Azure IoT Central belgeleri

Azure IoT Central, IoT çözümlerinin oluşturulmasını kolaylaştıran bir IoT uygulama platformudur (aPaaS). Azure IoT Central, cihaz filolarını uygun ölçekte bağlamak, yönetmek ve çalıştırmak için oluşturulmuş kullanıma hazır bir UX ve API yüzeyi sağlar. Hızlı başlangıç kılavuzlarımız, öğreticilerimiz ve REST API belgelerimizle IoT Central'ı kullanmayı öğrenin.