* (yıldız işareti) işleci

Şunun için geçerlidir:evet olarak işaretlendi Databricks SQL denetimi yes Databricks Runtime olarak işaretlendi

multiplier ile multiplicandçarpılır.

Söz dizimi

multiplier * multiplicand

Bağımsız değişkenler

  • multiplier: Sayısal veya INTERVAL ifadesi.
  • multiplicand: Sayısal ifade veya INTERVAL ifadesi.

Her iki bağımsız değişken için de INTERVAL belirtemezsiniz.

Döndürülenler

  • Hem multiplicand hem de multiplier ONDALıK ise, sonuç ONDALıK olur.
  • Veya multipliermultiplicand bir INTERVAL ise, sonuç aynı türde olur.
  • Hem hem de multipliermultiplicand tam sayı sayısal türleriyse, sonuç iki türden büyük olur.
  • Diğer tüm durumlarda sonuç DOUBLE olur.

multiplier veya multiplicand değeri 0 ise, işleç 0 döndürür.

Çarpmanın sonucu sonuç türü için sınırın dışındaysa bir ARITHMETIC_OVERFLOW hatası oluşur.

Taşmaya dönmek NULL için try_multiply kullanın.

Uyarı

Databricks Runtime'da spark.sql.ansi.enabled ise false, integral türleri için sınırların dışındaysa sonuç "kaydırılır" ve sonuç NULL kesirli türler içindir.

Örnekler

> SELECT 3 * 2;
 6

> SELECT 2L * 2L;
 4L

> SELECT INTERVAL '3' YEAR * 3;
 9-0

> SELECT 100Y * 100Y;
 Error: ARITHMETIC_OVERFLOW