az network application-gateway settings

Bir uygulama ağ geçidinin ayarlarını yönetin.

Komutlar

Name Description Tür Durum
az network application-gateway settings create

Ayarlar oluşturun.

Temel GA
az network application-gateway settings delete

Ayarları silin.

Temel GA
az network application-gateway settings list

Liste ayarları.

Temel GA
az network application-gateway settings show

Ayarların ayrıntılarını alın.

Temel GA
az network application-gateway settings update

Ayarları güncelleştirin.

Temel GA
az network application-gateway settings wait

Bir koşul karşılanıncaya kadar CLI'yi bekleme durumuna yerleştirin.

Temel GA

az network application-gateway settings create

Ayarlar oluşturun.

az network application-gateway settings create --gateway-name
                        --name
                        --port
                        --resource-group
                        [--backend-pool-host-name {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                        [--host-name]
                        [--no-wait {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                        [--probe]
                        [--protocol {Http, Https, Tcp, Tls}]
                        [--root-certs]
                        [--timeout]

Örnekler

Ayarlar oluşturun.

az network application-gateway settings create -g MyResourceGroup --gateway-name MyAppGateway -n MySettings --port 80 --protocol Http --timeout 30

Gerekli Parametreler

--gateway-name

Uygulama ağ geçidinin adı.

--name -n

Arka uç ayarlarının adı.

--port

Arka uçta hedef bağlantı noktasının numarası.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--backend-pool-host-name

Konak üst bilgisi olarak arka uç sunucusunun ana bilgisayar adının kullanılıp kullanılmaymayacağı.

kabul edilen değerler: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--host-name

Arka uç sunucularına gönderilen ana bilgisayar üst bilgisi.

--no-wait

Uzun süre çalışan işlemin bitmesini beklemeyin.

kabul edilen değerler: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--probe

Ayarlarla ilişkilendirilecek yoklamanın adı veya kimliği.

--protocol

Arka uçla iletişim kurmak için kullanılan protokol.

kabul edilen değerler: Http, Https, Tcp, Tls
varsayılan değer: Tcp
--root-certs

HTTP ayarlarıyla ilişkilendirilecek güvenilen kök sertifikaların (Adlar ve Kimlikler) boşlukla ayrılmış listesi. --host-name veya --backend-pool-host-name bu alan ayarlandığında gereklidir. Kısa söz dizimi, json-file ve yaml-file desteği. Daha fazla göstermek için "??" seçeneğini deneyin.

--timeout

Saniyeler içinde istek zaman aşımı.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az network application-gateway settings delete

Ayarları silin.

az network application-gateway settings delete --gateway-name
                        --name
                        --resource-group
                        [--no-wait {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]

Örnekler

Ayarları silin.

az network application-gateway settings delete -g MyResourceGroup --gateway-name MyAppGateway -n MyHttpSettings

Gerekli Parametreler

--gateway-name

Uygulama ağ geçidinin adı.

--name -n

Arka uç ayarlarının adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--no-wait

Uzun süre çalışan işlemin bitmesini beklemeyin.

kabul edilen değerler: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az network application-gateway settings list

Liste ayarları.

az network application-gateway settings list --gateway-name
                       --resource-group

Örnekler

Liste ayarları.

az network application-gateway settings list -g MyResourceGroup --gateway-name MyAppGateway

Gerekli Parametreler

--gateway-name

Uygulama ağ geçidinin adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az network application-gateway settings show

Ayarların ayrıntılarını alın.

az network application-gateway settings show --gateway-name
                       --name
                       --resource-group

Örnekler

Ayarların ayrıntılarını alın.

az network application-gateway settings show -g MyResourceGroup --gateway-name MyAppGateway -n MySettings

Gerekli Parametreler

--gateway-name

Uygulama ağ geçidinin adı.

--name -n

Arka uç ayarlarının adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az network application-gateway settings update

Ayarları güncelleştirin.

az network application-gateway settings update --gateway-name
                        --name
                        --resource-group
                        [--add]
                        [--backend-pool-host-name {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                        [--force-string {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                        [--host-name]
                        [--no-wait {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                        [--port]
                        [--probe]
                        [--protocol {Http, Https, Tcp, Tls}]
                        [--remove]
                        [--root-certs]
                        [--set]
                        [--timeout]

Örnekler

Yeni bir yoklama kullanmak için ayarları güncelleştirin.

az network application-gateway settings update -g MyResourceGroup --gateway-name MyAppGateway -n MySettings --probe MyNewProbe

Gerekli Parametreler

--gateway-name

Uygulama ağ geçidinin adı.

--name -n

Arka uç ayarlarının adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--add

Bir yol ve anahtar değer çiftleri belirterek nesne listesine nesne ekleyin. Örnek: --add property.listProperty <key=value, string veya JSON dizesi>.

--backend-pool-host-name

Konak üst bilgisi olarak arka uç sunucusunun ana bilgisayar adının kullanılıp kullanılmaymayacağı.

kabul edilen değerler: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--force-string

'set' veya 'add' kullanırken, JSON'a dönüştürmeye çalışmak yerine dize değişmez değerlerini koruyun.

kabul edilen değerler: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--host-name

Arka uç sunucularına gönderilen ana bilgisayar üst bilgisi.

--no-wait

Uzun süre çalışan işlemin bitmesini beklemeyin.

kabul edilen değerler: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--port

Arka uçta hedef bağlantı noktasının numarası.

--probe

Ayarlarla ilişkilendirilecek yoklamanın adı veya kimliği.

--protocol

Arka uçla iletişim kurmak için kullanılan protokol.

kabul edilen değerler: Http, Https, Tcp, Tls
--remove

Bir özelliği veya öğeyi listeden kaldırın. Örnek: --remove property.list OR --remove propertyToRemove.

--root-certs

HTTP ayarlarıyla ilişkilendirilecek güvenilen kök sertifikaların (Adlar ve Kimlikler) boşlukla ayrılmış listesi. --host-name veya --backend-pool-host-name bu alan ayarlandığında gereklidir. Kısa söz dizimi, json-file ve yaml-file desteği. Daha fazla göstermek için "??" seçeneğini deneyin.

--set

Ayarlanacağı özellik yolunu ve değerini belirterek nesneyi güncelleştirin. Örnek: --set property1.property2=.

--timeout

Saniyeler içinde istek zaman aşımı.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az network application-gateway settings wait

Bir koşul karşılanıncaya kadar CLI'yi bekleme durumuna yerleştirin.

az network application-gateway settings wait [--created]
                       [--custom]
                       [--deleted]
                       [--exists]
                       [--gateway-name]
                       [--ids]
                       [--interval]
                       [--resource-group]
                       [--subscription]
                       [--timeout]
                       [--updated]

İsteğe Bağlı Parametreler

--created

'ProvisioningState' ile 'Succeeded' konumunda oluşturulana kadar bekleyin.

varsayılan değer: False
--custom

Koşul özel bir JMESPath sorgusunu karşılayana kadar bekleyin. Örneğin provisioningState!='InProgress', instanceView.statuses[?code=='PowerState/running'].

--deleted

Silinene kadar bekleyin.

varsayılan değer: False
--exists

Kaynak var olana kadar bekleyin.

varsayılan değer: False
--gateway-name

Uygulama ağ geçidinin adı.

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--interval

Saniye cinsinden yoklama aralığı.

varsayılan değer: 30
--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--timeout

Saniye cinsinden en fazla bekleme.

varsayılan değer: 3600
--updated

'Başarılı' konumunda provisioningState ile güncelleştirilene kadar bekleyin.

varsayılan değer: False
Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.