az repos policy approver-count

Dekont

Bu başvuru, Azure CLI (sürüm 2.30.0 veya üzeri) için azure-devops uzantısının bir parçasıdır. Uzantı, az repos policy approver-count komutunu ilk kez çalıştırdığınızda otomatik olarak yüklenir. Uzantılar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Onaylayan sayısı ilkesini yönetin.

Komutlar

Name Description Tür Durum
az repos policy approver-count create

Onaylayan sayısı ilkesi oluşturun.

Dahili GA
az repos policy approver-count update

Onaylayan sayısı ilkesini güncelleştirin.

Dahili GA

az repos policy approver-count create

Onaylayan sayısı ilkesi oluşturun.

az repos policy approver-count create --allow-downvotes {false, true}
                   --blocking {false, true}
                   --branch
                   --creator-vote-counts {false, true}
                   --enabled {false, true}
                   --minimum-approver-count
                   --repository-id
                   --reset-on-source-push {false, true}
                   [--branch-match-type {exact, prefix}]
                   [--detect {false, true}]
                   [--org]
                   [--project]

Gerekli Parametreler

--allow-downvotes

Aşağı oylara izin verilip verilmeyeceği.

kabul edilen değerler: false, true
--blocking

İlkenin engellenip engellenmeyeceği.

kabul edilen değerler: false, true
--branch

Bu ilkenin uygulanması gereken dal. Örneğin: master.

--creator-vote-counts

Oluşturucunun oylarının sayılıp sayılmayacağı.

kabul edilen değerler: false, true
--enabled

İlkenin etkinleştirilip etkinleştirilmediği.

kabul edilen değerler: false, true
--minimum-approver-count

Gereken en az onaylayan sayısı. Örneğin: 2.

--repository-id

İlkenin uygulanacağı deponun kimliği.

--reset-on-source-push

Anında iletmede kaynağın sıfırlanıp sıfırlamayacağı.

kabul edilen değerler: false, true

İsteğe Bağlı Parametreler

--branch-match-type

Dal bağımsız değişkeninin bir ilkeyi uygulamak için nasıl kullanılacağını belirler. Değer 'tam' ise, ilke --branch bağımsız değişkeninde tam eşleşmesi olan bir dala uygulanır. Değer 'ön ek' ise ilke, --branch bağımsız değişkeni tarafından sağlanan ön ekle eşleşen tüm dal klasörlerine uygulanır.

kabul edilen değerler: exact, prefix
varsayılan değer: exact
--detect

Kuruluşu otomatik olarak algılayın.

kabul edilen değerler: false, true
--org --organization

Azure DevOps kuruluş URL'si. az devops configure -d organization=ORG_URL kullanarak varsayılan kuruluşu yapılandırabilirsiniz. Varsayılan olarak yapılandırılmadıysa veya git yapılandırması aracılığıyla alınmadıysa gereklidir. Örnek: https://dev.azure.com/MyOrganizationName/.

--project -p

Projenin adı veya kimliği. az devops configure -d project=NAME_OR_ID kullanarak varsayılan projeyi yapılandırabilirsiniz. Varsayılan olarak yapılandırılmadıysa veya git yapılandırması aracılığıyla alınmadıysa gereklidir.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az repos policy approver-count update

Onaylayan sayısı ilkesini güncelleştirin.

az repos policy approver-count update --id
                   [--allow-downvotes {false, true}]
                   [--blocking {false, true}]
                   [--branch]
                   [--branch-match-type {exact, prefix}]
                   [--creator-vote-counts {false, true}]
                   [--detect {false, true}]
                   [--enabled {false, true}]
                   [--minimum-approver-count]
                   [--org]
                   [--project]
                   [--repository-id]
                   [--reset-on-source-push {false, true}]

Gerekli Parametreler

--id --policy-id

İlkenin kimliği.

İsteğe Bağlı Parametreler

--allow-downvotes

Aşağı oylara izin verilip verilmeyeceği.

kabul edilen değerler: false, true
--blocking

İlkenin engellenip engellenmeyeceği.

kabul edilen değerler: false, true
--branch

Bu ilkenin uygulanması gereken dal. Örneğin: master.

--branch-match-type

Dal bağımsız değişkeninin bir ilkeyi uygulamak için nasıl kullanılacağını belirler. Değer 'tam' ise, ilke --branch bağımsız değişkeninde tam eşleşmesi olan bir dala uygulanır. Değer 'ön ek' ise ilke, --branch bağımsız değişkeni tarafından sağlanan ön ekle eşleşen tüm dal klasörlerine uygulanır.

kabul edilen değerler: exact, prefix
--creator-vote-counts

Oluşturucunun oylarının sayılıp sayılmayacağı.

kabul edilen değerler: false, true
--detect

Kuruluşu otomatik olarak algılayın.

kabul edilen değerler: false, true
--enabled

İlkenin etkinleştirilip etkinleştirilmediği.

kabul edilen değerler: false, true
--minimum-approver-count

Gereken en az onaylayan sayısı. Örneğin: 2.

--org --organization

Azure DevOps kuruluş URL'si. az devops configure -d organization=ORG_URL kullanarak varsayılan kuruluşu yapılandırabilirsiniz. Varsayılan olarak yapılandırılmadıysa veya git yapılandırması aracılığıyla alınmadıysa gereklidir. Örnek: https://dev.azure.com/MyOrganizationName/.

--project -p

Projenin adı veya kimliği. az devops configure -d project=NAME_OR_ID kullanarak varsayılan projeyi yapılandırabilirsiniz. Varsayılan olarak yapılandırılmadıysa veya git yapılandırması aracılığıyla alınmadıysa gereklidir.

--repository-id

İlkenin uygulanacağı deponun kimliği.

--reset-on-source-push

Anında iletmede kaynağın sıfırlanıp sıfırlamayacağı.

kabul edilen değerler: false, true
Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.