แชร์ผ่าน


use-offline

อย่าใช้ Xrm.Mobile.offline ใช้ Xrm.WebApi.offline. แทน

คำแนะนำ

สำหรับรายการการเลิกใช้งานและการแทนที่ครอบคลุมมากขึ้น ไปที่ การเลิกใช้งาน API ไคลเอ็นต์