บทนำ

เสร็จสมบูรณ์เมื่อ

โมดูลนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักการศึกษาเข้าใจวิธีใช้ Microsoft Copilot ในการสอนและการเรียนรู้ สํารวจสไตล์และฟีเจอร์ต่างๆ ของ Copilot และเรียนรู้วิธีการออกแบบพร้อมท์และรูปภาพ และประเมินการตอบกลับการแชทที่สําคัญ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อดำเนินการมอดูลนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะสามารถ:

  • สรุปพื้นฐานของ Microsoft Copilot และวิธีที่สามารถช่วยนักการศึกษาได้
  • ใช้ Copilot และใช้ฟังก์ชันการทํางานพื้นฐานที่มีอยู่ในฟีเจอร์ทั้งหมด
  • พร้อมท์การออกแบบที่สนับสนุนการสอนและการเรียนรู้
  • ตัดสินการตอบสนองที่เกิดจาก Copilot สําหรับคุณภาพและความน่าเชื่อถือโดยรวม

แหล่งข้อมูล