การจัดการการตั้งค่าโปรไฟล์ Microsoft Learn ของคุณ

คุณไม่จําเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้และมีโปรไฟล์เพื่อเข้าถึงประสบการณ์การใช้งานไซต์ Microsoft Learn ส่วนใหญ่ แต่แนะนําให้มีโปรไฟล์เพื่อให้มีหลายสิ่งในไซต์ Learn ที่มีเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องเท่านั้น เช่น:

 • ดูคำแนะนำส่วนบุคคล
 • บันทึกบุ๊กมาร์ก
 • ติดตามความคืบหน้าในกิจกรรมการเรียนรู้
 • สร้างและแชร์คอลเลกชันของโมดูล
 • สะสมคะแนนและความสำเร็จ
 • ใช้ทรัพยากรฟรีของ Azure และ Sandbox แบบโต้ตอบ
 • เข้าร่วมการทดสอบ
 • โต้ตอบกับชุมชน Microsoft Learn Q&A
 • ลงทะเบียนสําหรับการสอบใบรับรอง
 • แชร์ความคืบหน้าการฝึกอบรมและใบรับรองของคุณกับนายจ้างหรือโรงเรียนของคุณ

โปรไฟล์ Microsoft Learn แตกต่างจากบัญชี Microsoft ส่วนบุคคล (MSA) หรือองค์กร (Microsoft Entra ID) ของคุณ บัญชี Microsoft ที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้บริการของ Microsoft ใช้ได้สําหรับการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Learn และสร้างโปรไฟล์ แต่โปรไฟล์ Learn คือระเบียนของข้อมูลที่เก็บไว้เกี่ยวกับประวัติ Microsoft Learn ของคุณ

บทความนี้แนะนําวิธีการสร้างโปรไฟล์ Microsoft Learn และวิธีการจัดการโปรไฟล์ตามความต้องการของคุณ

สร้างโปรไฟล์ Microsoft Learn

เมื่อต้องสร้างโปรไฟล์ Microsoft Learn เลือกลงชื่อเข้าใช้ที่มุมบนขวาของหน้า Microsoft Learn ใด ๆ ซึ่งจะพร้อมท์คุณผ่านกระบวนการรับรองความถูกต้องของบัญชี Microsoft จากนั้น:

 • ถ้าบัญชีที่คุณเลือกที่จะลงชื่อเข้าใช้ไม่มีโปรไฟล์ Microsoft Learn ซึ่งจะแนะนําคุณผ่านประสบการณ์การสร้างโปรไฟล์ Microsoft Learn
 • ถ้าบัญชีที่คุณเลือกที่จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยมีโปรไฟล์ Microsoft Learn อยู่แล้ว คุณจะลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Learn อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อผู้ใช้ และ URL ของคุณ ชื่อที่แสดงที่จัดเก็บไว้ในโปรไฟล์ Microsoft Learn ของคุณคือสิ่งที่ปรากฏบนโปรไฟล์สาธารณะของคุณ (มุมมองโปรไฟล์ที่ผู้อื่นสามารถดูได้) ความสําเร็จที่สามารถพิมพ์ได้ ใบรับรอง และสําเนาบทสนทนา

Screenshot of the Microsoft Learn homepage, with an arrow to the sign-in link in the top, right corner.

อัปเดตชื่อที่แสดงหรือ URL โปรไฟล์สาธารณะของคุณ

เพื่อเปลี่ยนชื่อที่แสดงของคุณ:

 1. เลือกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมบนขวา
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. ภายใต้ ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อผู้ใช้ และ URL ให้อัปเดตชื่อที่แสดงของคุณ
 4. เลือก บันทึก

วิธีเปลี่ยน URL โปรไฟล์สาธารณะของคุณ:

 1. เลือกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมบนขวา
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. ภายใต้ ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อผู้ใช้ และ URL ให้อัปเดต URL ของคุณ
 4. เลือก บันทึก

Screenshot of the Personal info, username, and URL section in the Microsoft Learn profile settings.

คุณสามารถมีบัญชีโรงเรียนหรือบัญชีที่ทํางานได้สูงสุดห้าบัญชีและบัญชีส่วนบุคคลหนึ่งบัญชีที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ของคุณเพื่อใช้สําหรับลงชื่อเข้าใช้ การเชื่อมบัญชีสถานศึกษาหรือบัญชีที่ทำงานจะทำให้องค์กรเห็นข้อมูลความคืบหน้าในการเรียนรู้ของคุณ เชื่อมโยงบัญชีส่วนบุคคลเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงความคืบหน้าในการเรียนรู้ของคุณโดยไม่คำนึงถึงสถานะการจ้างงานของคุณ

วิธีลิงก์บัญชี Microsoft บัญชีอื่นไปยังโปรไฟล์ Learn ของคุณ:

 1. เลือกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมบนขวา
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. ภายใต้ การจัดการบัญชี เลือก เพิ่มบัญชี
 4. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ที่คุณต้องการลิงก์

ถ้าบัญชีเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Microsoft Learn อื่นแล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้รวมสองบัญชีเข้าด้วยกัน ถ้าคุณสนใจที่จะมีบัญชี Microsoft สองบัญชีในโปรไฟล์เดียวกัน ให้ทําตามพร้อมท์ผสาน

Screenshot of the Account Management section in the Microsoft Learn profile settings.

เชื่อมต่อและจัดการโปรไฟล์ใบรับรองของคุณ

คุณสามารถเชื่อมต่อโปรไฟล์ใบรับรอง Microsoft ที่มีอยู่ของคุณกับโปรไฟล์ Learn ของคุณเพื่อเข้าถึงประวัติใบรับรอง ข้อมูลประจําตัว ส่วนลดการสอบ และลงทะเบียนสําหรับการสอบใหม่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

เชื่อมต่อโปรไฟล์ใบรับรอง Microsoft ของคุณไปยังบัญชี Microsoft Learn ของคุณ:

 1. เลือกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมบนขวา
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. ภายใต้เชื่อมต่อโปรไฟล์ใบรับรอง เลือกเพิ่มบัญชี
 4. ทําตามขั้นตอน
 5. เลือก บันทึก

Screenshot of the Connected certification profile section in the Microsoft Learn profile settings.

จัดการการกำหนดลักษณะของอีเมลคุณ

อัปเดตอีเมลติดต่อของคุณสําหรับการแจ้งเตือนจาก Microsoft Learn หรือเลือกออกโดยยกเลิกการสมัครสมาชิก:

 1. เลือกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมบนขวา
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. ภายใต้ จัดการการกําหนดลักษณะอีเมล ให้อัปเดตอีเมลติดต่อของคุณสําหรับการแจ้งเตือน
 4. เลือก บันทึก

Screenshot of the Manage email preferences section in the Microsoft Learn profile settings.

จัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของโปรไฟล์ของคุณ

โปรไฟล์ Learn ของคุณพร้อมใช้งานแบบสาธารณะสําหรับบุคคลที่รู้จัก URL และแสดงชื่อที่แสดงของคุณ ความสําเร็จ คอลเลกชัน และการร่วมสร้าง Q&A

หากต้องการซ่อนข้อมูลนี้จากมุมมองสาธารณะ คุณสามารถเปิดโหมดส่วนตัวสําหรับโปรไฟล์ของคุณ:

 1. เลือกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมบนขวา
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. ภายใต้ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ให้สลับตัวเลือก โหมดส่วนตัว เป็น เปิด
 4. เลือก บันทึก

Screenshot of the Privacy settings section in the Microsoft Learn profile settings.

ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลดสําเนาข้อมูลโปรไฟล์ Microsoft Learn ของคุณซึ่งจะส่งออกในรูปแบบ JSON:

 1. เลือกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมบนขวา
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. ภายใต้ ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ เลือก ดาวน์โหลด

Screenshot of the Download your data section in the Microsoft Learn profile settings.

ลบโปรไฟล์ Microsoft Learn ของคุณ

หากคุณไม่ต้องการมีโปรไฟล์ใน Microsoft Learn อีกต่อไป คุณสามารถลบโปรไฟล์ของคุณและข้อมูลผู้ใช้ Learn ทั้งหมดได้ หลังจากลบแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนได้อีก ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลเอกลักษณ์ Microsoft หรือใบรับรองของคุณ

วิธีลบโปรไฟล์ Learn ของคุณ:

 1. เลือกไอคอนโปรไฟล์ที่มุมบนขวา
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. ภายใต้ลบโปรไฟล์ของคุณ เลือกลบโปรไฟล์
 4. ทําตามพร้อมท์

Screenshot of the Delete your profile section in the Microsoft Learn profile settings.

ขั้นตอนถัดไป

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ Learn ดูคําถามที่ถามบ่อยใน Learn