ศูนย์นักการศึกษา Microsoft Learn

PowerPoint สำหรับการศึกษา

สร้างแผนบทเรียนและงานนําเสนออันทรงพลังด้วยสื่อ แผนภูมิ ความช่วยเหลือในการออกแบบ และอื่นๆ PowerPoint สนับสนุนห้องเรียนแบบรวมด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น โค้ชผู้นําเสนอ PowerPoint Live และคําบรรยายสด

เรียกดูเนื้อหา PowerPoint ทั้งหมด

เส้นทางของคุณในการเริ่มต้น