แก้ไข

แชร์ผ่าน


KB4488535 - Cumulative Update 14 for SQL Server 2016 SP1

Release Date:   March 19, 2019
Version:   13.0.4560.0

This article describes cumulative update package 14 (build number: 13.0.4560.0) for Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 1 (SP1). This update contains fixes that were released after the release of SQL Server 2016.

Improvements and fixes included in this update

Bug reference Description Fix area
12491205 FIX: Intermittent failures when you back up to Azure storage from SQL Server 2014, 2016 and 2017 (KB4463320) SQL Engine
12656913 FIX: Assertion occurs when a parallel query deletes from a Filestream table in SQL Server 2014 and 2016 (KB4488809) SQL Engine
12677809 FIX: Filtered NCI over a CCI may not be maintained when the table is updated in a way that none of the key or included columns of the NCI are changed (KB4490138) SQL performance
12750916 FIX: "The given key was not present in the dictionary" occurs if you do a preview in the CDC Source in SQL Server 2016 (KB4490435) Integration Services
12673774 FIX: Floating point exception error 3628 occurs when you query DMV sys.dm_db_xtp_hash_index_stats in SQL Server 2016 (KB4491696) In-Memory OLTP
12644869 FIX: Error occurs when sp_addarticle is used to add article for transactional replication to memory-optimized table on subscriber in SQL Server 2016 (KB4493329) SQL Engine
12746393 FIX: A specially crafted query run by a low privileged user may expose the masked data in SQL Server 2016 (KB4493363) SQL security

How to obtain this cumulative update package

The following update is available from the Microsoft Download Center:

Download the latest cumulative update package for SQL Server 2016 SP1 now

If the download page doesn't appear, contact Microsoft Customer Service and Support to obtain the cumulative update package.

Note

After future cumulative updates are released for SQL Server 2016, this CU can be located and downloaded from the Microsoft Windows Update Catalog. However, Microsoft recommends that you install the latest cumulative update available.

Notes for this update

Cumulative update

Cumulative updates (CU) are now available at the Microsoft Download Center.

Only the most recent CU that was released for SQL Server 2016 is available at the Download Center.

 • Each new CU contains all the fixes that were included with the previous CU for the installed version/Service Pack of SQL Server.

 • Microsoft recommends ongoing, proactive installation of CUs as they become available:

  • SQL Server CUs are certified to the same levels as Service Packs, and should be installed at the same level of confidence.

  • Historical data shows that a significant number of support cases involve an issue that has already been addressed in a released CU.

  • CUs may contain added value over and above hotfixes. This includes supportability, manageability, and reliability updates.

 • Just as for SQL Server service packs, we recommend that you test CUs before you deploy them to production environments.

 • We recommend that you upgrade your SQL Server installation to the latest SQL Server 2016 service pack.

Hybrid environments deployment

When you deploy the hotfixes to a hybrid environment (such as Always On, replication, cluster, and mirroring), we recommend that you refer to the following articles before you deploy the hotfixes:

Language support

SQL Server Cumulative Updates are currently multilingual. Therefore, this cumulative update package isn't specific to one language. It applies to all supported languages.

Components (features) updated

One Cumulative Update package includes all available updates for ALL SQL Server 2016 components (features). However, the cumulative update package updates only those components that are currently installed on the SQL Server instance you select to be serviced. If a SQL Server feature (e.g. Analysis Services) is added to the instance after this CU is applied, you must re-apply this CU to update the new feature to this CU.

Support for this update

If other issues occur or if any troubleshooting is required, you might have to create a separate service request. The usual support costs will apply to additional support questions and to issues that don't qualify for this specific cumulative update package. For a complete list of Microsoft Customer Service and Support telephone numbers or to create a separate service request, go to the Microsoft support website.

How to uninstall this update

To do this, follow these steps:

 1. In Control Panel, select View installed updates under Programs and Features.

 2. Locate the entry that corresponds to this cumulative update package under Microsoft SQL Server 2016.

 3. Press and hold (or right-click) the entry, and then select Uninstall.

Cumulative update package information

Prerequisites

To apply this cumulative update package, you must be running SQL Server 2016 SP1.

Restart information

You may have to restart the computer after you apply this cumulative update package.

Registry information

To use one of the hotfixes in this package, you don't have to make any changes to the registry.

File information

Cumulative update package file information

The English version of this package has the file attributes (or later file attributes) that are listed in the following table. The dates and times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). When you view the file information, it's converted to local time. To find the difference between UTC and local time, use the Time Zone tab in the Date and Time item in Control Panel.

x86-based versions

SQL Server 2016 Browser Service

File name File version File size Date Time Platform
Instapi130.dll 2015.130.4560.0 53328 12-Mar-2019 10:54 x86
Msmdredir.dll 2015.130.4560.0 6422096 12-Mar-2019 10:54 x86
Msmdsrv.rll 2015.130.4560.0 1296464 12-Mar-2019 10:54 x86
Msmdsrvi.rll 2015.130.4560.0 1293392 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlbrowser.exe 2015.130.4560.0 276560 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlbrowser_keyfile.dll 2015.130.4560.0 88656 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4560.0 107600 12-Mar-2019 10:54 x86

SQL Server 2016 Database Services Common Core

File name File version File size Date Time Platform
Batchparser.dll 2015.130.4560.0 160336 12-Mar-2019 10:54 x86
Instapi130.dll 2015.130.4560.0 53328 12-Mar-2019 10:54 x86
Isacctchange.dll 2015.130.4560.0 29264 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 13.0.4560.0 1027152 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.core.dll 13.0.4560.0 1348688 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.dll 13.0.4560.0 702544 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.tabular.dll 13.0.4560.0 765520 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll 13.0.4560.0 520784 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll 13.0.4560.0 711760 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.sqlserver.edition.dll 13.0.4560.0 36944 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.instapi.dll 13.0.4560.0 46160 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll 2015.130.4560.0 72784 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll 13.0.4560.0 598608 12-Mar-2019 10:58 x86
Msasxpress.dll 2015.130.4560.0 31824 12-Mar-2019 10:54 x86
Pbsvcacctsync.dll 2015.130.4560.0 59984 12-Mar-2019 10:54 x86
Sql_common_core_keyfile.dll 2015.130.4560.0 88656 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4560.0 107600 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlftacct.dll 2015.130.4560.0 46672 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlmanager.dll 2015.130.16111.4 607920 03-Jan-2018 03:04 x86
Sqlmgmprovider.dll 2015.130.4560.0 364112 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlsecacctchg.dll 2015.130.4560.0 34896 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlsvcsync.dll 2015.130.4560.0 267344 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqltdiagn.dll 2015.130.4560.0 60496 12-Mar-2019 10:54 x86
Svrenumapi130.dll 2015.130.4560.0 853584 12-Mar-2019 10:54 x86

SQL Server 2016 Data Quality

File name File version File size Date Time Platform
Microsoft.ssdqs.infra.dll 13.0.4560.0 1876560 12-Mar-2019 10:53 x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_client

File name File version File size Date Time Platform
Dreplayclient.exe 2015.130.4560.0 120912 12-Mar-2019 10:54 x86
Dreplaycommon.dll 2015.130.4560.0 690768 12-Mar-2019 10:53 x86
Dreplayserverps.dll 2015.130.4560.0 32848 12-Mar-2019 10:54 x86
Dreplayutil.dll 2015.130.4560.0 309840 12-Mar-2019 10:54 x86
Instapi130.dll 2015.130.4560.0 53328 12-Mar-2019 10:54 x86
Sql_dreplay_client_keyfile.dll 2015.130.4560.0 88656 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4560.0 28240 12-Mar-2019 10:54 x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_controller

File name File version File size Date Time Platform
Dreplaycommon.dll 2015.130.4560.0 690768 12-Mar-2019 10:53 x86
Dreplaycontroller.exe 2015.130.4560.0 350288 12-Mar-2019 10:54 x86
Dreplayprocess.dll 2015.130.4560.0 171600 12-Mar-2019 10:54 x86
Dreplayserverps.dll 2015.130.4560.0 32848 12-Mar-2019 10:54 x86
Instapi130.dll 2015.130.4560.0 53328 12-Mar-2019 10:54 x86
Sql_dreplay_controller_keyfile.dll 2015.130.4560.0 88656 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4560.0 28240 12-Mar-2019 10:54 x86

SQL Server 2016 sql_tools_extensions

File name File version File size Date Time Platform
Autoadmin.dll 2015.130.4560.0 1311824 12-Mar-2019 10:54 x86
Ddsshapes.dll 2015.130.4560.0 135760 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtaengine.exe 2015.130.4560.0 166992 12-Mar-2019 10:54 x86
Dteparse.dll 2015.130.4560.0 99408 12-Mar-2019 10:54 x86
Dteparsemgd.dll 2015.130.4560.0 83536 12-Mar-2019 10:53 x86
Dtepkg.dll 2015.130.4560.0 115792 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtexec.exe 2015.130.4560.0 66640 12-Mar-2019 10:54 x86
Dts.dll 2015.130.4560.0 2632784 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtscomexpreval.dll 2015.130.4560.0 418896 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtsconn.dll 2015.130.4560.0 392272 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtshost.exe 2015.130.4560.0 76368 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtslog.dll 2015.130.4560.0 102992 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtsmsg130.dll 2015.130.4560.0 541264 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtspipeline.dll 2015.130.4560.0 1059408 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtspipelineperf130.dll 2015.130.4560.0 42064 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtswizard.exe 13.0.4560.0 896088 12-Mar-2019 10:41 x86
Dtuparse.dll 2015.130.4560.0 79952 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtutil.exe 2015.130.4560.0 115280 12-Mar-2019 10:54 x86
Exceldest.dll 2015.130.4560.0 216656 12-Mar-2019 10:54 x86
Excelsrc.dll 2015.130.4560.0 232528 12-Mar-2019 10:54 x86
Flatfiledest.dll 2015.130.4560.0 334416 12-Mar-2019 10:54 x86
Flatfilesrc.dll 2015.130.4560.0 345168 12-Mar-2019 10:54 x86
Foreachfileenumerator.dll 2015.130.4560.0 80464 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll 13.0.4560.0 92240 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 13.0.4560.0 1313360 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.dll 13.0.4560.0 696400 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll 13.0.4560.0 763472 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.project.dll 2015.130.4560.0 2022992 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.projectui.dll 2015.130.4560.0 42064 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.sqlserver.astasks.dll 13.0.4560.0 73296 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.sqlserver.astasksui.dll 13.0.4560.0 186448 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll 13.0.4560.0 435792 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll 13.0.4560.0 2044496 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll 13.0.4560.0 33360 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.deployment.dll 13.0.4560.0 249424 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll 13.0.4560.0 501840 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 13.0.4560.0 606288 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll 13.0.4560.0 106064 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.130.4560.0 138832 12-Mar-2019 10:52 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.130.4560.0 144464 12-Mar-2019 10:52 x86
Msdtssrvrutil.dll 2015.130.4560.0 89680 12-Mar-2019 10:54 x86
Msmdlocal.dll 2015.130.4560.0 37103184 12-Mar-2019 10:54 x86
Msmdpp.dll 2015.130.4560.0 6370384 12-Mar-2019 10:54 x86
Msmgdsrv.dll 2015.130.4560.0 6507600 12-Mar-2019 10:53 x86
Msolap130.dll 2015.130.4560.0 7008336 12-Mar-2019 10:54 x86
Msolui130.dll 2015.130.4560.0 287312 12-Mar-2019 10:54 x86
Oledbdest.dll 2015.130.4560.0 216656 12-Mar-2019 10:54 x86
Oledbsrc.dll 2015.130.4560.0 235600 12-Mar-2019 10:54 x86
Profiler.exe 2015.130.4560.0 804432 12-Mar-2019 10:53 x86
Sql_tools_extensions_keyfile.dll 2015.130.4560.0 88656 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4560.0 107600 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlresld.dll 2015.130.4560.0 28752 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4560.0 28240 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlscm.dll 2015.130.4560.0 52816 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlsvc.dll 2015.130.4560.0 127056 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqltaskconnections.dll 2015.130.4560.0 151120 12-Mar-2019 10:54 x86
Txdataconvert.dll 2015.130.4560.0 255056 12-Mar-2019 10:58 x86
Xe.dll 2015.130.4560.0 558672 12-Mar-2019 10:54 x86
Xmlrw.dll 2015.130.4560.0 259664 12-Mar-2019 10:58 x86
Xmlrwbin.dll 2015.130.4560.0 191568 12-Mar-2019 10:58 x86
Xmsrv.dll 2015.130.4560.0 32727632 12-Mar-2019 10:58 x86

x64-based versions

SQL Server 2016 Browser Service

File name File version File size Date Time Platform
Instapi130.dll 2015.130.4560.0 53328 12-Mar-2019 10:54 x86
Keyfile.dll 2015.130.4560.0 88656 12-Mar-2019 10:54 x86
Msmdredir.dll 2015.130.4560.0 6422096 12-Mar-2019 10:54 x86
Msmdsrv.rll 2015.130.4560.0 1296464 12-Mar-2019 10:54 x86
Msmdsrvi.rll 2015.130.4560.0 1293392 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlbrowser.exe 2015.130.4560.0 276560 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4560.0 107600 12-Mar-2019 10:54 x86

SQL Server 2016 Writer

File name File version File size Date Time Platform
Instapi130.dll 2015.130.4560.0 61008 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlboot.dll 2015.130.4560.0 186448 12-Mar-2019 10:59 x64
Sqldumper.exe 2015.130.4560.0 127056 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlvdi.dll 2015.130.4560.0 168528 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlvdi.dll 2015.130.4560.0 197200 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlwriter.exe 2015.130.4560.0 131664 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlwriter_keyfile.dll 2015.130.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlwvss.dll 2015.130.4560.0 340560 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlwvss_xp.dll 2015.130.4560.0 26192 12-Mar-2019 10:53 x64

SQL Server 2016 Analysis Services

File name File version File size Date Time Platform
Microsoft.analysisservices.server.core.dll 13.0.4560.0 1347664 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll 13.0.4560.0 765520 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll 13.0.4560.0 521296 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.applicationinsights.dll 2.7.0.13435 329872 06-Jul-2018 22:33 x86
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll 13.0.4560.0 989776 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll 13.0.4560.0 989776 12-Mar-2019 10:55 x86
Msmdctr130.dll 2015.130.4560.0 40016 12-Mar-2019 10:59 x64
Msmdlocal.dll 2015.130.4560.0 37103184 12-Mar-2019 10:54 x86
Msmdlocal.dll 2015.130.4560.0 56207952 12-Mar-2019 10:59 x64
Msmdpump.dll 2015.130.4560.0 7799376 12-Mar-2019 10:59 x64
Msmdredir.dll 2015.130.4560.0 6422096 12-Mar-2019 10:54 x86
Msmdsrv.exe 2015.130.4560.0 56747088 12-Mar-2019 10:53 x64
Msmgdsrv.dll 2015.130.4560.0 7507024 12-Mar-2019 10:53 x64
Msmgdsrv.dll 2015.130.4560.0 6507600 12-Mar-2019 10:53 x86
Msolap130.dll 2015.130.4560.0 7008336 12-Mar-2019 10:54 x86
Msolap130.dll 2015.130.4560.0 8639568 12-Mar-2019 10:59 x64
Msolui130.dll 2015.130.4560.0 287312 12-Mar-2019 10:54 x86
Msolui130.dll 2015.130.4560.0 310352 12-Mar-2019 10:59 x64
Sql_as_keyfile.dll 2015.130.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlboot.dll 2015.130.4560.0 186448 12-Mar-2019 10:59 x64
Sqlceip.exe 13.0.4560.0 252496 12-Mar-2019 10:52 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4560.0 107600 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4560.0 127056 12-Mar-2019 10:58 x64
Tmapi.dll 2015.130.4560.0 4345936 12-Mar-2019 10:53 x64
Tmcachemgr.dll 2015.130.4560.0 2826320 12-Mar-2019 10:53 x64
Tmpersistence.dll 2015.130.4560.0 1071184 12-Mar-2019 10:53 x64
Tmtransactions.dll 2015.130.4560.0 1352272 12-Mar-2019 10:53 x64
Xe.dll 2015.130.4560.0 626256 12-Mar-2019 10:58 x64
Xmlrw.dll 2015.130.4560.0 319056 12-Mar-2019 10:58 x64
Xmlrw.dll 2015.130.4560.0 259664 12-Mar-2019 10:58 x86
Xmlrwbin.dll 2015.130.4560.0 227408 12-Mar-2019 10:58 x64
Xmlrwbin.dll 2015.130.4560.0 191568 12-Mar-2019 10:58 x86
Xmsrv.dll 2015.130.4560.0 24050768 12-Mar-2019 10:53 x64
Xmsrv.dll 2015.130.4560.0 32727632 12-Mar-2019 10:58 x86

SQL Server 2016 Database Services Common Core

File name File version File size Date Time Platform
Batchparser.dll 2015.130.4560.0 160336 12-Mar-2019 10:54 x86
Batchparser.dll 2015.130.4560.0 180816 12-Mar-2019 10:58 x64
Instapi130.dll 2015.130.4560.0 53328 12-Mar-2019 10:54 x86
Instapi130.dll 2015.130.4560.0 61008 12-Mar-2019 10:58 x64
Isacctchange.dll 2015.130.4560.0 29264 12-Mar-2019 10:54 x86
Isacctchange.dll 2015.130.4560.0 30800 12-Mar-2019 10:58 x64
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 13.0.4560.0 1027152 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 13.0.4560.0 1027152 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.analysisservices.core.dll 13.0.4560.0 1348688 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.dll 13.0.4560.0 702544 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.tabular.dll 13.0.4560.0 765520 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll 13.0.4560.0 520784 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll 13.0.4560.0 711760 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll 13.0.4560.0 711760 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.edition.dll 13.0.4560.0 36944 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.instapi.dll 13.0.4560.0 46160 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll 2015.130.4560.0 75344 12-Mar-2019 10:55 x64
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll 2015.130.4560.0 72784 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll 13.0.4560.0 598608 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll 13.0.4560.0 598608 12-Mar-2019 10:58 x86
Msasxpress.dll 2015.130.4560.0 31824 12-Mar-2019 10:54 x86
Msasxpress.dll 2015.130.4560.0 35920 12-Mar-2019 10:59 x64
Pbsvcacctsync.dll 2015.130.4560.0 59984 12-Mar-2019 10:54 x86
Pbsvcacctsync.dll 2015.130.4560.0 72784 12-Mar-2019 10:59 x64
Sql_common_core_keyfile.dll 2015.130.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqldumper.exe 2015.130.4560.0 107600 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4560.0 127056 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlftacct.dll 2015.130.4560.0 46672 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlftacct.dll 2015.130.4560.0 51792 12-Mar-2019 10:59 x64
Sqlmanager.dll 2015.130.16111.4 607920 03-Jan-2018 03:04 x86
Sqlmanager.dll 2015.130.16111.4 732336 03-Jan-2018 04:18 x64
Sqlmgmprovider.dll 2015.130.4560.0 404048 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlmgmprovider.dll 2015.130.4560.0 364112 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlsecacctchg.dll 2015.130.4560.0 37456 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlsecacctchg.dll 2015.130.4560.0 34896 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlsvcsync.dll 2015.130.4560.0 348752 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlsvcsync.dll 2015.130.4560.0 267344 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqltdiagn.dll 2015.130.4560.0 67664 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqltdiagn.dll 2015.130.4560.0 60496 12-Mar-2019 10:54 x86
Svrenumapi130.dll 2015.130.4560.0 1115728 12-Mar-2019 10:53 x64
Svrenumapi130.dll 2015.130.4560.0 853584 12-Mar-2019 10:54 x86

SQL Server 2016 Data Quality

File name File version File size Date Time Platform
Microsoft.ssdqs.infra.dll 13.0.4560.0 1876560 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.ssdqs.infra.dll 13.0.4560.0 1876560 12-Mar-2019 10:53 x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_client

File name File version File size Date Time Platform
Dreplayclient.exe 2015.130.4560.0 120912 12-Mar-2019 10:54 x86
Dreplaycommon.dll 2015.130.4560.0 690768 12-Mar-2019 10:53 x86
Dreplayserverps.dll 2015.130.4560.0 32848 12-Mar-2019 10:54 x86
Dreplayutil.dll 2015.130.4560.0 309840 12-Mar-2019 10:54 x86
Instapi130.dll 2015.130.4560.0 61008 12-Mar-2019 10:58 x64
Sql_dreplay_client_keyfile.dll 2015.130.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4560.0 28240 12-Mar-2019 10:54 x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_controller

File name File version File size Date Time Platform
Dreplaycommon.dll 2015.130.4560.0 690768 12-Mar-2019 10:53 x86
Dreplaycontroller.exe 2015.130.4560.0 350288 12-Mar-2019 10:54 x86
Dreplayprocess.dll 2015.130.4560.0 171600 12-Mar-2019 10:54 x86
Dreplayserverps.dll 2015.130.4560.0 32848 12-Mar-2019 10:54 x86
Instapi130.dll 2015.130.4560.0 61008 12-Mar-2019 10:58 x64
Sql_dreplay_controller_keyfile.dll 2015.130.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4560.0 28240 12-Mar-2019 10:54 x86

SQL Server 2016 Database Services Core Instance

File name File version File size Date Time Platform
Backuptourl.exe 13.0.4560.0 41040 12-Mar-2019 10:53 x64
Batchparser.dll 2015.130.4560.0 180816 12-Mar-2019 10:58 x64
C1.dll 18.10.40116.18 925264 12-Mar-2019 10:58 x64
C2.dll 18.10.40116.18 5341264 12-Mar-2019 10:58 x64
Cl.exe 18.10.40116.18 192080 12-Mar-2019 10:58 x64
Databasemail.exe 13.0.16100.4 29888 09-Dec-2016 00:46 x64
Datacollectorcontroller.dll 2015.130.4560.0 225360 12-Mar-2019 10:58 x64
Dcexec.exe 2015.130.4560.0 74320 12-Mar-2019 10:53 x64
Fssres.dll 2015.130.4560.0 81488 12-Mar-2019 10:58 x64
Hadrres.dll 2015.130.4560.0 177744 12-Mar-2019 10:58 x64
Hkcompile.dll 2015.130.4560.0 1298000 12-Mar-2019 10:58 x64
Hkengine.dll 2015.130.4560.0 5600848 12-Mar-2019 10:58 x64
Hkruntime.dll 2015.130.4560.0 158800 12-Mar-2019 10:58 x64
Link.exe 12.10.40116.18 1017424 12-Mar-2019 10:58 x64
Microsoft.applicationinsights.dll 2.7.0.13435 329872 06-Jul-2018 22:33 x86
Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll 13.0.4560.0 234064 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll 13.0.4560.0 79440 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.sqlserver.types.dll 2015.130.4560.0 391760 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll 2015.130.4560.0 72272 12-Mar-2019 10:53 x64
Microsoft.sqlserver.xe.core.dll 2015.130.4560.0 65104 12-Mar-2019 10:55 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.130.4560.0 150096 12-Mar-2019 10:55 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.130.4560.0 158800 12-Mar-2019 10:55 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll 2015.130.4560.0 271952 12-Mar-2019 10:55 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll 2015.130.4560.0 74832 12-Mar-2019 10:55 x64
Msobj120.dll 12.10.40116.18 129616 12-Mar-2019 10:58 x64
Mspdb120.dll 12.10.40116.18 559184 12-Mar-2019 10:58 x64
Mspdbcore.dll 12.10.40116.18 559184 12-Mar-2019 10:58 x64
Msvcp120.dll 12.10.40116.18 661072 12-Mar-2019 10:58 x64
Msvcr120.dll 12.10.40116.18 964688 12-Mar-2019 10:58 x64
Odsole70.dll 2015.130.4560.0 92752 12-Mar-2019 10:59 x64
Opends60.dll 2015.130.4560.0 32848 12-Mar-2019 10:58 x64
Qds.dll 2015.130.4560.0 845392 12-Mar-2019 10:59 x64
Rsfxft.dll 2015.130.4560.0 34384 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqagtres.dll 2015.130.4560.0 64592 12-Mar-2019 10:59 x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll 2015.130.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlaamss.dll 2015.130.4560.0 80464 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlaccess.dll 2015.130.4560.0 462416 12-Mar-2019 10:55 x64
Sqlagent.exe 2015.130.4560.0 566352 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlagentctr130.dll 2015.130.4560.0 44112 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlagentctr130.dll 2015.130.4560.0 51792 12-Mar-2019 10:59 x64
Sqlagentlog.dll 2015.130.4560.0 32848 12-Mar-2019 10:59 x64
Sqlagentmail.dll 2015.130.4560.0 47696 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlboot.dll 2015.130.4560.0 186448 12-Mar-2019 10:59 x64
Sqlceip.exe 13.0.4560.0 252496 12-Mar-2019 10:52 x86
Sqlcmdss.dll 2015.130.4560.0 59984 12-Mar-2019 10:59 x64
Sqlctr130.dll 2015.130.4560.0 103504 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlctr130.dll 2015.130.4560.0 118352 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqldk.dll 2015.130.4560.0 2587216 12-Mar-2019 10:59 x64
Sqldtsss.dll 2015.130.4560.0 97360 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqliosim.com 2015.130.4560.0 307792 12-Mar-2019 10:54 x64
Sqliosim.exe 2015.130.4560.0 3014224 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqllang.dll 2015.130.4560.0 39448656 12-Mar-2019 10:59 x64
Sqlmin.dll 2015.130.4560.0 37710928 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlolapss.dll 2015.130.4560.0 97872 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlos.dll 2015.130.4560.0 26192 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlpowershellss.dll 2015.130.4560.0 58448 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlrepss.dll 2015.130.4560.0 54864 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlresld.dll 2015.130.4560.0 30800 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4560.0 30800 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlscm.dll 2015.130.4560.0 61008 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlscriptdowngrade.dll 2015.130.4560.0 27728 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlscriptupgrade.dll 2015.130.4560.0 5800016 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlserverspatial130.dll 2015.130.4560.0 732752 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlservr.exe 2015.130.4560.0 393296 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlsvc.dll 2015.130.4560.0 152144 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqltses.dll 2015.130.4560.0 8922192 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqsrvres.dll 2015.130.4560.0 250960 12-Mar-2019 10:53 x64
Stretchcodegen.exe 13.0.4560.0 55888 12-Mar-2019 10:52 x86
Xe.dll 2015.130.4560.0 626256 12-Mar-2019 10:58 x64
Xmlrw.dll 2015.130.4560.0 319056 12-Mar-2019 10:58 x64
Xmlrwbin.dll 2015.130.4560.0 227408 12-Mar-2019 10:58 x64
Xpadsi.exe 2015.130.4560.0 78928 12-Mar-2019 10:59 x64
Xplog70.dll 2015.130.4560.0 65616 12-Mar-2019 10:58 x64
Xpqueue.dll 2015.130.4560.0 74832 12-Mar-2019 10:53 x64
Xprepl.dll 2015.130.4560.0 91216 12-Mar-2019 10:53 x64
Xpsqlbot.dll 2015.130.4560.0 33360 12-Mar-2019 10:58 x64
Xpstar.dll 2015.130.4560.0 422480 12-Mar-2019 10:58 x64

SQL Server 2016 Database Services Core Shared

File name File version File size Date Time Platform
Batchparser.dll 2015.130.4560.0 160336 12-Mar-2019 10:54 x86
Batchparser.dll 2015.130.4560.0 180816 12-Mar-2019 10:58 x64
Bcp.exe 2015.130.4560.0 119888 12-Mar-2019 10:58 x64
Commanddest.dll 2015.130.4560.0 248912 12-Mar-2019 10:58 x64
Datacollectorenumerators.dll 2015.130.4560.0 115792 12-Mar-2019 10:58 x64
Datacollectortasks.dll 2015.130.4560.0 187984 12-Mar-2019 10:58 x64
Distrib.exe 2015.130.4560.0 191056 12-Mar-2019 10:53 x64
Dteparse.dll 2015.130.4560.0 109648 12-Mar-2019 10:58 x64
Dteparsemgd.dll 2015.130.4560.0 88656 12-Mar-2019 10:55 x64
Dtepkg.dll 2015.130.4560.0 137296 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtexec.exe 2015.130.4560.0 72784 12-Mar-2019 10:53 x64
Dts.dll 2015.130.4560.0 3146832 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtscomexpreval.dll 2015.130.4560.0 477264 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtsconn.dll 2015.130.4560.0 492624 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtshost.exe 2015.130.4560.0 86608 12-Mar-2019 10:53 x64
Dtslog.dll 2015.130.4560.0 120400 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtsmsg130.dll 2015.130.4560.0 545360 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtspipeline.dll 2015.130.4560.0 1279056 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtspipelineperf130.dll 2015.130.4560.0 48208 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtswizard.exe 13.0.4560.0 895568 12-Mar-2019 10:52 x64
Dtuparse.dll 2015.130.4560.0 87632 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtutil.exe 2015.130.4560.0 134736 12-Mar-2019 10:53 x64
Exceldest.dll 2015.130.4560.0 263760 12-Mar-2019 10:58 x64
Excelsrc.dll 2015.130.4560.0 285264 12-Mar-2019 10:58 x64
Execpackagetask.dll 2015.130.4560.0 166480 12-Mar-2019 10:58 x64
Flatfiledest.dll 2015.130.4560.0 389200 12-Mar-2019 10:58 x64
Flatfilesrc.dll 2015.130.4560.0 401488 12-Mar-2019 10:58 x64
Foreachfileenumerator.dll 2015.130.4560.0 96336 12-Mar-2019 10:58 x64
Hkengperfctrs.dll 2015.130.4560.0 58960 12-Mar-2019 10:58 x64
Logread.exe 2015.130.4560.0 617040 12-Mar-2019 10:53 x64
Mergetxt.dll 2015.130.4560.0 53840 12-Mar-2019 10:58 x64
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 13.0.4560.0 1313360 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.dll 13.0.4560.0 696400 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll 13.0.4560.0 763472 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll 13.1.1.0 171208 11-Mar-2019 20:46 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll 13.0.4560.0 54352 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll 13.0.4560.0 89680 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.ui.dll 13.0.4560.0 49744 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.dll 13.0.4560.0 43088 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.ui.dll 13.0.4560.0 70736 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopenumerators.dll 13.0.4560.0 35408 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll 13.0.4560.0 73296 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.ui.dll 13.0.4560.0 63568 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.azureutil.dll 13.0.4560.0 31312 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.odata.ui.dll 13.0.4560.0 131152 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.odataconnectionmanager.dll 13.0.4560.0 43600 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.odatasrc.dll 13.0.4560.0 57424 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 13.0.4560.0 606288 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll 13.0.4560.0 215120 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.scripting.dll 13.0.16107.4 30912 20-Mar-2017 23:54 x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll 2015.130.4560.0 1638992 12-Mar-2019 10:53 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.130.4560.0 150096 12-Mar-2019 10:55 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.130.4560.0 158800 12-Mar-2019 10:55 x64
Msdtssrvrutil.dll 2015.130.4560.0 100944 12-Mar-2019 10:59 x64
Msgprox.dll 2015.130.4560.0 275536 12-Mar-2019 10:59 x64
Msxmlsql.dll 2015.130.4560.0 1494608 12-Mar-2019 10:58 x64
Oledbdest.dll 2015.130.4560.0 264272 12-Mar-2019 10:59 x64
Oledbsrc.dll 2015.130.4560.0 290896 12-Mar-2019 10:59 x64
Osql.exe 2015.130.4560.0 75344 12-Mar-2019 10:58 x64
Qrdrsvc.exe 2015.130.4560.0 469072 12-Mar-2019 10:53 x64
Rawdest.dll 2015.130.4560.0 209488 12-Mar-2019 10:59 x64
Rawsource.dll 2015.130.4560.0 196688 12-Mar-2019 10:59 x64
Rdistcom.dll 2015.130.4560.0 894032 12-Mar-2019 10:59 x64
Recordsetdest.dll 2015.130.4560.0 187472 12-Mar-2019 10:59 x64
Replagnt.dll 2015.130.4560.0 30800 12-Mar-2019 10:59 x64
Repldp.dll 2015.130.4560.0 277072 12-Mar-2019 10:59 x64
Replerrx.dll 2015.130.4560.0 144464 12-Mar-2019 10:59 x64
Replisapi.dll 2015.130.4560.0 354384 12-Mar-2019 10:59 x64
Replmerg.exe 2015.130.4560.0 518736 12-Mar-2019 10:53 x64
Replprov.dll 2015.130.4560.0 812112 12-Mar-2019 10:59 x64
Replrec.dll 2015.130.4560.0 1018448 12-Mar-2019 10:53 x64
Replsub.dll 2015.130.4560.0 467536 12-Mar-2019 10:59 x64
Replsync.dll 2015.130.4560.0 143952 12-Mar-2019 10:59 x64
Spresolv.dll 2015.130.4560.0 245328 12-Mar-2019 10:59 x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll 2015.130.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlcmd.exe 2015.130.4560.0 249424 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqldiag.exe 2015.130.4560.0 1257552 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqldistx.dll 2015.130.4560.0 215632 12-Mar-2019 10:59 x64
Sqllogship.exe 13.0.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:52 x64
Sqlmergx.dll 2015.130.4560.0 346704 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlps.exe 13.0.4560.0 59984 12-Mar-2019 10:53 x86
Sqlresld.dll 2015.130.4560.0 30800 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlresld.dll 2015.130.4560.0 28752 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4560.0 30800 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4560.0 28240 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlscm.dll 2015.130.4560.0 52816 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlscm.dll 2015.130.4560.0 61008 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlsvc.dll 2015.130.4560.0 152144 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlsvc.dll 2015.130.4560.0 127056 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqltaskconnections.dll 2015.130.4560.0 180816 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlwep130.dll 2015.130.4560.0 105552 12-Mar-2019 10:53 x64
Ssdebugps.dll 2015.130.4560.0 33360 12-Mar-2019 10:53 x64
Ssisoledb.dll 2015.130.4560.0 216144 12-Mar-2019 10:53 x64
Ssradd.dll 2015.130.4560.0 65104 12-Mar-2019 10:53 x64
Ssravg.dll 2015.130.4560.0 65104 12-Mar-2019 10:53 x64
Ssrdown.dll 2015.130.4560.0 50768 12-Mar-2019 10:53 x64
Ssrmax.dll 2015.130.4560.0 63568 12-Mar-2019 10:53 x64
Ssrmin.dll 2015.130.4560.0 63568 12-Mar-2019 10:53 x64
Ssrpub.dll 2015.130.4560.0 51280 12-Mar-2019 10:53 x64
Ssrup.dll 2015.130.4560.0 50768 12-Mar-2019 10:53 x64
Txagg.dll 2015.130.4560.0 364624 12-Mar-2019 10:53 x64
Txbdd.dll 2015.130.4560.0 172624 12-Mar-2019 10:53 x64
Txdatacollector.dll 2015.130.4560.0 367696 12-Mar-2019 10:53 x64
Txdataconvert.dll 2015.130.4560.0 296528 12-Mar-2019 10:53 x64
Txderived.dll 2015.130.4560.0 607824 12-Mar-2019 10:53 x64
Txlookup.dll 2015.130.4560.0 532560 12-Mar-2019 10:53 x64
Txmerge.dll 2015.130.4560.0 229968 12-Mar-2019 10:53 x64
Txmergejoin.dll 2015.130.4560.0 278608 12-Mar-2019 10:53 x64
Txmulticast.dll 2015.130.4560.0 128592 12-Mar-2019 10:53 x64
Txrowcount.dll 2015.130.4560.0 126544 12-Mar-2019 10:53 x64
Txsort.dll 2015.130.4560.0 258640 12-Mar-2019 10:53 x64
Txsplit.dll 2015.130.4560.0 600656 12-Mar-2019 10:53 x64
Txunionall.dll 2015.130.4560.0 181840 12-Mar-2019 10:53 x64
Xe.dll 2015.130.4560.0 626256 12-Mar-2019 10:58 x64
Xmlrw.dll 2015.130.4560.0 319056 12-Mar-2019 10:58 x64
Xmlsub.dll 2015.130.4560.0 250960 12-Mar-2019 10:53 x64

SQL Server 2016 sql_extensibility

File name File version File size Date Time Platform
Launchpad.exe 2015.130.4560.0 1013840 12-Mar-2019 10:58 x64
Sql_extensibility_keyfile.dll 2015.130.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlsatellite.dll 2015.130.4560.0 837200 12-Mar-2019 10:58 x64

SQL Server 2016 Full-Text Engine

File name File version File size Date Time Platform
Fd.dll 2015.130.4560.0 660048 12-Mar-2019 10:58 x64
Fdhost.exe 2015.130.4560.0 105040 12-Mar-2019 10:58 x64
Fdlauncher.exe 2015.130.4560.0 51280 12-Mar-2019 10:58 x64
Sql_fulltext_keyfile.dll 2015.130.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlft130ph.dll 2015.130.4560.0 57936 12-Mar-2019 10:58 x64

SQL Server 2016 sql_inst_mr

File name File version File size Date Time Platform
Imrdll.dll 13.0.4560.0 23632 12-Mar-2019 10:55 x86
Sql_inst_mr_keyfile.dll 2015.130.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:58 x64

SQL Server 2016 Integration Services

File name File version File size Date Time Platform
Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll 4.0.0.111 77944 11-Mar-2019 20:46 x86
Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll 4.0.0.111 77944 12-Mar-2019 02:08 x86
Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll 4.0.0.111 37496 11-Mar-2019 20:46 x86
Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll 4.0.0.111 37496 12-Mar-2019 02:08 x86
Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll 4.0.0.111 78456 11-Mar-2019 20:46 x86
Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll 4.0.0.111 78456 12-Mar-2019 02:08 x86
Commanddest.dll 2015.130.4560.0 202832 12-Mar-2019 10:54 x86
Commanddest.dll 2015.130.4560.0 248912 12-Mar-2019 10:58 x64
Dteparse.dll 2015.130.4560.0 99408 12-Mar-2019 10:54 x86
Dteparse.dll 2015.130.4560.0 109648 12-Mar-2019 10:58 x64
Dteparsemgd.dll 2015.130.4560.0 83536 12-Mar-2019 10:53 x86
Dteparsemgd.dll 2015.130.4560.0 88656 12-Mar-2019 10:55 x64
Dtepkg.dll 2015.130.4560.0 115792 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtepkg.dll 2015.130.4560.0 137296 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtexec.exe 2015.130.4560.0 72784 12-Mar-2019 10:53 x64
Dtexec.exe 2015.130.4560.0 66640 12-Mar-2019 10:54 x86
Dts.dll 2015.130.4560.0 2632784 12-Mar-2019 10:54 x86
Dts.dll 2015.130.4560.0 3146832 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtscomexpreval.dll 2015.130.4560.0 418896 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtscomexpreval.dll 2015.130.4560.0 477264 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtsconn.dll 2015.130.4560.0 392272 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtsconn.dll 2015.130.4560.0 492624 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtsdebughost.exe 2015.130.4560.0 109648 12-Mar-2019 10:53 x64
Dtsdebughost.exe 2015.130.4560.0 93776 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtshost.exe 2015.130.4560.0 86608 12-Mar-2019 10:53 x64
Dtshost.exe 2015.130.4560.0 76368 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtslog.dll 2015.130.4560.0 102992 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtslog.dll 2015.130.4560.0 120400 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtsmsg130.dll 2015.130.4560.0 541264 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtsmsg130.dll 2015.130.4560.0 545360 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtspipeline.dll 2015.130.4560.0 1059408 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtspipeline.dll 2015.130.4560.0 1279056 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtspipelineperf130.dll 2015.130.4560.0 42064 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtspipelineperf130.dll 2015.130.4560.0 48208 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtswizard.exe 13.0.4560.0 896088 12-Mar-2019 10:41 x86
Dtswizard.exe 13.0.4560.0 895568 12-Mar-2019 10:52 x64
Dtuparse.dll 2015.130.4560.0 79952 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtuparse.dll 2015.130.4560.0 87632 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtutil.exe 2015.130.4560.0 134736 12-Mar-2019 10:53 x64
Dtutil.exe 2015.130.4560.0 115280 12-Mar-2019 10:54 x86
Exceldest.dll 2015.130.4560.0 216656 12-Mar-2019 10:54 x86
Exceldest.dll 2015.130.4560.0 263760 12-Mar-2019 10:58 x64
Excelsrc.dll 2015.130.4560.0 232528 12-Mar-2019 10:54 x86
Excelsrc.dll 2015.130.4560.0 285264 12-Mar-2019 10:58 x64
Execpackagetask.dll 2015.130.4560.0 135248 12-Mar-2019 10:54 x86
Execpackagetask.dll 2015.130.4560.0 166480 12-Mar-2019 10:58 x64
Flatfiledest.dll 2015.130.4560.0 334416 12-Mar-2019 10:54 x86
Flatfiledest.dll 2015.130.4560.0 389200 12-Mar-2019 10:58 x64
Flatfilesrc.dll 2015.130.4560.0 345168 12-Mar-2019 10:54 x86
Flatfilesrc.dll 2015.130.4560.0 401488 12-Mar-2019 10:58 x64
Foreachfileenumerator.dll 2015.130.4560.0 80464 12-Mar-2019 10:54 x86
Foreachfileenumerator.dll 2015.130.4560.0 96336 12-Mar-2019 10:58 x64
Isdatafeedpublishingwizard.exe 13.0.4560.0 439896 12-Mar-2019 10:41 x86
Isdatafeedpublishingwizard.exe 13.0.4560.0 438864 12-Mar-2019 10:52 x64
Isserverexec.exe 13.0.4560.0 132696 12-Mar-2019 10:41 x86
Isserverexec.exe 13.0.4560.0 132176 12-Mar-2019 10:52 x64
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 13.0.4560.0 1313360 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 13.0.4560.0 1313360 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.dll 13.0.4560.0 696400 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.dll 13.0.4560.0 696400 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll 13.0.4560.0 763472 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll 13.0.4560.0 763472 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.applicationinsights.dll 2.7.0.13435 329872 06-Jul-2018 22:33 x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll 13.1.1.0 171208 11-Mar-2019 20:46 x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll 13.1.1.0 171208 12-Mar-2019 02:08 x86
Microsoft.sqlserver.astasks.dll 13.0.4560.0 73296 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll 2015.130.4560.0 107088 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll 2015.130.4560.0 112208 12-Mar-2019 10:55 x64
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll 13.0.4560.0 54352 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll 13.0.4560.0 54352 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll 13.0.4560.0 89680 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll 13.0.4560.0 89680 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.dll 13.0.4560.0 43088 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.dll 13.0.4560.0 43088 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopenumerators.dll 13.0.4560.0 35408 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopenumerators.dll 13.0.4560.0 35408 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll 13.0.4560.0 73296 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll 13.0.4560.0 73296 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.azureutil.dll 13.0.4560.0 31312 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.azureutil.dll 13.0.4560.0 31312 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll 13.0.4560.0 469584 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll 13.0.4560.0 469584 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.odataconnectionmanager.dll 13.0.4560.0 43600 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.odataconnectionmanager.dll 13.0.4560.0 43600 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.odatasrc.dll 13.0.4560.0 57424 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.odatasrc.dll 13.0.4560.0 57424 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.shared.dll 13.0.4560.0 52816 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.shared.dll 13.0.4560.0 52816 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 13.0.4560.0 606288 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 13.0.4560.0 606288 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.130.4560.0 138832 12-Mar-2019 10:52 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.130.4560.0 150096 12-Mar-2019 10:55 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.130.4560.0 144464 12-Mar-2019 10:52 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.130.4560.0 158800 12-Mar-2019 10:55 x64
Msdtssrvr.exe 13.0.4560.0 216656 12-Mar-2019 10:52 x64
Msdtssrvrutil.dll 2015.130.4560.0 89680 12-Mar-2019 10:54 x86
Msdtssrvrutil.dll 2015.130.4560.0 100944 12-Mar-2019 10:59 x64
Msmdpp.dll 2015.130.4560.0 7647312 12-Mar-2019 10:59 x64
Oledbdest.dll 2015.130.4560.0 216656 12-Mar-2019 10:54 x86
Oledbdest.dll 2015.130.4560.0 264272 12-Mar-2019 10:59 x64
Oledbsrc.dll 2015.130.4560.0 235600 12-Mar-2019 10:54 x86
Oledbsrc.dll 2015.130.4560.0 290896 12-Mar-2019 10:59 x64
Rawdest.dll 2015.130.4560.0 168528 12-Mar-2019 10:54 x86
Rawdest.dll 2015.130.4560.0 209488 12-Mar-2019 10:59 x64
Rawsource.dll 2015.130.4560.0 155216 12-Mar-2019 10:54 x86
Rawsource.dll 2015.130.4560.0 196688 12-Mar-2019 10:59 x64
Recordsetdest.dll 2015.130.4560.0 151632 12-Mar-2019 10:54 x86
Recordsetdest.dll 2015.130.4560.0 187472 12-Mar-2019 10:59 x64
Sql_is_keyfile.dll 2015.130.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlceip.exe 13.0.4560.0 252496 12-Mar-2019 10:52 x86
Sqldest.dll 2015.130.4560.0 215632 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqldest.dll 2015.130.4560.0 263760 12-Mar-2019 10:59 x64
Sqltaskconnections.dll 2015.130.4560.0 180816 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqltaskconnections.dll 2015.130.4560.0 151120 12-Mar-2019 10:54 x86
Ssisoledb.dll 2015.130.4560.0 216144 12-Mar-2019 10:53 x64
Ssisoledb.dll 2015.130.4560.0 176720 12-Mar-2019 10:54 x86
Txagg.dll 2015.130.4560.0 364624 12-Mar-2019 10:53 x64
Txagg.dll 2015.130.4560.0 304720 12-Mar-2019 10:58 x86
Txbdd.dll 2015.130.4560.0 172624 12-Mar-2019 10:53 x64
Txbdd.dll 2015.130.4560.0 138320 12-Mar-2019 10:58 x86
Txbestmatch.dll 2015.130.4560.0 611408 12-Mar-2019 10:53 x64
Txbestmatch.dll 2015.130.4560.0 496208 12-Mar-2019 10:58 x86
Txcache.dll 2015.130.4560.0 183376 12-Mar-2019 10:53 x64
Txcache.dll 2015.130.4560.0 148048 12-Mar-2019 10:58 x86
Txcharmap.dll 2015.130.4560.0 289872 12-Mar-2019 10:53 x64
Txcharmap.dll 2015.130.4560.0 250448 12-Mar-2019 10:58 x86
Txcopymap.dll 2015.130.4560.0 183376 12-Mar-2019 10:53 x64
Txcopymap.dll 2015.130.4560.0 147536 12-Mar-2019 10:58 x86
Txdataconvert.dll 2015.130.4560.0 296528 12-Mar-2019 10:53 x64
Txdataconvert.dll 2015.130.4560.0 255056 12-Mar-2019 10:58 x86
Txderived.dll 2015.130.4560.0 607824 12-Mar-2019 10:53 x64
Txderived.dll 2015.130.4560.0 519248 12-Mar-2019 10:58 x86
Txfileextractor.dll 2015.130.4560.0 201808 12-Mar-2019 10:53 x64
Txfileextractor.dll 2015.130.4560.0 162896 12-Mar-2019 10:58 x86
Txfileinserter.dll 2015.130.4560.0 199760 12-Mar-2019 10:53 x64
Txfileinserter.dll 2015.130.4560.0 160848 12-Mar-2019 10:58 x86
Txgroupdups.dll 2015.130.4560.0 290896 12-Mar-2019 10:53 x64
Txgroupdups.dll 2015.130.4560.0 231504 12-Mar-2019 10:58 x86
Txlineage.dll 2015.130.4560.0 137296 12-Mar-2019 10:53 x64
Txlineage.dll 2015.130.4560.0 109136 12-Mar-2019 10:58 x86
Txlookup.dll 2015.130.4560.0 532560 12-Mar-2019 10:53 x64
Txlookup.dll 2015.130.4560.0 449616 12-Mar-2019 10:58 x86
Txmerge.dll 2015.130.4560.0 229968 12-Mar-2019 10:53 x64
Txmerge.dll 2015.130.4560.0 176208 12-Mar-2019 10:58 x86
Txmergejoin.dll 2015.130.4560.0 278608 12-Mar-2019 10:53 x64
Txmergejoin.dll 2015.130.4560.0 223824 12-Mar-2019 10:58 x86
Txmulticast.dll 2015.130.4560.0 128592 12-Mar-2019 10:53 x64
Txmulticast.dll 2015.130.4560.0 101968 12-Mar-2019 10:58 x86
Txpivot.dll 2015.130.4560.0 227920 12-Mar-2019 10:53 x64
Txpivot.dll 2015.130.4560.0 181840 12-Mar-2019 10:58 x86
Txrowcount.dll 2015.130.4560.0 126544 12-Mar-2019 10:53 x64
Txrowcount.dll 2015.130.4560.0 101456 12-Mar-2019 10:58 x86
Txsampling.dll 2015.130.4560.0 172112 12-Mar-2019 10:53 x64
Txsampling.dll 2015.130.4560.0 134736 12-Mar-2019 10:58 x86
Txscd.dll 2015.130.4560.0 220240 12-Mar-2019 10:53 x64
Txscd.dll 2015.130.4560.0 169552 12-Mar-2019 10:58 x86
Txsort.dll 2015.130.4560.0 258640 12-Mar-2019 10:53 x64
Txsort.dll 2015.130.4560.0 210512 12-Mar-2019 10:58 x86
Txsplit.dll 2015.130.4560.0 600656 12-Mar-2019 10:53 x64
Txsplit.dll 2015.130.4560.0 513616 12-Mar-2019 10:58 x86
Txtermextraction.dll 2015.130.4560.0 8677968 12-Mar-2019 10:53 x64
Txtermextraction.dll 2015.130.4560.0 8615504 12-Mar-2019 10:58 x86
Txtermlookup.dll 2015.130.4560.0 4158544 12-Mar-2019 10:53 x64
Txtermlookup.dll 2015.130.4560.0 4107344 12-Mar-2019 10:58 x86
Txunionall.dll 2015.130.4560.0 181840 12-Mar-2019 10:53 x64
Txunionall.dll 2015.130.4560.0 138832 12-Mar-2019 10:58 x86
Txunpivot.dll 2015.130.4560.0 202320 12-Mar-2019 10:53 x64
Txunpivot.dll 2015.130.4560.0 162384 12-Mar-2019 10:58 x86
Xe.dll 2015.130.4560.0 558672 12-Mar-2019 10:54 x86
Xe.dll 2015.130.4560.0 626256 12-Mar-2019 10:58 x64

SQL Server 2016 sql_polybase_core_inst

File name File version File size Date Time Platform
Dms.dll 10.0.8224.43 483496 02-Feb-2018 00:09 x86
Dmsnative.dll 2014.120.8224.43 75440 02-Feb-2018 00:09 x64
Dwengineservice.dll 10.0.8224.43 45744 02-Feb-2018 00:09 x86
Instapi130.dll 2015.130.4560.0 61008 12-Mar-2019 10:53 x64
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll 10.0.8224.43 74416 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll 10.0.8224.43 201896 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll 10.0.8224.43 2347184 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll 10.0.8224.43 102064 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll 10.0.8224.43 378544 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll 10.0.8224.43 185512 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll 10.0.8224.43 127144 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll 10.0.8224.43 63152 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll 10.0.8224.43 52400 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll 10.0.8224.43 87208 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll 10.0.8224.43 721584 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll 10.0.8224.43 87208 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll 10.0.8224.43 78000 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll 10.0.8224.43 41640 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll 10.0.8224.43 36528 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll 10.0.8224.43 47792 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll 10.0.8224.43 27304 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll 10.0.8224.43 32936 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll 10.0.8224.43 118952 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll 10.0.8224.43 94384 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll 10.0.8224.43 108208 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll 10.0.8224.43 256680 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 102056 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 115888 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 118952 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 115888 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 125608 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 117928 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 113328 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 145576 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 100016 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 114864 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll 10.0.8224.43 69296 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll 10.0.8224.43 28336 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll 10.0.8224.43 43696 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll 10.0.8224.43 82096 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll 10.0.8224.43 136872 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll 10.0.8224.43 2155688 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll 10.0.8224.43 3818672 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 107688 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 119976 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 124592 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 121008 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 133296 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 121000 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 118448 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 152240 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 105136 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 119472 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll 10.0.8224.43 66736 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll 10.0.8224.43 2756272 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll 10.0.8224.43 752296 02-Feb-2018 00:09 x86
Mpdwinterop.dll 2015.130.4560.0 394320 12-Mar-2019 10:54 x64
Mpdwsvc.exe 2015.130.4560.0 6613584 12-Mar-2019 10:59 x64
Pdwodbcsql11.dll 2015.130.4560.0 2155088 12-Mar-2019 10:53 x64
Sharedmemory.dll 2014.120.8224.43 47280 02-Feb-2018 00:09 x64
Sqldk.dll 2015.130.4560.0 2530384 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqldumper.exe 2015.130.4560.0 127056 12-Mar-2019 10:59 x64
Sqlos.dll 2015.130.4560.0 26192 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlsortpdw.dll 2014.120.8224.43 4348072 02-Feb-2018 00:09 x64
Sqltses.dll 2015.130.4560.0 9091152 12-Mar-2019 10:53 x64

SQL Server 2016 Reporting Services

File name File version File size Date Time Platform
Microsoft.analysisservices.modeling.dll 13.0.4560.0 610896 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll 13.0.4560.0 78928 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll 13.0.4560.0 210512 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll 13.0.4560.0 168528 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll 13.0.4560.0 1620048 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll 13.0.4560.0 657488 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll 13.0.4560.0 329808 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll 13.0.4560.0 1072208 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4560.0 532048 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4560.0 532048 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4560.0 532048 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4560.0 532048 12-Mar-2019 10:56 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4560.0 532048 12-Mar-2019 10:52 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4560.0 532048 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4560.0 532048 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4560.0 532048 12-Mar-2019 10:57 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4560.0 532048 12-Mar-2019 10:57 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4560.0 532048 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.hybrid.dll 13.0.4560.0 48720 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll 13.0.4560.0 162896 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.interfaces.dll 13.0.4560.0 76368 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.reportingservices.interfaces.dll 13.0.4560.0 76368 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.portal.interfaces.dll 13.0.4560.0 126032 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.portal.odatawebapi.dll 13.0.4560.0 106064 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.dll 13.0.4560.0 5959248 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4560.0 4420176 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4560.0 4420688 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4560.0 4421200 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4560.0 4420688 12-Mar-2019 10:56 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4560.0 4421200 12-Mar-2019 10:52 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4560.0 4421200 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4560.0 4420688 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4560.0 4421712 12-Mar-2019 10:57 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4560.0 4420176 12-Mar-2019 10:57 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4560.0 4420688 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.portal.web.dll 13.0.4560.0 10886224 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.portal.webhost.exe 13.0.4560.0 100944 12-Mar-2019 10:52 x64
Microsoft.reportingservices.powerpointrendering.dll 13.0.4560.0 72784 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll 13.0.4560.0 5951568 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll 13.0.4560.0 245840 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll 13.0.4560.0 298064 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.storage.dll 13.0.4560.0 208464 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4560.0 44624 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4560.0 48720 12-Mar-2019 10:57 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4560.0 48720 12-Mar-2019 10:56 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4560.0 48720 12-Mar-2019 10:56 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4560.0 52816 12-Mar-2019 10:52 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4560.0 48720 12-Mar-2019 10:57 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4560.0 48720 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4560.0 52816 12-Mar-2019 10:57 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4560.0 44624 12-Mar-2019 10:57 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4560.0 48720 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll 13.0.4560.0 510544 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll 2015.130.4560.0 47696 12-Mar-2019 10:55 x64
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll 13.0.4560.0 496720 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.types.dll 2015.130.4560.0 396880 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.sqlserver.types.dll 2015.130.4560.0 391760 12-Mar-2019 10:55 x86
Msmdlocal.dll 2015.130.4560.0 37103184 12-Mar-2019 10:54 x86
Msmdlocal.dll 2015.130.4560.0 56207952 12-Mar-2019 10:59 x64
Msmgdsrv.dll 2015.130.4560.0 7507024 12-Mar-2019 10:53 x64
Msmgdsrv.dll 2015.130.4560.0 6507600 12-Mar-2019 10:53 x86
Msolap130.dll 2015.130.4560.0 7008336 12-Mar-2019 10:54 x86
Msolap130.dll 2015.130.4560.0 8639568 12-Mar-2019 10:59 x64
Msolui130.dll 2015.130.4560.0 287312 12-Mar-2019 10:54 x86
Msolui130.dll 2015.130.4560.0 310352 12-Mar-2019 10:59 x64
Reportingservicescompression.dll 2015.130.4560.0 62544 12-Mar-2019 10:59 x64
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll 13.0.4560.0 84560 12-Mar-2019 10:53 x86
Reportingserviceslibrary.dll 13.0.4560.0 2543696 12-Mar-2019 10:53 x86
Reportingservicesnativeclient.dll 2015.130.4560.0 108624 12-Mar-2019 10:53 x64
Reportingservicesnativeclient.dll 2015.130.4560.0 114256 12-Mar-2019 10:53 x86
Reportingservicesnativeserver.dll 2015.130.4560.0 98896 12-Mar-2019 10:53 x64
Reportingservicesservice.exe 2015.130.4560.0 2573392 12-Mar-2019 10:53 x64
Reportingserviceswebserver.dll 13.0.4560.0 2710608 12-Mar-2019 10:53 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4560.0 867920 12-Mar-2019 10:54 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4560.0 872016 12-Mar-2019 10:55 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4560.0 872016 12-Mar-2019 10:57 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4560.0 872016 12-Mar-2019 10:54 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4560.0 876112 12-Mar-2019 10:55 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4560.0 872016 12-Mar-2019 10:55 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4560.0 872016 12-Mar-2019 10:54 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4560.0 884304 12-Mar-2019 10:55 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4560.0 867920 12-Mar-2019 10:58 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4560.0 872016 12-Mar-2019 10:54 x86
Reportingserviceswmiprovider.dll 2015.130.4560.0 3590736 12-Mar-2019 10:54 x86
Reportingserviceswmiprovider.dll 2015.130.4560.0 3662928 12-Mar-2019 10:59 x64
Rsconfigtool.exe 13.0.4560.0 1405520 12-Mar-2019 10:53 x86
Rsctr.dll 2015.130.4560.0 51280 12-Mar-2019 10:54 x86
Rsctr.dll 2015.130.4560.0 58448 12-Mar-2019 10:59 x64
Rshttpruntime.dll 2015.130.4560.0 99408 12-Mar-2019 10:53 x64
Sql_rs_keyfile.dll 2015.130.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqldumper.exe 2015.130.4560.0 107600 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4560.0 127056 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlrsos.dll 2015.130.4560.0 26192 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlserverspatial130.dll 2015.130.4560.0 584272 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlserverspatial130.dll 2015.130.4560.0 732752 12-Mar-2019 10:58 x64
Xmlrw.dll 2015.130.4560.0 319056 12-Mar-2019 10:58 x64
Xmlrw.dll 2015.130.4560.0 259664 12-Mar-2019 10:58 x86
Xmlrwbin.dll 2015.130.4560.0 227408 12-Mar-2019 10:58 x64
Xmlrwbin.dll 2015.130.4560.0 191568 12-Mar-2019 10:58 x86
Xmsrv.dll 2015.130.4560.0 24050768 12-Mar-2019 10:53 x64
Xmsrv.dll 2015.130.4560.0 32727632 12-Mar-2019 10:54 x86

SQL Server 2016 sql_shared_mr

File name File version File size Date Time Platform
Smrdll.dll 13.0.4560.0 23632 12-Mar-2019 10:53 x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll 2015.130.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:58 x64

SQL Server 2016 sql_tools_extensions

File name File version File size Date Time Platform
Autoadmin.dll 2015.130.4560.0 1311824 12-Mar-2019 10:54 x86
Ddsshapes.dll 2015.130.4560.0 135760 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtaengine.exe 2015.130.4560.0 166992 12-Mar-2019 10:54 x86
Dteparse.dll 2015.130.4560.0 99408 12-Mar-2019 10:54 x86
Dteparse.dll 2015.130.4560.0 109648 12-Mar-2019 10:58 x64
Dteparsemgd.dll 2015.130.4560.0 83536 12-Mar-2019 10:53 x86
Dteparsemgd.dll 2015.130.4560.0 88656 12-Mar-2019 10:55 x64
Dtepkg.dll 2015.130.4560.0 115792 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtepkg.dll 2015.130.4560.0 137296 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtexec.exe 2015.130.4560.0 72784 12-Mar-2019 10:53 x64
Dtexec.exe 2015.130.4560.0 66640 12-Mar-2019 10:54 x86
Dts.dll 2015.130.4560.0 2632784 12-Mar-2019 10:54 x86
Dts.dll 2015.130.4560.0 3146832 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtscomexpreval.dll 2015.130.4560.0 418896 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtscomexpreval.dll 2015.130.4560.0 477264 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtsconn.dll 2015.130.4560.0 392272 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtsconn.dll 2015.130.4560.0 492624 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtshost.exe 2015.130.4560.0 86608 12-Mar-2019 10:53 x64
Dtshost.exe 2015.130.4560.0 76368 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtslog.dll 2015.130.4560.0 102992 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtslog.dll 2015.130.4560.0 120400 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtsmsg130.dll 2015.130.4560.0 541264 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtsmsg130.dll 2015.130.4560.0 545360 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtspipeline.dll 2015.130.4560.0 1059408 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtspipeline.dll 2015.130.4560.0 1279056 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtspipelineperf130.dll 2015.130.4560.0 42064 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtspipelineperf130.dll 2015.130.4560.0 48208 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtswizard.exe 13.0.4560.0 896088 12-Mar-2019 10:41 x86
Dtswizard.exe 13.0.4560.0 895568 12-Mar-2019 10:52 x64
Dtuparse.dll 2015.130.4560.0 79952 12-Mar-2019 10:54 x86
Dtuparse.dll 2015.130.4560.0 87632 12-Mar-2019 10:58 x64
Dtutil.exe 2015.130.4560.0 134736 12-Mar-2019 10:53 x64
Dtutil.exe 2015.130.4560.0 115280 12-Mar-2019 10:54 x86
Exceldest.dll 2015.130.4560.0 216656 12-Mar-2019 10:54 x86
Exceldest.dll 2015.130.4560.0 263760 12-Mar-2019 10:58 x64
Excelsrc.dll 2015.130.4560.0 232528 12-Mar-2019 10:54 x86
Excelsrc.dll 2015.130.4560.0 285264 12-Mar-2019 10:58 x64
Flatfiledest.dll 2015.130.4560.0 334416 12-Mar-2019 10:54 x86
Flatfiledest.dll 2015.130.4560.0 389200 12-Mar-2019 10:58 x64
Flatfilesrc.dll 2015.130.4560.0 345168 12-Mar-2019 10:54 x86
Flatfilesrc.dll 2015.130.4560.0 401488 12-Mar-2019 10:58 x64
Foreachfileenumerator.dll 2015.130.4560.0 80464 12-Mar-2019 10:54 x86
Foreachfileenumerator.dll 2015.130.4560.0 96336 12-Mar-2019 10:58 x64
Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll 13.0.4560.0 92240 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 13.0.4560.0 1313360 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.dll 13.0.4560.0 696400 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll 13.0.4560.0 763472 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.project.dll 2015.130.4560.0 2022992 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.analysisservices.projectui.dll 2015.130.4560.0 42064 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.sqlserver.astasks.dll 13.0.4560.0 73296 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.sqlserver.astasksui.dll 13.0.4560.0 186448 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll 13.0.4560.0 435792 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll 13.0.4560.0 435792 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll 13.0.4560.0 2044496 12-Mar-2019 10:54 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll 13.0.4560.0 2044496 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll 13.0.4560.0 33360 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll 13.0.4560.0 33360 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.deployment.dll 13.0.4560.0 249424 12-Mar-2019 10:55 x86
Microsoft.sqlserver.deployment.dll 13.0.4560.0 249424 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll 13.0.4560.0 501840 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 13.0.4560.0 606288 12-Mar-2019 10:53 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 13.0.4560.0 606288 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll 13.0.4560.0 106064 12-Mar-2019 10:58 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.130.4560.0 138832 12-Mar-2019 10:52 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.130.4560.0 150096 12-Mar-2019 10:55 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.130.4560.0 144464 12-Mar-2019 10:52 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.130.4560.0 158800 12-Mar-2019 10:55 x64
Msdtssrvrutil.dll 2015.130.4560.0 89680 12-Mar-2019 10:54 x86
Msdtssrvrutil.dll 2015.130.4560.0 100944 12-Mar-2019 10:59 x64
Msmdlocal.dll 2015.130.4560.0 37103184 12-Mar-2019 10:54 x86
Msmdlocal.dll 2015.130.4560.0 56207952 12-Mar-2019 10:59 x64
Msmdpp.dll 2015.130.4560.0 6370384 12-Mar-2019 10:54 x86
Msmgdsrv.dll 2015.130.4560.0 7507024 12-Mar-2019 10:53 x64
Msmgdsrv.dll 2015.130.4560.0 6507600 12-Mar-2019 10:53 x86
Msolap130.dll 2015.130.4560.0 7008336 12-Mar-2019 10:54 x86
Msolap130.dll 2015.130.4560.0 8639568 12-Mar-2019 10:59 x64
Msolui130.dll 2015.130.4560.0 287312 12-Mar-2019 10:54 x86
Msolui130.dll 2015.130.4560.0 310352 12-Mar-2019 10:59 x64
Oledbdest.dll 2015.130.4560.0 216656 12-Mar-2019 10:54 x86
Oledbdest.dll 2015.130.4560.0 264272 12-Mar-2019 10:59 x64
Oledbsrc.dll 2015.130.4560.0 235600 12-Mar-2019 10:54 x86
Oledbsrc.dll 2015.130.4560.0 290896 12-Mar-2019 10:59 x64
Profiler.exe 2015.130.4560.0 804432 12-Mar-2019 10:53 x86
Sql_tools_extensions_keyfile.dll 2015.130.4560.0 100432 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqldumper.exe 2015.130.4560.0 107600 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4560.0 127056 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlresld.dll 2015.130.4560.0 30800 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlresld.dll 2015.130.4560.0 28752 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4560.0 30800 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4560.0 28240 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlscm.dll 2015.130.4560.0 52816 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqlscm.dll 2015.130.4560.0 61008 12-Mar-2019 10:58 x64
Sqlsvc.dll 2015.130.4560.0 152144 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqlsvc.dll 2015.130.4560.0 127056 12-Mar-2019 10:54 x86
Sqltaskconnections.dll 2015.130.4560.0 180816 12-Mar-2019 10:53 x64
Sqltaskconnections.dll 2015.130.4560.0 151120 12-Mar-2019 10:54 x86
Txdataconvert.dll 2015.130.4560.0 296528 12-Mar-2019 10:53 x64
Txdataconvert.dll 2015.130.4560.0 255056 12-Mar-2019 10:58 x86
Xe.dll 2015.130.4560.0 558672 12-Mar-2019 10:54 x86
Xe.dll 2015.130.4560.0 626256 12-Mar-2019 10:58 x64
Xmlrw.dll 2015.130.4560.0 319056 12-Mar-2019 10:58 x64
Xmlrw.dll 2015.130.4560.0 259664 12-Mar-2019 10:58 x86
Xmlrwbin.dll 2015.130.4560.0 227408 12-Mar-2019 10:58 x64
Xmlrwbin.dll 2015.130.4560.0 191568 12-Mar-2019 10:58 x86
Xmsrv.dll 2015.130.4560.0 24050768 12-Mar-2019 10:53 x64
Xmsrv.dll 2015.130.4560.0 32727632 12-Mar-2019 10:58 x86

References