เส้นทางอาชีพของ Microsoft Learn

โซลูชันสถาปนิก

คุณใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของคุณเพื่อรวมและเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีทั่วทั้งองค์กร ปรับแต่งโซลูชันของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการของนักพัฒนาและธุรกิจ ใช้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างอาชีพของคุณในฐานะสถาปนิกโซลูชันที่ประสบความสําเร็จด้วย Microsoft Learn

เรียกดูคอลเลกชันอย่างเป็นทางการสําหรับสถาปนิกโซลูชัน
สถาปนิกด้านโซลูชัน

สถาปนิกด้านโซลูชันคืออะไร

สถาปนิกด้านโซลูชันเป็นบทบาทที่ลูกค้าเผชิญ ซึ่งเป็นเจ้าของความสัมพันธ์ทางเทคนิคโดยรวมและกลยุทธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กร พวกเขานําเซสชันการออกแบบสถาปัตยกรรมพัฒนาการพิสูจน์แนวคิด / นักบินดําเนินโครงการและส่งมอบการปรับแต่งและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความรับผิดชอบสําหรับบทบาทนี้รวมถึงการให้คําแนะนําแก่ผู้มีส่วนได้เสียและการแปลข้อกําหนดทางธุรกิจลงในการออกแบบเพื่อโซลูชันที่ปลอดภัย ปรับขนาดได้ และเชื่อถือได้

ใบรับรองสําหรับสถาปนิกโซลูชัน

รูปภาพของการประชุมบุคคล

เชื่อมต่อ

คุณสนใจเครือข่ายอาชีพกับสถาปนิกด้านโซลูชันอื่น ๆ หรือไม่ คุณต้องการเชื่อมต่อกับการฝึกอบรมการจัดตําแหน่งคู่ค้าหรือนายจ้างสําหรับงานหรือไม่