บทนํา Excel ไปยัง Power BI

เสร็จสมบูรณ์เมื่อ

Power BI Desktop เป็นแอปพลิเคชันฟรีที่รวมถึง:

  • วิชวลแบบกําหนดเองไม่พร้อมใช้งานใน Excel

  • การกรอง บุ๊กมาร์ก และการเข้าถึงรายละเอียด

  • เผยแพร่และแชร์ไปยังบริการของ Power BI

ในหน่วยเหล่านี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่ารูปแบบข้อมูล Power Query และ DAX ของ Excel ทันสมัยอย่างไรที่แปลเป็น Power BI และประโยชน์ที่ Power BI มอบให้