ศูนย์นักการศึกษา Microsoft Learn

กล่องเครื่องมือในการสอนของ Microsoft

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือใน Office 365 เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้ในห้องเรียน

เรียกดูเนื้อหาทั้งหมด

เส้นทางของคุณในการเริ่มต้น