Bulut benimseme stratejisini geliştirme

Bulut, kuruluşunuzun birden fazla iş stratejisi yürütmesine yardımcı olabilecek temel teknoloji avantajlarına sahiptir. Bulut tabanlı yaklaşımları kullanarak şunları yapabilirsiniz:

  • İş çevikliğini geliştirme
  • Maliyetleri azaltma
  • Pazara çıkış süresini hızlandırın
  • Yeni pazarlara genişlemeyi etkinleştirme

Bu büyük potansiyelden yararlanmak için, iş stratejisini bulut teknisyenleri ve işletme paydaşları tarafından rahatça anlaşılabilecek bir şekilde belgeleyerek başlayın.

Aşağıdaki adımlar, iş stratejinizi verimli bir şekilde belgelenize yardımcı olur. Bu yaklaşım, işlevsel bir modelde hedeflenen iş değerini yakalayan benimseme çalışmalarını artırmanıza yardımcı olur. Ardından bulut benimseme stratejinizi belirli bulut özellikleriyle eşleyebilirsiniz. İş stratejilerini, beklenen dönüşüm durumuna ulaşmak için de eşleyebilirsiniz.

   


Motivasyonlarınızı belirleme ve belgeleme: Bulutu benimsemeye yönelten motivasyonları belgelemek için önemli proje katılımcılarıyla ve yöneticilerle buluşun.


İş sonuçlarını belgeleme: Belirli iş sonuçlarını belgelemek için motivasyonu yüksek proje katılımcılarıyla ve yöneticilerle iletişim kurun.


Finansal konuları değerlendirme: BT maliyet yapınızı daha esnek hale getirmek için bulutu kullanmayı öğrenin. Ardından bulutu benimsemek için bir iş olayı oluşturun.


Teknik konuları anlama: Bulutu benimsemek için bir iş örneği oluşturmanıza yardımcı olan teknik esnekliği, verimliliği ve özellikleri keşfedin.

Bulut yolculuğunuzu etkinleştirmek için bir iş örneği oluşturmanıza yardımcı olacak Bulut Benimseme Stratejisi Değerlendiricisi değerlendirmesini alın.

Değerlendirmenin sonuçlarını kullanın ve yukarıdaki dört adımın her birinin çıkışını izlemek için strateji ve plan şablonunu kullanarak bulut benimseme stratejinizi oluşturmaya devam edin ve iş stratejinizi belgeleyin.