ประเมินความรู้ของคุณ

เสร็จสมบูรณ์เมื่อ

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อดูสิ่งที่คุณได้เรียนรู้

1.

คุณลักษณะหนึ่ง Power BI Desktop นําเสนอที่ไม่ได้รวมอยู่ใน Excel คืออะไร

2.

สามารถใช้ Power BI Desktop ในการเปิดไฟล์ Excel ได้หรือไม่