Share via


az network firewall management-ip-config

Not

Bu başvuru, Azure CLI için azure güvenlik duvarı uzantısının (sürüm 2.55.0 veya üzeri) bir parçasıdır. Uzantı, az network firewall management-ip-config komutunu ilk kez çalıştırdığınızda otomatik olarak yüklenir. Uzantılar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu komut grubu önizleme aşamasında ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

Azure Güvenlik Duvarı Yönetimi IP yapılandırmalarını yönetin ve yapılandırın.

Komutlar

Name Description Tür Durum
az network firewall management-ip-config show

Azure Güvenlik Duvarı Yönetimi IP yapılandırmasının ayrıntılarını alın.

Dahili Önizleme
az network firewall management-ip-config update

Azure Güvenlik Duvarı Yönetimi IP yapılandırmasını güncelleştirin.

Dahili Önizleme

az network firewall management-ip-config show

Önizleme

'ağ güvenlik duvarı yönetimi-ip-config' komut grubu önizleme aşamasında ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

Azure Güvenlik Duvarı Yönetimi IP yapılandırmasının ayrıntılarını alın.

az network firewall management-ip-config show [--firewall-name]
                       [--ids]
                       [--resource-group]
                       [--subscription]

İsteğe Bağlı Parametreler

--firewall-name -f

Azure Güvenlik Duvarı adı.

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az network firewall management-ip-config update

Önizleme

'ağ güvenlik duvarı yönetimi-ip-config' komut grubu önizleme aşamasında ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

Azure Güvenlik Duvarı Yönetimi IP yapılandırmasını güncelleştirin.

az network firewall management-ip-config update [--add]
                        [--firewall-name]
                        [--force-string]
                        [--ids]
                        [--public-ip-address]
                        [--remove]
                        [--resource-group]
                        [--set]
                        [--subscription]
                        [--vnet-name]

İsteğe Bağlı Parametreler

--add

Bir yol ve anahtar değer çiftleri belirterek nesne listesine nesne ekleyin. Örnek: --add property.listProperty <key=value, string or JSON string>.

varsayılan değer: []
--firewall-name -f

Azure Güvenlik Duvarı adı.

--force-string

'set' veya 'add' kullanırken, JSON'a dönüştürmeye çalışmak yerine dize değişmez değerlerini koruyun.

varsayılan değer: False
--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--public-ip-address

Kullanılacak genel IP'nin adı veya kimliği.

--remove

Bir özelliği veya öğeyi listeden kaldırın. Örnek: --remove property.list <indexToRemove> OR --remove propertyToRemove.

varsayılan değer: []
--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--set

Ayarlanacağı özellik yolunu ve değerini belirterek nesneyi güncelleştirin. Örnek: --set property1.property2=<value>.

varsayılan değer: []
--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--vnet-name

Sanal ağ (VNet) adı. "AzureFirewallManagementSubnet" adlı bir alt ağ içermelidir.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.