จัดการเกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กร

หลังจากที่คุณติดตั้งเกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กรแล้ว คุณสามารถจัดการได้ตามความต้องการของคุณ เนื่องจากแต่ละการบริการอาจรวมเกตเวย์ต่างกัน ตัวเลือกการจัดการจึงแตกต่างกันไปตามการบริการ

หมายเหตุ

จัดการเกตเวย์จะไม่ปรากฏจนกว่าคุณจะเป็นผู้ดูแลระบบของเกตเวย์อย่างน้อยหนึ่งเกตเวย์ คุณเป็นผู้ดูแลระบบเนื่องจากคูณถูกเพิ่มในฐานะผู้ดูแลระบบ หรือเนื่องจากคุณติดตั้งและกำหนดค่าเกตเวย์

จัดการเกตเวย์ในบริการของ Power BI

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดการแหล่งข้อมูลเกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กรในบริการของ Power BI โปรดไปที่ตัวเลือกเพิ่มหรือลบแหล่งข้อมูลเกตเวย์

จัดการเกตเวย์ในศูนย์การจัดการ Power Platform

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดการแหล่งข้อมูลเกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กรในศูนย์การจัดการ Power Platform โปรดดูที่การจัดการเกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กร