คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวงจรการใช้งาน - Modern Policy

เผยแพร่ครั้งแรก: 24 สิงหาคม 2016

                              โปรดไป ที่นี่ เพื่อค้นหาวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

Modern Lifecycle Policy มีการกำหนดอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ภายใต้ Modern Lifecycle Policy ยังได้รับการสนับสนุนตราบที่ลูกค้ายังคงข้อกำหนดในการให้บริการและใบอนุญาตที่เผยแพร่สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการและมีสิทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ Microsoft จะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือนก่อนสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ Modern Lifecycle Policy โดยไม่ต้องให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สืบทอดมา ยกเว้นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือพรีวิวที่ปล่อยออกมา

สิ่งที่รวมอยู่ในบริการและการสนับสนุนต่อเนื่อง?

ผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละอย่างจะได้รับการสนับสนุนตามแนวทางการให้บริการสำหรับข้อเสนอนั้น บริการและการสนับสนุนต่อเนื่องอาจรวมถึงการปรับปรุงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย บิลด์ผลิตภัณฑ์ใหม่ คําขอฟีเจอร์ใหม่ การเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ รวมทั้งฐานความรู้และเว็บคาสต์ การสนับสนุนทางโทรศัพท์ และการสนับสนุนออนไลน์. จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่ลูกค้าปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ลิงก์เพื่อไปยังหลักเกณฑ์เหล่านี้สามารถพบได้โดยการค้นหาข้อเสนอในหน้า การค้นหาวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Microsoft; ดูส่วนลิงก์ในหน้ารายละเอียดข้อเสนอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การ "เป็นปัจจุบัน" หมายถึงอะไร?

เพื่อให้ เป็นปัจจุบัน ลูกค้าต้องยอมรับการอัปเดตที่ให้บริการทั้งหมดและนำโปรแกรมปรับปรุงดังกล่าวไปใช้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดตามข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อกำหนดอาจพบได้โดยการค้นหาข้อเสนอในหน้า การค้นหาวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Microsoft; ให้ดูส่วนลิงก์ในหน้ารายละเอียดข้อเสนอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายวงจรการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่วางจำหน่ายแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

โดยทั่วไป เราจะไม่นํา Modern Lifecycle Policy ไปใช้กับเวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีการวางจำหน่ายไปแล้วที่มีนโยบายวงจรการใช้งานที่แตกต่างกัน หากเราใช้นโยบาย Modern Lifecycle Policy ย้อนหลังเพื่อสะท้อนถึงวิธีการที่เราให้บริการผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังมากขึ้น วันสิ้นสุดการสนับสนุนที่เผยแพร่ไปแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ฉันคุ้นเคยกับนโยบายวงจรการใช้งานของ Microsoft แบบดั้งเดิม เช่น การสนับสนุนหลักและระยะการสนับสนุนเพิ่มเติม Modern Lifecycle Policy มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร

Modern Lifecycle Policy แตกต่างจากนโยบายวงจรชีวิตแบบดั้งเดิมแต่มีลักษณะคล้ายกันในหลักการพื้นฐาน

ความคล้ายคลึงกัน:

  • นโยบายทั้งสองสร้างกรอบการทํางานเพื่อความสอดคล้องและการคาดการณ์สําหรับแพ็คเกจซอฟต์แวร์และบริการของ Microsoft
  • ด้วย Service Pack Policy และสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมโดยนโยบาย Fixed Lifecycle นโยบาย Fixed Lifecycle ของ Microsoft จะให้ระยะเวลาการแจ้งเตือนสําหรับลูกค้าในการวางแผนและดําเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของนโยบายดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงอาจถูกดําเนินการ หรือหยุดการบริการ หรือหยุดชะงัก ก็เป็นไปได้
  • สําหรับนโยบายทั้งสอง จะมีการอัปเดตความปลอดภัยสําหรับบริการที่สนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การปรับปรุงความปลอดภัยบางอย่างจะถูกนําไปใช้โดย Microsoft ส่วนการปรับปรุงอื่น ๆ อาจต้องดําเนินการโดยลูกค้าเอง

ความแตกต่าง:

  • การแจ้งเตือนล่วงหน้าจะมอบให้สําหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ภายใต้ Modern Lifecycle Policy เมื่อลูกค้าต้องดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดบริการที่สําคัญต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการตามปกติ นอกจากนี้ Microsoft จะส่งการแจ้งเตือนอย่างน้อย 12 เดือนก่อนที่การสนับสนุนจะสิ้นสุดลง วิธีการสื่อสารอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดูตารางวันที่รอบการใช้งานที่เกี่ยวข้องสําหรับลิงก์ไปยังข้อมูลการให้บริการและไทม์ไลน์
  • ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ Modern Lifecycle Policy อาจเป็นไปตามจังหวะการวางจําหน่ายที่รวดเร็วมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ภายใต้นโยบายแบบ Fixed Microsoft จะแจ้งเตือนอย่างน้อย 30 วันเมื่อลูกค้าต้องดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดบริการที่สําคัญต่อการใช้บริการตามปกติ

การอัปเดตความปลอดภัยเป็นไปตามกําหนดระยะเวลาการแจ้งเตือนของ Modern Lifecycle Policy หรือไม่?

ไม่ การอัปเดตความปลอดภัยถูกแยกจากการแจ้งเตือน 30 วัน อย่างไรก็ตาม Microsoft จะแจ้งเตือนขั้นต่ำ 30 วันเมื่อลูกค้าต้องดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดบริการที่สําคัญต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการตามปกติ