Aracılığıyla paylaş


Başlarken: Azure Cloud Shell kullanarak Ansible'ı yapılandırma

Ansible'ı Azure'da yapılandırarak ve temel bir Azure kaynak grubu oluşturarak Ansible'ı kullanmaya başlayın.

Ansible, bulut sağlamayı, yapılandırma yönetimini ve uygulama dağıtımlarını otomatikleştiren açık kaynak bir üründür. Ansible kullanarak sanal makineler, kapsayıcılar ve ağ sağlayabilir ve bulut altyapılarını tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Ansible, ortamınızdaki kaynakların dağıtımını ve yapılandırmasını otomatikleştirmenizi sağlar.

Bu makalede, Azure Cloud Shell ortamından Ansible'ı kullanmaya başlama açıklanmaktadır.

Ortamınızı yapılandırma

 • Azure aboneliği: Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.
 • Azure Cloud Shell'i yapılandırma - Azure Cloud Shell'de yeniyseniz bkz . Azure Cloud Shell'de Bash için hızlı başlangıç.
 1. Zaten açık bir Cloud Shell oturum varsa, sonraki bölüme atlayabilirsiniz.

 2. Azure portalına gidin

 3. Gerekirse Azure aboneliğinizde oturum açın ve Azure dizinini değiştirin.

 4. Cloud Shell'i açın.

  Open Cloud Shell from the top menu in the Azure portal.

 5. Cloud Shell'i daha önce kullanmadıysanız ortamı ve depolama ayarlarını yapılandırın.

 6. Komut satırı ortamını seçin.

  Select the CLI you want to use in Cloud Shell.

Otomatik kimlik bilgisi yapılandırma

Cloud Shell'de oturum açıldığında Ansible, ek yapılandırma olmadan altyapıyı yönetmek için Azure ile kimlik doğrulaması yapar.

Birden çok abonelikle çalışırken Ortam değişkenini dışarı aktararak Ansible'ın AZURE_SUBSCRIPTION_ID kullandığı aboneliği belirtin.

Tüm Azure aboneliklerinizi listelemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

az account list

Azure abonelik kimliğinizi kullanarak aşağıdakileri AZURE_SUBSCRIPTION_ID ayarlayın:

export AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<your-subscription-id>

Ansible yüklemesini test edin

Artık Ansible'ı Cloud Shell'de kullanmak üzere yapılandırmış oldunuz!

Bu bölümde, yeni Ansible yapılandırmanızda bir test kaynak grubunun nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir. Bunu yapmanız gerekmiyorsa bu bölümü atlayabilirsiniz.

Azure kaynak grubu oluşturma

 1. Aşağıdaki kodu olarak create_rg.ymlkaydedin.

  ---
  - hosts: localhost
   connection: local
   tasks:
    - name: Creating resource group - "{{ name }}"
     azure_rm_resourcegroup:
      name: "{{ name }}"
      location: "{{ location }}"
     register: rg
    - debug:
      var: rg
  
 2. Ansible-playbook kullanarak playbook'u çalıştırın. Yer tutucuları, oluşturulacak kaynak grubunun adı ve konumuyla değiştirin.

  ansible-playbook create_rg.yml --extra-vars "name=<resource_group_name> location=<resource_group_location>"
  

  Önemli noktalar:

  • Playbook'un register değişkeni ve debug bölümü nedeniyle, komut tamamlandığında sonuçlar görüntülenir.

Azure kaynak grubunu silme

 1. Aşağıdaki kodu olarak delete_rg.ymlkaydedin.

  ---
  - hosts: localhost
   tasks:
    - name: Deleting resource group - "{{ name }}"
     azure_rm_resourcegroup:
      name: "{{ name }}"
      state: absent
     register: rg
    - debug:
      var: rg
  
 2. ansible-playbook komutunu kullanarak playbook'u çalıştırın. Yer tutucuyu silinecek kaynak grubunun adıyla değiştirin. Kaynak grubundaki tüm kaynaklar silinir.

  ansible-playbook delete_rg.yml --extra-vars "name=<resource_group>"
  

  Önemli noktalar:

  • Playbook'un register değişkeni ve debug bölümü nedeniyle, komut tamamlandığında sonuçlar görüntülenir.

Sonraki adımlar