Azure mesajlaşma hizmetleri belgeleri

Olay iletilerini teslim etmek için Azure Event Grid, Azure Event Hubs, Azure Service Bus cd Azure Relay kullanmayı öğrenin.