แผนการเผยแพร่ Dynamics 365, Power Platform และ Cloud for Industry

ดูว่ามีอะไรใหม่ๆ บ้างใน Dynamics 365, Power Platform และ Cloud for Industry

การเผยแพร่ของปี 2024 เวฟ 1

Microsoft Dynamics 365

คุณลักษณะที่กำลังจะเผยแพร่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 2024

Microsoft Power Platform

คุณลักษณะที่กำลังจะเผยแพร่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 2024

Microsoft Cloud for Industry

คุณลักษณะที่กำลังจะเผยแพร่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 2024

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมวางแผนการเผยแพร่

ตรวจสอบโปรแกรมวางแผนการเผยแพร่ใหม่ของเรา และแชร์ข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการทำงานแบบเชิงโต้ตอบใหม่นี้