ยินดีต้อนรับสู่ Microsoft Learn!

ผู้ดูแลระบบความปลอดภัย: ปรับมาตราส่วนโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค

เรียนรู้วิธีการใช้ จัดการ และตรวจสอบโซลูชันการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันแหล่งข้อมูลในระบบคลาวด์และสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด ไม่ว่าคุณจะเป็นหรือต้องการเป็นผู้ดูแลระบบความปลอดภัย ให้สร้างทักษะทางเทคนิคที่คุณต้องการกลับไปทำงาน

เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน

เพิ่มพูนทักษะของคุณ