ศูนย์นักการศึกษา Microsoft Learn

STEM การเขียนรหัสและ esports

จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนโดยการเชื่อมต่อกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อโลกแห่งความจริง

เรียกดูเนื้อหาทั้งหมด

เส้นทางของคุณในการเริ่มต้น