ประเมินความรู้ของคุณ

เสร็จสมบูรณ์เมื่อ

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อดูสิ่งที่คุณได้เรียนรู้

1.

บุ๊กมาร์กมีอะไรบ้างใน Power BI?

2.

ส่วนใดของ Power BI ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ขยายไลบรารีวิชวลของพวกเขาโดยใช้การแสดงภาพที่สร้างขึ้นโดยบุคคลที่สาม

3.

ขั้นตอนในการสร้างการแสดงภาพใน Power BI คืออะไร