ศูนย์นักการศึกษา Microsoft Learn

PowerPoint สำหรับการศึกษา

สร้างแผนการสอนและงานนําเสนอที่มีประสิทธิภาพด้วยสื่อ แผนภูมิ ความช่วยเหลือในการออกแบบ และอื่น ๆ PowerPoint สนับสนุนห้องเรียนรวมที่มีคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น โค้ชผู้นําเสนอ, PowerPoint Live และคําบรรยายสด

เรียกดูเนื้อหา PowerPoint ทั้งหมด

เส้นทางของคุณในการเริ่มต้น