Share via


Azure Stack Hub hizmetlerine, planlarına, tekliflerine, aboneliklerine genel bakış

Microsoft Azure Stack Hub , veri merkezinizden hizmet sunmanızı sağlayan hibrit bir bulut platformudur. Hizmetler sanal makineler (VM), SQL Server veritabanları ve hatta Azure Market öğeleri içerir. Hizmet sağlayıcısı olarak kiracılarınıza hizmet sunabilirsiniz. Bir iş veya kamu kurumunda, çalışanlarınıza şirket içi hizmetler sunabilirsiniz.

Genel Bakış

Azure Stack Hub operatörü olarak teklifleri, planları ve abonelikleri kullanarak hizmetleri yapılandırıp teslim edebilirsiniz. Teklifler bir veya birden fazla plan içerir, her planda bir veya birden fazla hizmet bulunur ve bunların her biri kotalarla yapılandırılmıştır. Planları oluşturup bunları farklı tekliflerle birleştirdiğinizde, kullanıcılar tekliflerinize abone olabilir ve kaynakları dağıtabilir. Bu yapı şunları yönetmenizi sağlar:

  • Kullanıcılarınızın erişebileceği hizmetler ve kaynaklar.
  • Kullanıcıların kullanabileceği kaynak miktarı.
  • Kaynaklara erişimi olan bölgeler.

Hizmet sunmak için şu üst düzey adımları izleyin:

  1. Aşağıdakileri kullanarak hizmet teklifinizi planlayın:

    • İşlem, depolama, ağ veya Key Vault gibi temel hizmetler.
    • Event Hubs, App Service, SQL Server veya MySQL Server gibi değer katan hizmetler.
  2. Bir veya daha fazla hizmet içeren bir plan oluşturun. Plan oluştururken, plandaki her hizmetin kaynak sınırlarını tanımlayan kotalar seçin veya oluşturun.

  3. Bir veya daha fazla planı olan bir teklif oluşturun. Teklif, temel planları ve isteğe bağlı eklenti planlarını içerebilir.

Teklifi oluşturduktan sonra kullanıcılarınız hizmetlere erişmek ve kaynakları dağıtmak için teklife abone olabilir. Kullanıcılar istedikleri kadar teklife abone olabilir. Aşağıdaki şekilde, iki teklife abone olan bir kullanıcının basit bir örneği gösterilmektedir. Her teklifin bir veya iki planı vardır ve her plan belirli hizmetlere erişim sağlar.

Teklifler ve planlar içeren kiracı aboneliği

Hizmetler

Kullanıcılarınızın Azure Stack Hub kullanıcı portalından sağlanan ve yönetilen bir isteğe bağlı bilgi işlem altyapısı oluşturmasına olanak tanıyan Hizmet Olarak Altyapı (IaaS) hizmetleri sunabilirsiniz.

Microsoft ve üçüncü taraf sağlayıcılardan Azure Stack Hub için Hizmet Olarak Platform (PaaS) hizmetlerini de dağıtabilirsiniz. Dağıtabileceğiniz PaaS hizmetleri şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

Ayrıca hizmetleri birleştirerek farklı kullanıcılar için karmaşık çözümler tümleştirebilir ve oluşturabilirsiniz.

Kotalar

Bulut kapasitenizi yönetmenize yardımcı olmak için önceden yapılandırılmış kotaları kullanabilir veya bir plandaki her hizmet için yeni bir kota oluşturabilirsiniz. Kotalar, kullanıcı aboneliğinin sağlayıp kullanabileceği üst kaynak sınırlarını tanımlar. Örneğin bir kullanıcının en fazla beş VM oluşturmasına izin veren bir kota oluşturabilirsiniz.

Önemli

Yeni kotaların kullanıcı portalında kullanılabilir olması veya değiştirilen kotanın uygulanması iki saate kadar sürebilir.

Kotaları bölgeye göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin, A Bölgesi için işlem hizmetleri sağlayan bir plan iki VM kotası olabilir.

Not

Azure Stack Geliştirme Seti'nde (ASDK) yalnızca bir bölge ( yerel olarak adlandırılır) kullanılabilir.

Azure Stack Hub'daki kota türleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Planlar

Planlar, bir veya birden fazla hizmetten oluşan gruplardır. Azure Stack Hub operatörü olarak kullanıcılarınıza sunmak üzere planlar oluşturursunuz . Böylece kullanıcılarınız tekliflerinize abone olarak, bu tekliflerin içerdiği planları ve hizmetleri kullanabilir. Plan oluştururken kotalarınızı ayarladığınızdan, temel planlarınızı tanımladığınızdan ve isteğe bağlı eklenti planları eklemeyi göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun.

Temel plan

Bir teklif oluştururken hizmet yöneticisi bir temel plan içerebilir. Bu temel planlar, kullanıcı bu teklife abone olduğunda varsayılan olarak eklenir. Bir kullanıcı abone olduğunda, bu temel planlarda belirtilen tüm kaynak sağlayıcılarına (ilgili kotalarla) erişebilir.

Not

Bir teklifin birden çok temel planı varsa, planların birleşik depolama kapasitesi depolama kotasını aşamaz.

Eklenti planları

Eklenti planları, teklife eklediğiniz isteğe bağlı planlardır. Eklenti planları varsayılan olarak aboneliğe dahil değildir. Eklenti planları, abonenin aboneliklerine ekleyebileceği bir teklifte bulunan ek planlardır (kotaları olan). Örneğin, bir deneme için sınırlı kaynaklara sahip bir temel plan ve hizmeti benimsemeye karar veren müşterilere daha önemli kaynaklar içeren bir eklenti planı sunabilirsiniz.

Teklifler

Teklifler, kullanıcıların abone olabilmesi için oluşturduğunuz bir veya daha fazla plandan oluşan gruplardır. Örneğin: Teklif Alfa, bir dizi işlem hizmeti sağlayan Plan A'yı ve bir depolama ve ağ hizmetleri kümesi sağlayan Plan B'yi içerebilir.

Teklif oluşturduğunuzda en az bir temel plan eklemeniz gerekir, ancak kullanıcıların aboneliklerine ekleyebilecekleri eklenti planları da oluşturabilirsiniz.

Tekliflerinizi planlarken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

Deneme teklifleri: Daha sonra ek hizmetlere yükseltebilecek yeni kullanıcıları çekmek için deneme tekliflerini kullanırsınız. Deneme teklifi oluşturmak için isteğe bağlı daha büyük bir eklenti planıyla küçük bir temel plan oluşturun. Alternatif olarak, küçük bir temel plandan oluşan bir deneme teklifi ve daha büyük bir "kullandıkça öde" planına sahip ayrı bir teklif oluşturabilirsiniz.

Kapasite planlaması: Büyük miktarda kaynak alan ve tüm kullanıcılar için sistemi tıkayan kullanıcılarla ilgileniyor olabilirsiniz. Performansa yardımcı olmak için planlarınızı kullanım sınırına göre kotalarla yapılandırabilirsiniz .

Temsilcili sağlayıcılar: Ortamınızda teklif oluşturma olanağını başkalarına vekleyebilirsiniz. Örneğin, bir hizmet sağlayıcısıysanız bu özelliği kurumsal bayilerinize devredebilirsiniz . Veya bir kuruluşsanız, diğer bölümlere/yan kuruluşlara temsilci atayabilirsiniz.

Abonelikler

Abonelikler, kullanıcıların tekliflerinize erişmesine olanak sağlar. Bir hizmet sağlayıcısının Azure Stack Hub operatörüyseniz kullanıcılarınız (kiracılar) tekliflerinize abone olarak hizmetlerinizi satın alır. Bir kuruluşta Azure Stack Hub operatörüyseniz kullanıcılarınız (çalışanlarınız) ödeme yapmadan sunduğunuz hizmetlere abone olabilir.

Kullanıcılar yeni abonelikler oluşturur ve Azure Stack Hub'da oturum açarak mevcut aboneliklere erişim elde eder. Her abonelik, tek bir teklifle bir ilişkilendirmeyi temsil eder. Bir aboneliğe atanan teklif (ve planları ve kotaları) diğer aboneliklerle paylaşılamaz. Kullanıcının oluşturduğu her kaynak bir abonelikle ilişkilendirilir.

Azure Stack Hub operatörü olarak kiracı abonelikleriyle ilgili bilgileri görebilirsiniz, ancak bu aboneliğin kiracı yöneticisi tarafından RBAC aracılığıyla açıkça eklenmedikçe bu aboneliklerin içeriğine erişemezsiniz. Bu, kiracıların Azure Stack Hub operatörü ile kiracı alanları arasında güç ve sorumluluk ayrımını zorunlu kılmasına olanak tanır.

Bu durumun istisnası, abonelik sahibinin operatöre aboneliğe erişim sağlayamadığı bir durumdur ve yöneticinin Azure Stack Hub kullanıcı aboneliğinin faturalama sahibini değiştirme bölümünde açıklandığı gibi aboneliğin sahipliğini almasını gerektirir.

Azure Stack Hub örneğinizin bağlantısı kesildiyse ve etki alanı 1'deki kullanıcıların etki alanı 2'deki kullanıcıların tükettiği abonelikleri oluşturduğu iki farklı etki alanınız varsa, bazı abonelikler yönetici portalında görünebilir ancak kullanıcı portalında görüntülenmeyebilir. Bunu düzeltmek için, etki alanı 1'deki kullanıcıların etki alanı 2'deki abonelikler için doğru RBAC'yi ayarlamasını sağlayın.

Varsayılan sağlayıcı aboneliği

ASDK'yi dağıttığınızda varsayılan sağlayıcı aboneliği otomatik olarak oluşturulur. Bu abonelik Azure Stack Hub'ı yönetmek, ek kaynak sağlayıcıları dağıtmak ve kullanıcılar için planlar ve teklifler oluşturmak için kullanılabilir. Güvenlik ve lisanslama nedenleriyle, müşteri iş yüklerini ve uygulamalarını çalıştırmak için kullanılmamalıdır. Varsayılan sağlayıcı aboneliğinin kotası değiştirilemez.

Sonraki adımlar

Plan, teklif ve abonelik oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Plan oluşturma ile başlayın.