az monitor activity-log alert scope

Komutlar

Name Description Tür Durum
az monitor activity-log alert scope add

Bu etkinlik günlüğü uyarı kuralına kapsamlar ekleyin.

Temel GA
az monitor activity-log alert scope remove

Bu etkinlik günlüğü uyarı kuralından kapsamları kaldırır.

Temel GA

az monitor activity-log alert scope add

Bu etkinlik günlüğü uyarı kuralına kapsamlar ekleyin.

az monitor activity-log alert scope add --scope
                    [--activity-log-alert-name]
                    [--add]
                    [--force-string {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                    [--ids]
                    [--remove]
                    [--reset {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                    [--resource-group]
                    [--set]
                    [--subscription]

Örnekler

Bu etkinlik günlüğü uyarı kuralına kapsamlar ekleyin.

az monitor activity-log alert scope add --name MyActivityLogAlerts --resource-group
MyResourceGroup --scope /subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
/subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/myRG
/subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/myRG/Microsoft.KeyVault/vaults/mykey

Gerekli Parametreler

--scope -s

Eklenecek kapsamların listesi. Her kapsam bir kaynak kimliği veya abonelik kimliği olabilir. Kısa söz dizimi, json-file ve yaml-file desteği. Daha fazla göstermek için "??" seçeneğini deneyin.

İsteğe Bağlı Parametreler

--activity-log-alert-name --name -n

Etkinlik günlüğü uyarısının adı.

--add

Bir yol ve anahtar değer çiftleri belirterek nesne listesine nesne ekleyin. Örnek: --add property.listProperty <key=value, string veya JSON dizesi>.

--force-string

'set' veya 'add' kullanırken, JSON'a dönüştürmeye çalışmak yerine dize değişmez değerlerini koruyun.

kabul edilen değerler: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--remove

Bir özelliği veya öğeyi listeden kaldırın. Örnek: --remove property.list OR --remove propertyToRemove.

--reset

Yeni koşullar eklemeden önce tüm mevcut eylem gruplarını kaldırın.

kabul edilen değerler: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
varsayılan değer: False
--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--set

Ayarlanacağı özellik yolunu ve değerini belirterek nesneyi güncelleştirin. Örnek: --set property1.property2=.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az monitor activity-log alert scope remove

Bu etkinlik günlüğü uyarı kuralından kapsamları kaldırır.

az monitor activity-log alert scope remove --scope
                      [--activity-log-alert-name]
                      [--add]
                      [--force-string {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                      [--ids]
                      [--remove]
                      [--resource-group]
                      [--set]
                      [--subscription]

Gerekli Parametreler

--scope -s

Kaldırılacak kapsamlar. Kısa söz dizimi, json-file ve yaml-file desteği. Daha fazla göstermek için "??" seçeneğini deneyin.

İsteğe Bağlı Parametreler

--activity-log-alert-name --name -n

Etkinlik günlüğü uyarısının adı.

--add

Bir yol ve anahtar değer çiftleri belirterek nesne listesine nesne ekleyin. Örnek: --add property.listProperty <key=value, string veya JSON dizesi>.

--force-string

'set' veya 'add' kullanırken, JSON'a dönüştürmeye çalışmak yerine dize değişmez değerlerini koruyun.

kabul edilen değerler: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--remove

Bir özelliği veya öğeyi listeden kaldırın. Örnek: --remove property.list OR --remove propertyToRemove.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--set

Ayarlanacağı özellik yolunu ve değerini belirterek nesneyi güncelleştirin. Örnek: --set property1.property2=.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.