Azure IoT Central belgeleri

Azure IoT Central, IoT çözümlerinin oluşturulmasını basitleştiren bir IoT uygulama platformudur (aPaaS). Azure IoT Central, büyük ölçekte cihaz filolarını bağlamak, yönetmek ve çalıştırmak için oluşturulmuş kullanıma hazır bir UX ve API yüzeyi sağlar. Hızlı başlangıç kılavuzlarımız, öğreticilerimiz ve REST API belgelerimizle IoT Central'ı kullanmayı öğrenin.