ นอร์เวย์ โปรตุเกส (บราซิล) โปรตุเกส (โปรตุเกส) ตุรกี จีน (ประยุกต์) จีน (ดั้งเดิม)
 • เอกสารต้องมีจำนวนอักขระไม่เกิน 5,120 อักขระ

ผลลัพธ์โมเดล

ถ้ามีการตรวจพบข้อความ โมเดลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

 • ความคิดเห็น:

  • บวก
  • ลบ
  • เป็นกลาง
  • ผสม
 • คะแนนความเชื่อมั่น: ค่าในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 1 ค่าใกล้เคียงกับ 1 บ่งชี้การเพิ่มความมั่นใจว่าความคิดเห็นที่ระบุนั้นแม่นยำ

 • ประโยค: รายการของประโยคจากข้อความที่ป้อนเข้า ด้วยการวิเคราะห์ความคิดเห็น

  • ความคิดเห็น:

   • บวก
   • ลบ
   • เป็นกลาง
   • ผสม
  • คะแนนความเชื่อมั่นต่อประโยค: ค่าในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 1 ค่าใกล้เคียงกับ 1 บ่งชี้การเพิ่มความมั่นใจว่าความคิดเห็นนั้นแม่นยำ

ขีดจำกัด

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับการเรียกใช้ตามสภาพแวดล้อมในโมเดลที่สร้างไว้ล่วงหน้าต่อไปนี้: การตรวจหาภาษา การวิเคราะห์ความคิดเห็น และการแยกวลีหลัก

การดำเนินการ ขีดจำกัด ระยะเวลาการต่ออายุ
การเรียกใช้ (ต่อสภาพแวดล้อม) 400 60 วินาที

ดูเพิ่มเติม