Site Recovery Hakkında

Azure Site Recovery hizmetine hoş geldiniz! Bu makalede bir hizmet genel hatlarıyla kısaca ele alınmaktadır.

Bir kuruluş olarak, planlı ve plansız kesintiler oluştuğunda verilerinizi ve uygulamalarınızı ve iş yüklerinizi çevrimiçi ortamda güvende tutan bir iş sürekliliği ve olağanüstü durum kurtarma (BCDR) stratejisi benimsemeniz gerekir.

Azure Kurtarma Hizmetleri BCDR stratejinize katkıda bulunur:

  • Site Recovery hizmeti: Site Recovery, kesintiler sırasında iş uygulamalarını ve iş yüklerini çalışır durumda tutarak iş sürekliliği sağlamaya yardımcı olur. Site Recovery, fiziksel ve sanal makinelerde (VM) çalışan iş yüklerini birincil siteden ikincil bir konuma çoğaltır. Birincil sitenizde bir kesinti oluştuğunda, ikincil bir konuma yük devreder ve buradan uygulamalara erişebilirsiniz. Birincil konum tekrar çalışmaya başladıktan sonra o konuma geri dönebilirsiniz.
  • Yedekleme hizmeti: Azure Backup hizmeti verilerinizi güvenli ve kurtarılabilir tutar.

Site Recovery, şunlar için çoğaltmayı yönetebilir:

  • Azure bölgeleri arasında çoğaltılan Azure VM’leri.
  • Şirket içi VM’ler, Azure Stack VM’leri ve fiziksel sunucular.

Site Recovery ne sağlar?

Özellik Ayrıntılar
Basit BCDR çözümü Site Recovery hizmetini kullanarak Azure portalındaki tek bir konumdan çoğaltma, yük devretme ve yeniden çalışmayı yönetebilirsiniz.
Azure VM çoğaltma Azure VM’lerin olağanüstü durum kurtarma özelliğini birincil bir bölgeden ikincil bölgeye ayarlayabilirsiniz.
VMware VM çoğaltması Yapılandırma sunucusundan daha iyi güvenlik ve dayanıklılık sunan geliştirilmiş Azure Site Recovery çoğaltma aletini kullanarak VMware VM'lerini Azure'a çoğaltabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz . VMware VM'lerinde olağanüstü durum kurtarma.
Şirket içi VM çoğaltma Şirket içi VM’leri ve fiziksel sunucuları Azure’a veya ikincil bir şirket içi veri merkezine çoğaltabilirsiniz. Azure’a çoğaltma seçeneği, ikincil bir veri merkezi kullanmanın maliyetini ve karmaşıklığını ortadan kaldırır.
İş yükü çoğaltma Desteklenen Azure VM’lerinde, şirket içi Hyper-V ve VMware VM'leri ile Windows/Linux fiziksel sunucularında çalışan tüm iş yüklerini çoğaltın.
Veri esnekliği Site Recovery, uygulama verilerini kesmeden çoğaltmayı düzenler. Azure’a çoğaltılan veriler, dayanıklılık özelliği sunan Azure Depolama'da saklanır. Yük devretme işlemi gerçekleştiğinde, çoğaltılan veriler temel alınarak Azure VM'leri oluşturulur.
RTO ve RPO hedefleri Kurtarma süresi hedeflerini (RTO) ve kurtarma noktası hedeflerini (RPO) kuruluş sınırları içinde tutun. Site Recovery, Azure VM’leri ve VMware VM’leri için sürekli çoğaltma sağlar ve Hyper-V için çoğaltma sıklığı 30 saniyeye kadar düşer. Azure Traffic Manager sayesinde, RTO’yu daha da düşürebilirsiniz.
Yük devretme boyunca uygulamalarınızın tutarlı kalmasını sağlayın Uygulama içinde tutarlı anlık görüntülerle kurtarma noktalarını kullanarak çoğaltabilirsiniz. Bu anlık görüntüler, disk verilerini, bellekteki tüm verileri ve devam eden tüm işlemleri yakalar.
Kesintisiz test etme Sürmekte olan çoğaltmayı etkilemeden kolayca olağanüstü durum kurtarma tatbikatları gerçekleştirebilirsiniz.
Esnek yük devretme işlemleri Beklenen kesintiler için planlı yük devretmeleri sıfır veri kaybıyla çalıştırabilirsiniz. Alternatif olarak, beklenmeyen olağanüstü durumlar için çoğaltma sıklığına bağlı olarak en az veri kaybıyla planlanmamış yük devretme işlemleri de olabilir. Yeniden kullanılabilir olduğunda, birincil sitenize kolayca geri dönebilirsiniz.
Özelleştirilebilir kurtarma planları Kurtarma planlarını kullanarak, birden çok VM üzerinde çalışan çok katmanlı uygulamaların yük devretmesini ve kurtarmasını özelleştirebilir ve sıralayabilirsiniz. Bir kurtarma planında makineleri gruplayabilir ve isteğe bağlı olarak betikler ve el ile yapılan işlemler ekleyebilirsiniz. Kurtarma planları Azure Otomasyonu runbook'larla tümleştirilebilir.
BCDR tümleştirme Site Recovery, diğer BCDR teknolojileriyle tümleşir. Örneğin, kullanılabilirlik gruplarının yük devretmesini yönetmek için Site Recovery kullanarak kurumsal iş yüklerinin SQL Server arka uçlarını SQL Server Always On için yerel destekle koruyabilirsiniz.
Azure otomasyonu tümleştirmesi Zengin Azure Otomasyonu kitaplığı, indirilebilen ve Site Recovery ile tümleştirilebilen üretime hazır ve uygulamaya özgü betikler sağlar.
Ağ tümleştirmesi Site Recovery, uygulama ağı yönetimi için Azure ile tümleşir. Örneğin, IP adreslerini ayırmak için yük dengeleyicileri yapılandırın ve verimli ağ geçişleri için Azure Traffic Manager'ı kullanın.

Neleri çoğaltabilirim?

Desteklenir Ayrıntılar
Çoğaltma senaryoları Azure VM’leri bir Azure bölgesinden diğerine çoğaltın.

Şirket içi VMware VM'lerini, Hyper-V VM'lerini, fiziksel sunucuları (Windows ve Linux), Azure Stack VM'lerini Azure'a çoğaltma.

AWS Windows örneklerini Azure'a çoğaltma.

Şirket içi VMware VM’leri, System Center VMM tarafından yönetilen Hyper-V VM’leri ve fiziksel sunucuları ikincil siteye çoğaltın.
Bölgeler Site Recovery için desteklenen bölgeleri inceleyin.
Çoğaltılan makineler Azure VM çoğaltma, şirket içi VMware VM’ler ve fiziksel sunucular ve şirket içi Hyper-V VM’lere yönelik çoğaltma gereksinimlerini inceleyin.
İş yükleri Çoğaltma için desteklenen bir makinede çalışan tüm iş yüklerini çoğaltabilirsiniz. ayrıca Site Recovery ekibi bir dizi uygulama için uygulamaya özgü testler yaptı.

Sonraki adımlar