az appconfig

Uygulama Yapılandırması yönetme.

Komutlar

Name Description Tür Durum
az appconfig create

bir Uygulama Yapılandırması oluşturun.

Temel GA
az appconfig credential

Uygulama Yapılandırması kimlik bilgilerini yönetin.

Temel GA
az appconfig credential list

Bir Uygulama Yapılandırması erişim anahtarlarını listeleme.

Temel GA
az appconfig credential regenerate

bir Uygulama Yapılandırması için erişim anahtarını yeniden oluşturma.

Temel GA
az appconfig delete

bir Uygulama Yapılandırması silin.

Temel GA
az appconfig feature

bir Uygulama Yapılandırması depolanan özellik bayraklarını yönetin.

Temel GA
az appconfig feature delete

Özellik bayrağını silin.

Temel GA
az appconfig feature disable

Özellik bayrağını devre dışı bırakarak kullanım için KAPALI duruma getirin.

Temel GA
az appconfig feature enable

Özellik bayrağını etkinleştirerek kullanım için AÇıK duruma getirin.

Temel GA
az appconfig feature filter

bir Uygulama Yapılandırması depolanan özellik bayraklarıyla ilişkili filtreleri yönetin.

Temel GA
az appconfig feature filter add

Özellik bayrağına filtre ekleyin.

Temel GA
az appconfig feature filter delete

Özellik bayrağından filtre silme.

Temel GA
az appconfig feature filter list

Özellik bayrağı için tüm filtreleri listeleyin.

Temel GA
az appconfig feature filter show

Özellik bayrağının filtrelerini gösterir.

Temel GA
az appconfig feature filter update

Özellik bayrağındaki bir filtreyi güncelleştirme.

Temel Önizle
az appconfig feature list

Özellik bayraklarını listeleyin.

Temel GA
az appconfig feature lock

Yazma işlemlerini yasaklama amacıyla özellik bayrağını kilitleyin.

Temel GA
az appconfig feature set

Özellik bayrağı ayarlayın.

Temel GA
az appconfig feature show

Özellik bayrağının tüm özniteliklerini gösterir.

Temel GA
az appconfig feature unlock

Yazma işlemleri kazanmak için bir özelliğin kilidini açın.

Temel GA
az appconfig identity

Uygulama Yapılandırması için yönetilen kimlikler.

Temel GA
az appconfig identity assign

bir Uygulama Yapılandırması için yönetilen kimlikleri güncelleştirme.

Temel GA
az appconfig identity remove

bir Uygulama Yapılandırması için yönetilen kimlikleri kaldırma.

Temel GA
az appconfig identity show

bir Uygulama Yapılandırması için yönetilen kimlikleri görüntüleme.

Temel GA
az appconfig kv

bir Uygulama Yapılandırması depolanan anahtar değerlerini yönetin.

Temel GA
az appconfig kv delete

Anahtar değerlerini silin.

Temel GA
az appconfig kv export

Yapılandırmaları Uygulama Yapılandırması başka bir yere aktarın.

Temel GA
az appconfig kv import

Yapılandırmaları başka bir yerden Uygulama Yapılandırması aktar.

Temel GA
az appconfig kv list

Anahtar-değerleri listeleyin.

Temel GA
az appconfig kv lock

Yazma işlemlerini yasaklama amacıyla bir anahtar-değeri kilitleyin.

Temel GA
az appconfig kv restore

Anahtar değerlerini geri yükleyin.

Temel GA
az appconfig kv set

Bir anahtar-değer ayarlayın.

Temel GA
az appconfig kv set-keyvault

Keyvault başvurusu ayarlayın.

Temel GA
az appconfig kv show

Bir anahtar-değerin tüm özniteliklerini gösterir.

Temel GA
az appconfig kv unlock

Yazma işlemleri kazanmak için anahtar değerinin kilidini açın.

Temel GA
az appconfig list

Geçerli abonelik altındaki tüm Uygulama Yapılandırması listeler.

Temel GA
az appconfig list-deleted

Silinmiş ancak henüz temizlenmemiş Uygulama Yapılandırması listeleyin.

Temel GA
az appconfig purge

bir Uygulama Yapılandırması kalıcı olarak silin. Diğer bir deyişle silinen Uygulama Yapılandırması 'temizleme'.

Temel GA
az appconfig recover

Daha önce silinmiş ancak henüz temizlenmemiş bir Uygulama Yapılandırması kurtarın.

Temel GA
az appconfig replica

bir Uygulama Yapılandırması çoğaltmalarını yönetme.

Temel GA
az appconfig replica create

bir Uygulama Yapılandırması yeni bir çoğaltması oluşturun.

Temel GA
az appconfig replica delete

bir Uygulama Yapılandırması çoğaltmasını silin.

Temel GA
az appconfig replica list

bir Uygulama Yapılandırması çoğaltmalarını listeleme.

Temel GA
az appconfig replica show

bir Uygulama Yapılandırması çoğaltmasının ayrıntılarını gösterir.

Temel GA
az appconfig revision

bir Uygulama Yapılandırması depolanan anahtar değerleri için düzeltmeleri yönetin.

Temel GA
az appconfig revision list

Anahtar-değerlerin düzeltme geçmişini listeler.

Temel GA
az appconfig show

bir Uygulama Yapılandırması özelliklerini gösterme.

Temel GA
az appconfig show-deleted

Silinmiş ancak henüz temizlenmemiş bir Uygulama Yapılandırması özelliklerini gösterir.

Temel GA
az appconfig snapshot

Uygulama yapılandırma deposuyla ilişkili anlık görüntüleri yönetin.

Temel GA
az appconfig snapshot archive

Anlık görüntüyü arşivle.

Temel GA
az appconfig snapshot create

Uygulama yapılandırma anlık görüntüsü oluşturun.

Temel GA
az appconfig snapshot list

Anlık görüntüleri listeleme.

Temel GA
az appconfig snapshot recover

Arşivlenmiş bir anlık görüntüyü kurtarma.

Temel GA
az appconfig snapshot show

Uygulama yapılandırma anlık görüntüsünün tüm özniteliklerini gösterir.

Temel GA
az appconfig update

bir Uygulama Yapılandırması güncelleştirin.

Temel GA

az appconfig create

bir Uygulama Yapılandırması oluşturun.

az appconfig create --location
          --name
          --resource-group
          [--assign-identity]
          [--disable-local-auth {false, true}]
          [--enable-public-network {false, true}]
          [--enable-purge-protection {false, true}]
          [--retention-days]
          [--sku {Free, Standard}]
          [--tags]

Örnekler

Ad, konum, sku, etiketler ve kaynak grubu içeren bir Uygulama Yapılandırması oluşturun.

az appconfig create -g MyResourceGroup -n MyAppConfiguration -l westus --sku Standard --tags key1=value1 key2=value2

Sistem tarafından atanan kimliğe sahip ad, konum, sku ve kaynak grubu içeren bir Uygulama Yapılandırması oluşturun.

az appconfig create -g MyResourceGroup -n MyAppConfiguration -l westus --sku Standard --assign-identity

Kullanıcı tarafından atanan kimliğe sahip ad, konum, sku ve kaynak grubu içeren bir Uygulama Yapılandırması oluşturun.

az appconfig create -g MyResourceGroup -n MyAppConfiguration -l westus --sku Standard --assign-identity /subscriptions/<SUBSCRIPTON ID>/resourcegroups/<RESOURCEGROUP>/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/myUserAssignedIdentity

Genel ağ erişimi etkin ve yerel kimlik doğrulaması devre dışı bırakılmış ad, konum ve kaynak grubu içeren bir Uygulama Yapılandırması oluşturun.

az appconfig create -g MyResourceGroup -n MyAppConfiguration -l westus --enable-public-network --disable-local-auth

Gerekli Parametreler

--location -l

Konum. Değerleri: az account list-locations. kullanarak az configure --defaults location=<location>varsayılan konumu yapılandırabilirsiniz.

--name -n

Uygulama Yapılandırması adı. kullanarak az configure --defaults app_configuration_store=<name>varsayılan adı yapılandırabilirsiniz.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--assign-identity

Atanacak yönetilen kimliklerin boşlukla ayrılmış listesi. Sistem tarafından atanan yönetilen kimliğe başvurmak için "[system]" veya kullanıcı tarafından atanan yönetilen kimliğe başvurmak için bir kaynak kimliği kullanın. Bu bağımsız değişken herhangi bir değer olmadan sağlanırsa, sistem tarafından atanan yönetilen kimlik varsayılan olarak atanır. Bu bağımsız değişken sağlanmazsa, bu Uygulama Yapılandırması deposuna hiçbir yönetilen kimlik atanmayacak.

--disable-local-auth

AAD kimlik doğrulaması dışındaki tüm kimlik doğrulama yöntemlerini devre dışı bırakın.

kabul edilen değerler: false, true
--enable-public-network -e

Doğru olduğunda, özel uç nokta etkinken ortak ağlardan gelen isteklerin bu depoya erişme izni olur. False olduğunda, yalnızca Özel Bağlantı s aracılığıyla yapılan istekler bu mağazaya ulaşabilir.

kabul edilen değerler: false, true
--enable-purge-protection -p

Bu Uygulama Yapılandırması temizlemeye karşı korumanın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirten özellik. Bu özelliğin true olarak ayarlanması, bu Uygulama Yapılandırması ve içeriği için temizlemeye karşı korumayı etkinleştirir. Bu işlevin etkinleştirilmesi geri alınamaz.

kabul edilen değerler: false, true
--retention-days

Geçici silmenin etkinleştirildiği Uygulama Yapılandırması silindikten sonra korunacak gün sayısı. 0 ile 7 arasında pozitif bir tamsayı olmalıdır.

--sku

Uygulama Yapılandırması sku'su.

kabul edilen değerler: Free, Standard
varsayılan değer: Standard
--tags

Boşlukla ayrılmış etiketler: key[=value] [key[=value] ...].

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az appconfig delete

bir Uygulama Yapılandırması silin.

az appconfig delete --name
          [--resource-group]
          [--yes]

Örnekler

Kaynak grubu altındaki Uygulama Yapılandırması silme

az appconfig delete -g MyResourceGroup -n MyAppConfiguration

Gerekli Parametreler

--name -n

Uygulama Yapılandırması adı. kullanarak az configure --defaults app_configuration_store=<name>varsayılan adı yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--yes -y

Onay istemde bulunmayın.

varsayılan değer: False
Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az appconfig list

Geçerli abonelik altındaki tüm Uygulama Yapılandırması listeler.

az appconfig list [--resource-group]

Örnekler

Kaynak grubu altındaki tüm Uygulama Yapılandırması listeleme

az appconfig list -g MyResourceGroup

İsteğe Bağlı Parametreler

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az appconfig list-deleted

Silinmiş ancak henüz temizlenmemiş Uygulama Yapılandırması listeleyin.

az appconfig list-deleted

Örnekler

Silinmiş ancak henüz temizlenmemiş Uygulama Yapılandırması listeleyin.

az appconfig list-deleted
Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az appconfig purge

bir Uygulama Yapılandırması kalıcı olarak silin. Diğer bir deyişle silinen Uygulama Yapılandırması 'temizleme'.

az appconfig purge --name
          [--location]
          [--yes]

Örnekler

'sample-app-configuration' adlı silinmiş bir Uygulama Yapılandırması temizleme.

az appconfig purge --name sample-app-configuration

Gerekli Parametreler

--name -n

Uygulama Yapılandırması adı. kullanarak az configure --defaults app_configuration_store=<name>varsayılan adı yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--location -l

Silinen Uygulama Yapılandırması konumu. komutu az appconfig show-deletedkullanılarak görüntülenebilir.

--yes -y

Onay istemde bulunmayın.

varsayılan değer: False
Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az appconfig recover

Daha önce silinmiş ancak henüz temizlenmemiş bir Uygulama Yapılandırması kurtarın.

az appconfig recover --name
           [--location]
           [--resource-group]
           [--yes]

Örnekler

'sample-app-configuration' adlı silinmiş bir Uygulama Yapılandırması kurtarın.

az appconfig recover --name sample-app-configuration

Gerekli Parametreler

--name -n

Uygulama Yapılandırması adı. kullanarak az configure --defaults app_configuration_store=<name>varsayılan adı yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--location -l

Silinen Uygulama Yapılandırması konumu. komutu az appconfig show-deletedkullanılarak görüntülenebilir.

--resource-group -g

Silinen Uygulama Yapılandırması kaynak grubu.

--yes -y

Onay istemde bulunmayın.

varsayılan değer: False
Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az appconfig show

bir Uygulama Yapılandırması özelliklerini gösterme.

az appconfig show --name
         [--resource-group]

Örnekler

Uygulama Yapılandırması özelliklerini gösterme

az appconfig show -g MyResourceGroup -n MyAppConfiguration

Gerekli Parametreler

--name -n

Uygulama Yapılandırması adı. kullanarak az configure --defaults app_configuration_store=<name>varsayılan adı yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az appconfig show-deleted

Silinmiş ancak henüz temizlenmemiş bir Uygulama Yapılandırması özelliklerini gösterir.

az appconfig show-deleted --name
             [--location]

Örnekler

'sample-app-configuration' adlı silinmiş bir Uygulama Yapılandırması özelliklerini gösterin.

az appconfig show-deleted --name sample-app-configuration

Gerekli Parametreler

--name -n

Uygulama Yapılandırması adı. kullanarak az configure --defaults app_configuration_store=<name>varsayılan adı yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--location -l

Silinen Uygulama Yapılandırması konumu.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az appconfig update

bir Uygulama Yapılandırması güncelleştirin.

az appconfig update --name
          [--disable-local-auth {false, true}]
          [--enable-public-network {false, true}]
          [--enable-purge-protection {false, true}]
          [--encryption-key-name]
          [--encryption-key-vault]
          [--encryption-key-version]
          [--identity-client-id]
          [--resource-group]
          [--sku {Free, Standard}]
          [--tags]

Örnekler

Uygulama Yapılandırması etiketlerini güncelleştirme

az appconfig update -g MyResourceGroup -n MyAppConfiguration --tags key1=value1 key2=value2

Uygulama Yapılandırması sku'sunun standarda yükseltin

az appconfig update -g MyResourceGroup -n MyAppConfiguration --sku Standard

Sistem tarafından atanan kimlikle müşteri şifreleme anahtarını etkinleştirme

az appconfig update -g MyResourceGroup -n MyAppConfiguration --encryption-key-name myKey --encryption-key-version keyVersion --encryption-key-vault https://keyVaultName.vault.azure.net

Müşteri şifreleme anahtarını kaldırma

az appconfig update -g MyResourceGroup -n MyAppConfiguration --encryption-key-name ""

Genel ağ erişimini etkinleştirmek ve yerel kimlik doğrulamasını devre dışı bırakmak için bir Uygulama Yapılandırması güncelleştirin.

az appconfig update -g MyResourceGroup -n MyAppConfiguration --enable-public-network true --disable-local-auth true

Gerekli Parametreler

--name -n

Uygulama Yapılandırması adı. kullanarak az configure --defaults app_configuration_store=<name>varsayılan adı yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--disable-local-auth

AAD kimlik doğrulaması dışındaki tüm kimlik doğrulama yöntemlerini devre dışı bırakın.

kabul edilen değerler: false, true
--enable-public-network -e

Doğru olduğunda, özel uç nokta etkinken ortak ağlardan gelen isteklerin bu depoya erişme izni olur. False olduğunda, yalnızca Özel Bağlantı s aracılığıyla yapılan istekler bu mağazaya ulaşabilir.

kabul edilen değerler: false, true
--enable-purge-protection -p

Bu Uygulama Yapılandırması temizlemeye karşı korumanın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirten özellik. Bu özelliğin true olarak ayarlanması, bu Uygulama Yapılandırması ve içeriği için temizlemeye karşı korumayı etkinleştirir. Bu işlevin etkinleştirilmesi geri alınamaz.

kabul edilen değerler: false, true
--encryption-key-name

KeyVault anahtarının adı.

--encryption-key-vault

KeyVault'un URI'sini.

--encryption-key-version

KeyVault anahtarının sürümü. Varsayılan olarak en son sürümü kullanın.

--identity-client-id

Şifreleme anahtarına sarmalama ve kaldırma erişimi olan yönetilen kimliğin istemci kimliği. Sistem tarafından atanan yönetilen kimliği varsayılan olarak kullanın.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--sku

Uygulama Yapılandırması sku'su.

kabul edilen değerler: Free, Standard
--tags

Boşlukla ayrılmış etiketler: key[=value] [key[=value] ...]. Mevcut etiketleri temizlemek için "" kullanın.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.