Share via


Azure API Management katmanlarının özelliğe dayalı karşılaştırması

UYGULANANLAR: Tüm API Management katmanları

Her API Management fiyatlandırma katmanı , birim kapasitesine göre ayrı bir özellik kümesi sunar. Aşağıdaki tabloda, katmanların her birinde kullanılabilen temel özellikler özetlenmiştir. Bazı özellikler farklı çalışabilir veya katmana bağlı olarak farklı özelliklere sahip olabilir. Bu gibi durumlarda farklılıklar, bu tek tek özellikleri açıklayan belge makalelerinde vurgulanmıştır.

Önemli

  • Geliştirici katmanı, üretim dışı kullanım örnekleri ve değerlendirmeler içindir. SLA sunmaz.
  • Tüketim katmanı ABD Kamu bulutunda veya 21Vianet bulutu tarafından sağlanan Microsoft Azure'da kullanılamaz.
  • Farklı katmanlarda kullanılabilen API Management ağ geçidinde desteklenen API'ler hakkında bilgi için bkz . API Management ağ geçitlerine genel bakış.
Özellik Tüketim Geliştirici Temel Temel v2 Standart Standart v2 Premium
Microsoft Entra tümleştirmesi1 Hayır Evet Hayı Evet Evet Evet Yes
Sanal Ağ (VNet) ekleme desteği Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Evet
Gelen bağlantılar için özel uç nokta desteği Hayır Evet Evet Hayı Evet Hayı Evet
Giden sanal ağ tümleştirme desteği Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
Çok bölgeli dağıtım Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Evet
Kullanılabilirlik alanları Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Evet
Ağ geçidi için birden çok özel etki alanı adı Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Evet
Geliştirici portalı2 Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Yes
Yerleşik önbellek Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Yes
Dış önbellek Yes Evet Evet Evet Evet Evet Yes
Otomatik ölçeklendirme Hayır Hayır Evet Hayı Evet Hayı Evet
API analizi Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Yes
Şirket içinde barındırılan ağ geçidi3 Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Evet
Çalışma Alanları Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Evet
TLS ayarları Yes Evet Evet Evet Evet Evet Yes
İstemci sertifikası kimlik doğrulaması Yes Evet Evet Evet Evet Evet Yes
İlkeler4 Yes Evet Evet Evet Evet Evet Yes
Kimlik bilgisi yöneticisi Yes Evet Evet Evet Evet Evet Yes
Yedekleme ve geri yükleme Hayır Evet Evet Hayı Evet Hayı Evet
Git üzerinden yönetim Hayır Evet Evet Hayı Evet Hayı Evet
Doğrudan yönetim API'si Hayır Evet Evet Hayı Evet Hayı Evet
Azure İzleyici ölçümleri Yes Evet Evet Evet Evet Evet Yes
Azure İzleyici ve Log Analytics istek günlükleri Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Yes
Uygulama Analizler istek günlükleri Yes Evet Evet Evet Evet Evet Yes
Statik IP Hayır Evet Evet Hayı Evet Hayı Evet

1 Geliştirici portalında kullanıcı oturumu açmak için kimlik sağlayıcısı olarak Microsoft Entra Id (ve Azure AD B2C) kullanılmasını sağlar.
2 Kullanıcılar, gruplar, sorunlar, uygulamalar, e-posta şablonları ve bildirimler gibi ilgili işlevleri içerir.
3 Yönetilen ve şirket içinde barındırılan ağ geçitlerinin özellik karşılaştırması için bkz . Ağ geçidine genel bakış . Geliştirici katmanında şirket içinde barındırılan ağ geçitleri tek bir ağ geçidi düğümüyle sınırlıdır.
4 Bkz. Klasik, v2, tüketim ve şirket içinde barındırılan ağ geçitlerinde ilke desteğindeki farklılıklar için ağ geçidine genel bakış .