ALTER RECIPIENT (Databricks SQL)

Alıcıyı yeniden adlandırır. Alıcının sahipliğini yeni bir sorumluya aktarır.

Sözdizimi

ALTER RECIPIENT recipient_name
 { RENAME TO to_recipient_name |
  [ SET ] OWNER TO principal }

Parametreler

 • recipient_name

  Değiştirilecek alıcının adı.

 • RENAME TO to_recipient_name

  Alıcıyı yeniden adlandırır. Ad, meta veri deposundaki tüm alıcılar arasında benzersiz olmalıdır. Bu deyimi çalıştırmak için alıcının sahibi olmanız ve meta veri deposunda ayrıcalığınız CREATE RECIPIENT olmalıdır.

 • [ SET ] OWNER TO Asıl

  Alıcının sahipliğini öğesine aktarır principal. Bu deyimi çalıştırmak için alıcının sahibi olmanız gerekir.

  SET isteğe bağlı bir anahtar sözcük olarak izin verilir. Gerekli:SQL ambarı sürüm 2022.35 veya üzeri. Bu sürüm Önizleme kanalında kullanılabilir.

Örnekler

-- Rename a recipient
> ALTER RECIPIENT `Center for Disease Control` RENAME TO cdc;

-- Change ownership of the recipient
> ALTER RECIPIENT cdc OWNER TO `alf@melmak.et`