กำหนดค่าการรับรองความถูกต้อง

ในขณะที่คุณสร้างไซต์ของคุณ คุณอาจต้องการควบคุมการเข้าถึงทั้งหน้า และข้อมูลสำหรับผู้ใช้เฉพาะ Power Pages ใช้เรกคอร์ดการติดต่อ Microsoft Dataverse เพื่อเชื่อมโยงกับผู้ใช้ไซต์ Power Pages ที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง

A Power Pages sign-in page.

Power Pages ใช้ความสามารถในการรับรองความถูกต้องของพอร์ทัลของ Power Apps สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการรับรองความถูกต้องของไซต์ของ Power Pages ไปที่ ภาพรวมของการรับรองความถูกต้องในพอร์ทัล Power Apps ในคู่มือพอร์ทัล Power Apps

ดูเพิ่มเติม

เริ่มต้นด้วยการกำหนดค่าการรับรองความถูกต้องพอร์ทัลของคุณ