NoSQL için Azure Cosmos DB belgeleri

NoSQL için Azure Cosmos DB hesapları, Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL) söz dizimini kullanarak öğeleri sorgulama desteği sağlar.