Aracılığıyla paylaş


Azure AI hizmetleriyle yapay zekanın sorumlu kullanımı

Azure yapay zeka hizmetleri, uygulamalarda yapay zekayı sorumlu bir şekilde kullanma hakkında bilgi ve yönergeler sağlar. Aşağıda, Azure AI hizmetleri paketindeki farklı hizmetler için bu kılavuzu sağlayan makalelerin bağlantıları verilmiştir.

Anomali Algılayıcısı

Azure AI Vision - OCR

Azure AI Vision - Görüntü Analizi

Azure AI Vision - Yüz Tanıma

Azure AI Vision - Uzamsal Analiz

Custom Vision

Dil hizmeti

Dil - Özel metin sınıflandırması

Dil - Adlandırılmış varlık tanıma

Dil - Özel adlandırılmış varlık tanıma

Dil - Varlık bağlama

Dil - Dil algılama

Dil - Anahtar ifade ayıklama

Dil - Kişisel bilgi algılama

Language - Question Answering

Dil - Yaklaşım Analizi ve görüş madenciliği

Dil - sistem durumu için Metin Analizi

Dil - Özetleme

Language Understanding

Azure OpenAI Hizmeti

Kişiselleştirme

QnA Maker

Konuşma - Söyleniş Değerlendirmesi

Konuşma - Konuşmacı Tanıma

Konuşma - Özel Sinir Sesi

Konuşma - Metin okuma

Konuşma - Konuşmayı metne dönüştürme