แชร์ผ่าน


แนวคิดการตรวจสอบขั้นสูง

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดาวน์โหลดและอัปโหลดไฟล์การติดตามในตัวตรวจสอบ เหตุการณ์ที่ตัวตรวจสอบสนับสนุน และสถานการณ์ที่ตัวตรวจสอบไม่รองรับ

ดาวน์โหลดและอัปโหลดไฟล์การติดตาม

คุณสามารถดาวน์โหลดเหตุการณ์ที่ระบุไว้ใน เหตุการณ์ที่รองรับ สำหรับการวิเคราะห์ออฟไลน์ สามารถดาวน์โหลดเหตุการณ์ในรูปแบบ .json หรือ .csv และคุณสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้ ไฟล์ .csv สามารถดาวน์โหลดได้เท่านั้น ไม่สามารถอัปโหลดได้ แต่หากคุณดาวน์โหลดเหตุการณ์ในรูปแบบ .json คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เหล่านั้นไปยังตัวตรวจสอบเพื่อทำการวิเคราะห์ในภายหลังได้ คุณยังสามารถแนบไฟล์การติดตามเพื่อรองรับคำขอบริการ ซึ่งจะช่วยเร่งความเร็วในการแก้ปัญหาของคุณ

ดาวน์โหลดไฟล์การติดตาม

เลือก อัปโหลด เพื่อโหลดไฟล์การติดตาม .json ไปยังตัวตรวจสอบ ตัวเลือกนี้จะลบเหตุการณ์ใด ๆ ที่แสดงอยู่ในตารางตัวตรวจสอบและแทนที่รายละเอียดด้วยเหตุการณ์ที่อยู่ในไฟล์การติดตาม

อัปโหลดไฟล์การติดตาม

เหตุการณ์ที่รองรับ

ตัวตรวจสอบรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ สำหรับแอปพื้นที่ทำงานและแอปแบบจำลอง ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยตัวอย่างของประเภทและชนิดเหตุการณ์ที่รองรับ

แอปพื้นที่ทำงาน แอปแบบจำลอง
 • ตัวเชื่อมต่อข้อมูล
 • เหตุการณ์เครือข่าย (เน้นรหัสสถานะข้อผิดพลาด)
 • เมตริกการโหลดหน้าจอ
 • คำเตือนการขึ้นต่อกันข้ามหน้าจอ
 • การดำเนินการของผู้ใช้ เช่น นำทาง เลือก และ SetProperty
 • การติดตามที่กำหนดเอง ()
 • แบบสอบถามที่ได้รับมอบหมายและไม่ได้รับมอบหมาย
 • สวิตช์ Verbose (การตรวจวัดระยะไกลภายใน)
 • การมอบสิทธิ์
 • Function
 • เครือข่าย
 • กำลังแยกวิเคราะห์
 • ประสิทธิภาพ
 • สถานการณ์สมมติ
 • ScreenLoad
 • การวัดและส่งข้อมูลทางไกล
 • UserAction
 • รายละเอียด
 • สร้างเหตุการณ์ เช่น โหลดและบันทึก
 • เครือข่าย
 • การนำทางในหน้า
 • การใช้งานคำสั่ง

สถานการณ์ที่ไม่รองรับสำหรับตัวตรวจสอบ

ตัวตรวจสอบไม่รองรับสถานการณ์ในตารางต่อไปนี้

รายละเอียด ชนิดแอป
ตัวตรวจสอบที่เชื่อมต่อกับแอปพื้นที่ทำงานที่ฝังอยู่ในแอปแบบจำลองหรือหน้าแบบกำหนดเอง พื้นที่ทำงาน
ตัวตรวจสอบเชื่อมต่อกับแอปฟอร์ม SharePoint แบบกำหนดเอง พื้นที่ทำงาน
ตัวตรวจสอบเชื่อมต่อกับแอป Microsoft Teams แบบฝัง อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถเล่นแอปในโปรแกรมเล่นเว็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย พื้นที่ทำงาน

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อบกพร่องของแอปพื้นที่ทำงานด้วยตัวตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่องของแอปแบบจำลองด้วยตัวตรวจสอบ

หมายเหตุ

บอกให้เราทราบเกี่ยวกับภาษาที่คุณต้องการในคู่มือ ทำแบบสำรวจสั้นๆ (โปรดทราบว่าแบบสำรวจนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

แบบสำรวจนี้ใช้เวลาทำประมาณเจ็ดนาที ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล)