แหล่งข้อมูลรายงาน Power BI ใน เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI

รายงาน Power BI สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลจํานวนหนึ่งได้ แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันจะพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ข้อมูล สามารถนําเข้าข้อมูลหรือข้อมูลสามารถถูกคิวรี่ได้โดยตรงโดยใช้ DirectQuery หรือการเชื่อมต่อแบบสดกับ SQL Server Analysis Services บางแหล่งข้อมูลมีพร้อมใช้งานใน Power BI Desktop ที่ปรับให้เหมาะสมสําหรับใช้กับ เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI แต่ไม่รองรับเมื่อเผยแพร่ไปยัง เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI

แหล่งข้อมูลด้านล่างจะใช้เฉพาะกับรายงาน Power BI ที่ใช้ภายในเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนกับรายงานที่มีการแบ่งหน้า (.rdl) ดูแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนโดย Reporting Services

สำคัญ

แหล่งข้อมูลทั้งหมดในรายงาน Power BI Desktop ต้องสนับสนุนการกําหนดค่าการรีเฟรชตามกําหนดการ

รายการของแหล่งข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน

แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่แคช รีเฟรชตามกําหนดการ Live/DirectQuery
ฐานข้อมูล SQL Server ใช่ ใช่ ใช่
SQL Server Analysis Services ใช่ ใช่ ใช่
ฐานข้อมูล Azure SQL ใช่ ใช่ ใช่
Azure Analysis Services database ตกลง ไม่ ใช่
Azure Synapse Analytics (ชื่อเดิมคือ SQL Data Warehouse) ใช่ ใช่ ใช่
ฐานข้อมูล Access ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Active Directory ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Amazon Athena ตกลง ไม่ ไม่
Amazon Redshift ตกลง ไม่ ไม่
ที่เก็บข้อมูล Azure Blob ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Azure Cosmos DB ตกลง ไม่ ไม่
Azure Data Explorer (Kusto) ตกลง ไม่ ไม่
Azure Data Lake Store ตกลง ไม่ ไม่
Azure HDInsight (HDFS) ตกลง ไม่ ไม่
Azure HDInsight Spark ตกลง ไม่ ไม่
ที่เก็บข้อมูลตาราง Azure ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Denodo ตกลง ไม่ ไม่
Dynamics 365 (online) ตกลง ไม่ ไม่
Excel ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Facebook ตกลง ไม่ ไม่
โฟลเดอร์ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Google Analytics ตกลง ไม่ ไม่
Google BigQuery ตกลง ไม่ ไม่
ไฟล์ Hadoop (HDFS) ตกลง ไม่ ไม่
ฐานข้อมูล IBM DB2 ใช่ ใช่ ไม่ใช่
IBM Netezza ตกลง ไม่ ไม่
Impala ตกลง ไม่ ไม่
JSON ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Microsoft Exchange ตกลง ไม่ ไม่
Microsoft Exchange Online ตกลง ไม่ ไม่
ฐานข้อมูล MySQL ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ตัวดึงข้อมูล OData ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ODBC ใช่ ใช่ ไม่ใช่
OLE DB ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ฐานข้อมูล Oracle ใช่ ใช่ ใช่
ฐานข้อมูล PostgreSQL ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ชุดข้อมูล Power BI ในบริการของ Power BI ไม่ใช่ ไม่ ไม่
ชุดข้อมูล Power BI ใน เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI ไม่ใช่ ไม่ ไม่
Projectplace สําหรับ Power BI ตกลง ไม่ ไม่
สคริปต์ R ตกลง ไม่ ไม่
ออบเจ็กต์ Salesforce ตกลง ไม่ ไม่
รายงาน Salesforce ตกลง ไม่ ไม่
เซิร์ฟเวอร์ SAP Business Warehouse ใช่ ใช่ ใช่
ฐานข้อมูล SAP HANA ใช่ ใช่ ใช่
ไฟล์ SharePoint (ภายในองค์กร) ใช่ ใช่ ไม่ใช่
โฟลเดอร์ SharePoint (ภายในองค์กร) ใช่ ใช่ ไม่ใช่
รายการ SharePoint (ภายในองค์กร) ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ไฟล์ SharePoint Online ตกลง ไม่ ไม่
โฟลเดอร์ SharePoint Online ตกลง ไม่ ไม่
รายการ SharePoint Online ตกลง ไม่ ไม่
Smartsheet ตกลง ไม่ ไม่
Snowflake ตกลง ไม่ ไม่
Spark ตกลง ไม่ ไม่
ฐานข้อมูล Sybase ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Teradata ใช่ ใช่ ใช่
ข้อความ/CSV ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Vertica ตกลง ไม่ ไม่
เว็บ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
XML ใช่ ใช่ ไม่ใช่
appFigures (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
Common Data Service (แบบดั้งเดิม) ตกลง ไม่ ไม่
Dynamics 365 for Customer Insights (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
Dynamics 365 for Financials (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
GitHub (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
ฐานข้อมูล IBM Informix (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
MailChimp (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
Microsoft Azure Consumption Insights (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
Mixpanel (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
Planview Enterprise One - CTM (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
Planview Enterprise One - PRM (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
QuickBooks Online (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
SparkPost (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
SQL Sentry (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
Stripe (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
SweetIQ (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
Troux (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
Twilio (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
tyGraph (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
Visual Studio Team Services (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
การวิเคราะห์ Webtrends (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
Zendesk (เบต้า) ตกลง ไม่ ไม่
แหล่งข้อมูลอื่นพร้อมใช้งาน แต่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการด้านบน ตกลง ไม่ ไม่

สำคัญ

การรักษาความปลอดภัยระดับแถวที่กําหนดค่าในแหล่งข้อมูลควรทํางานกับ DirectQuery (SQL Server, Azure SQL Database, Oracle และ Teradata) และการเชื่อมต่อแบบสดถือว่า Kerberos ได้รับการกําหนดค่าอย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมของคุณ

รายการของวิธีการรับรองตัวตนที่สนับสนุนสําหรับการรีเฟรชแบบจําลอง

เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI ไม่สนับสนุนการรับรองความถูกต้องตาม OAuth สําหรับการรีเฟรชแบบจําลอง แหล่งข้อมูลบางแหล่ง เช่น ฐานข้อมูล Excel หรือ Access ทําให้ใช้ขั้นตอนที่แยกต่างหาก เช่น ไฟล์ หรือเว็บเพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูล

แหล่งข้อมูล การรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อ การรับรองความถูกต้องของคีย์ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การรับรองความถูกต้องของ Windows
ฐานข้อมูล SQL Server ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ใช่
SQL Server Analysis Services ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ใช่
ฐานข้อมูล Azure SQL ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ไม่ใช่
Azure Analysis Services database ไม่ใช่ ไม่ ใช่ (1) ไม่
Azure Synapse Analytics (ชื่อเดิมคือ SQL Data Warehouse) ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ไม่ใช่
Active Directory ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ใช่
Amazon Athena ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Amazon Redshift ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
ที่เก็บข้อมูล Azure Blob ใช่ ใช่ ไม่ ไม่
Azure Cosmos DB ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Azure Data Explorer (Kusto) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Azure Data Lake Store ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Azure HDInsight (HDFS) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Azure HDInsight Spark ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
ที่เก็บข้อมูลตาราง Azure ไม่ใช่ ใช่ ไม่ ไม่
Denodo ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Dynamics 365 (online) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Facebook ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
โฟลเดอร์ ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ใช่
Google Analytics ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Google BigQuery ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
ไฟล์ Hadoop (HDFS) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
ฐานข้อมูล IBM DB2 ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ใช่
IBM Netezza ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Impala ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Microsoft Exchange ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Microsoft Exchange Online ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
ฐานข้อมูล MySQL ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ใช่
ตัวดึงข้อมูล OData ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
ODBC ตกลง ไม่ ใช่ ใช่
OLE DB ตกลง ไม่ ใช่ ใช่
ฐานข้อมูล Oracle ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ใช่
ฐานข้อมูล PostgreSQL ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ไม่ใช่
บริการของ Power BI ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Projectplace ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
สคริปต์ R ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
ออบเจ็กต์ Salesforce ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
รายงาน Salesforce ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
เซิร์ฟเวอร์ SAP Business Warehouse ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ไม่ใช่
ฐานข้อมูล SAP HANA ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ใช่
ไฟล์ SharePoint (ภายในองค์กร) ตกลง ไม่ ไม่ ใช่
โฟลเดอร์ SharePoint (ภายในองค์กร) ตกลง ไม่ ไม่ ใช่
รายการ SharePoint (ภายในองค์กร) ตกลง ไม่ ไม่ ใช่
ไฟล์ SharePoint Online ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
โฟลเดอร์ SharePoint Online ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
รายการ SharePoint Online ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Smartsheet ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Snowflake ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Spark ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
ฐานข้อมูล Sybase ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ใช่
Teradata ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ (2)
Vertica ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
เว็บ (3) ตกลง ไม่ ใช่ ใช่
appFigures (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Common Data Service (แบบดั้งเดิม) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Dynamics 365 for Customer Insights (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Dynamics 365 for Financials (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
GitHub (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
ฐานข้อมูล IBM Informix (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
MailChimp (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Microsoft Azure Consumption Insights (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Mixpanel (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Planview Enterprise One - CTM (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Planview Enterprise One - PRM (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
QuickBooks Online (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
SparkPost (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
SQL Sentry (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Stripe (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
SweetIQ (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Troux (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Twilio (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
tyGraph (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Visual Studio Team Services (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
การวิเคราะห์ Webtrends (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
Zendesk (เบต้า) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
แหล่งข้อมูลอื่นพร้อมใช้งาน แต่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการด้านบน ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ไม่

(1) สําหรับแหล่งข้อมูล Azure Analysis Services คุณต้องปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย (MFA) สําหรับข้อมูลประจําตัวที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัยสําหรับสภาพแวดล้อมของคุณ ให้ตรวจสอบ การเข้าถึง แบบมีเงื่อนไขของ Microsoft Entra เป็นตัวเลือกเพื่อปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัยสําหรับข้อมูลประจําตัวที่ใช้ในแหล่งข้อมูล

(2) การใช้การรับรองความถูกต้อง LDAP กับ Teradata (เปิดใช้งานใน Power BI Desktop โดยใช้คําสั่ง Command Prompt 'setx PBI_EnableTeradataLdap true') สําหรับการรีเฟรชแบบจําลอง

(3) เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI มีข้อจํากัดเมื่อใช้ข้อมูลเว็บ: รีเฟรชเฉพาะไฟล์ข้อมูลจากเว็บเท่านั้น ข้อมูลตามหน้าเพจหรือตามตัวอย่างจะไม่สามารถรีเฟรชได้ ข้อจํากัดนี้เป็นเพราะนิพจน์ M ที่สร้างขึ้นด้วย Web.BrowserContents และ Web.Page ไม่สามารถรีเฟรชได้ เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI สามารถรีเฟรชได้เฉพาะแหล่งข้อมูล Web.Contents เท่านั้น

รายการของวิธีการรับรองความถูกต้องที่ได้รับการสนับสนุนสําหรับ DirectQuery

เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI ไม่สนับสนุนการรับรองความถูกต้องโดยใช้ OAuth สําหรับ DirectQuery

แหล่งข้อมูล การรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อ การรับรองความถูกต้องของคีย์ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การรับรองความถูกต้องของ Windows การรับรองความถูกต้องของ Windows แบบรวม
ฐานข้อมูล SQL Server ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่
SQL Server Analysis Services ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่
ฐานข้อมูล Azure SQL ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่
Azure Analysis Services database ไม่ใช่ ไม่ ใช่ (1) ไม่ใช่ ไม่
Azure Synapse Analytics (ชื่อเดิมคือ SQL Data Warehouse) ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่
ฐานข้อมูล Oracle ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่
เซิร์ฟเวอร์ SAP Business Warehouse ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่
ฐานข้อมูล SAP HANA ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่ (2)
Teradata ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่

(1) สําหรับแหล่งข้อมูล Azure Analysis Services คุณต้องปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย (MFA) สําหรับข้อมูลประจําตัวที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัยสําหรับสภาพแวดล้อมของคุณ ให้ตรวจสอบ การเข้าถึง แบบมีเงื่อนไขของ Microsoft Entra เป็นตัวเลือกเพื่อปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัยสําหรับข้อมูลประจําตัวที่ใช้ในแหล่งข้อมูล

(2) SAP HANA สนับสนุน DirectQuery ด้วยการรับรองความถูกต้องของ Windows แบบรวมเท่านั้นเมื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในไฟล์ Power BI Desktop ที่เผยแพร่ (.pbix)

ตอนนี้คุณได้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณแล้ว สร้างรายงาน Power BI โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้น

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่? ลองถามชุมชน Power BI