ศูนย์นักการศึกษา Microsoft Learn

Minecraft Education

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตามเกมที่เตรียมนักเรียนสําหรับอนาคตโดยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การทํางานร่วมกันและการคิดที่สําคัญในสภาพแวดล้อมที่น่าดึงดูดและน่าดึงดูด จากอาคารพื้นฐานไปจนถึงการเขียนโค้ดด้วยบล็อก JavaScript และ Python Minecraft Education สามารถใช้ทั่วทั้งหลักสูตรในขณะที่นําความสุขไปที่ห้องเรียนผ่านพลังของการเล่น

เรียกดูเนื้อหา Minecraft ทั้งหมด

เส้นทางของคุณในการเริ่มต้น