az cognitiveservices account identity

Bilişsel Hizmetler hesaplarının kimliğini yönetin.

Komutlar

Name Description Tür Status
az cognitiveservices account identity assign

Bilişsel Hizmetler hesabının kimliğini atama.

Temel GA
az cognitiveservices account identity remove

Bilişsel Hizmetler hesabından kimliği kaldırın.

Temel GA
az cognitiveservices account identity show

Bilişsel Hizmetler hesabının kimliğini gösterme.

Temel GA

az cognitiveservices account identity assign

Bilişsel Hizmetler hesabının kimliğini atama.

Bilişsel Hizmetler hesabının kimlik nesnesini atama. Sistem tarafından atanan kimlik oluşturulacak ve hesaba atanacaktır.

az cognitiveservices account identity assign --name
                       --resource-group

Örnekler

Bilişsel Hizmetler hesaplarının kimliğini atama.

az cognitiveservices account identity assign --name myresource --resource-group cognitive-services-resource-group

Gerekli Parametreler

--name -n

Bilişsel hizmet hesabı adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az cognitiveservices account identity remove

Bilişsel Hizmetler hesabından kimliği kaldırın.

Bilişsel Hizmetler hesabından kimliği (varsa) kaldırın.

az cognitiveservices account identity remove --name
                       --resource-group

Örnekler

Bilişsel Hizmetler hesabından kimliği kaldırın.

az cognitiveservices account identity remove --name myresource --resource-group cognitive-services-resource-group

Gerekli Parametreler

--name -n

Bilişsel hizmet hesabı adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az cognitiveservices account identity show

Bilişsel Hizmetler hesabının kimliğini gösterme.

Bilişsel Hizmetler hesabının kimlik nesnesini gösterin; hesapta atanmış kimlik yoksa boş nesne döndürülebilir.

az cognitiveservices account identity show --name
                      --resource-group

Örnekler

Bilişsel Hizmetler hesaplarının kimliğini gösterin.

az cognitiveservices account identity show --name myresource --resource-group cognitive-services-resource-group

Gerekli Parametreler

--name -n

Bilişsel hizmet hesabı adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.