แชร์ผ่าน


รวม Project Service Automation

หมายเหตุ

พอร์ทัล Power Apps คือ Power Pages โดยมีผลในวันที่ 12 ตุลาคม 2022 ข้อมูลเพิ่มเติม: Microsoft Power Pages มีให้ใช้งานทั่วไป (บล็อก)
ในไม่ช้าเราจะย้ายและรวมคู่มือพอร์ทัล Power Apps เข้ากับ คู่มือ Power Pages

ขณะนี้โซลูชัน Project Service Automation สำหรับ Dynamics 365 สามารถติดตั้งได้บนพอร์ทัลคู่ค้า (Project Service Automation สำหรับ Dynamics 365 และโซลูชันพอร์ทัลคู่ค้าต้องถูกติดตั้งก่อน) ด้วยการติดตั้งโซลูชันนี้ ลูกค้าและคู่ค้าจะสามารถดูโครงการและทรัพยากรที่จองได้ที่ยืนยันแล้วได้ นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถอนุมัติใบเสนอราคา ดูใบแจ้งหนี้ และดูสัญญาและฟอร์มใบสั่งได้อีกด้วย

ดูโครงการบนพอร์ทัลคู่ค้า

ทั้งลูกค้าและคู่ค้าสามารถดูโครงการที่เกี่ยวข้องกับรายการเหล่านั้นได้บนพอร์ทัลคู่ค้า ลูกค้าสามารถดูโครงการที่ใช้งานอยู่และปิดแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตนได้ คู่ค้าสามารถดูโครงการต่างๆ เมื่อทรัพยากรที่สามารถจองได้จากองค์กรของตนเกี่ยวข้องกับโครงการ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ผู้ใช้ต้องมีบทบาทเว็บที่เฉพาะกับ Project Service Automation–ที่เหมาะสม (ผู้อนุมัติ/ผู้ตรวจทานของลูกค้า PSA หรือผู้อนุมัติ/ผู้ตรวจทานของคู่ค้า PSA) หลังจากเข้าสู่ระบบไปยังพอร์ทัล ลูกค้าหรือคู่ค้าสามารถดูโครงการได้โดยไปที่ โครงการของลูกค้า จากที่นี่ พวกเขาจะสามารถดูข้อมูลพื้นฐานสำหรับแต่ละโครงการ และเลือกที่จะดูได้ตาม โครงการที่ใช้งานอยู่ โครงการที่ปิดแล้ว หรือ โครงการทั้งหมด

ดูโครงการบนพอร์ทัลคู่ค้า

ดูและอนุมัติใบเสนอราคาของโครงการบนพอร์ทัลคู่ค้า

ลูกค้าสามารถดูและอนุมัติใบเสนอราคาของโครงการที่สร้างขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตนเองได้ หลังจากการเข้าสู่ระบบไปยังพอร์ทัล ลูกค้านำทางไปยัง Project Service Automation > ใบเสนอราคา และจากนั้น เปลี่ยนตัวกรองเป็น 7 วันที่ผ่าน จากตำแหน่งนี้ ระบจะแสดงใบเสนอราคาที่ค้างอยู่พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน เช่น สถานะ และ ยอดเงินรวม ให้กับลูกค้า ขณะนี้ลูกค้าสามารถเลือกใบเสนอราคาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม และอนุมัติหรือปฏิเสธใบเสนอราคาได้โดยการเลือก อนุมัติใบเสนอราคา หรือ ปฏิเสธใบเสนอราคา ที่อยู่ใกล้ด้านล่างของหน้าได้

ดูใบแจ้งหนี้ของโครงการบนพอร์ทัลคู่ค้า

ลูกค้าสามารถดูใบแจ้งหนี้ของโครงการรุ่นสุดท้ายบนพอร์ทัลคู่ค้าได้ หลังจากที่มีการอนุมัติใบแจ้งหนี้ และมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลูกค้าสามารถดูได้ เมื่อต้องการดูใบแจ้งหนี้ ลูกค้าต้องเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์คู่ค้า และไปที่ Project Service Automation > ใบแจ้งหนี้ ในตำแหน่งนี้ ลูกค้าสามารถดูข้อมูลพื้นฐาน และสามารถเลือกใบแจ้งหนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ดูใบแจ้งหนี้บนพอร์ทัลคู่ค้า

ดูสัญญาโครงการและฟอร์มใบสั่งบนพอร์ทัลคู่ค้า

ลูกค้าสามารถดูสัญญาโครงการหรือใบสั่งรุ่นสุดท้ายได้บนพอร์ทัลคู่ค้า หลังจากสัญญาโครงการถูกเปิดด้วยกล่องกาเครื่องหมาย ลูกค้าสามารถดูได้ ที่ถูกเลือกไว้บนสัญญา หลังจากที่เข้าสู่ระบบไปยังพอร์ทัลคู่ค้า ให้ลูกค้านำทางไปยัง Project Service Automation > สัญญา ในตำแหน่งนี้ ลูกค้าสามารถดูรายการของสัญญาที่มีข้อมูลพื้นฐานที่มีการเรียงลำดับ หรือเลือกสัญญาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดูสัญญาบนพอร์ทัลคู่ค้า

ดูใบเสนอราคาบนพอร์ทัลคู่ค้า

ดูทรัพยากรที่จองได้ที่ยืนยันแล้วโดยเรียงตามโครงการและบทบาทบนพอร์ทัลคู่ค้า

ทั้งลูกค้าและคู่ค้าสามารถดูทรัพยากรที่จองได้บนพอร์ทัลคู่ค้าที่ตามด้วยกระบวนการเดียวกัน หลังจากที่เข้าสู่ระบบไปยังพอร์ทัลคู่ค้าแล้ว พวกเขาจะต้องไปยัง Project Service Automation > ทรัพยากรของลูกค้า ในตำแหน่งนี้ พวกเขาสามารถดูรายการของทรัพยากรที่มีบทบาทของตน ชั่วโมงที่จอง และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ได้ เมื่อเลือกทรัพยากร พวกเขาจะสามารถดูได้ว่าทรัพยากรถูกมอบหมายให้กับงานใด

ดูทรัพยากรลูกค้าบนพอร์ทัลคู่ค้า