az sql server

SQL sunucularını yönetme.

Komutlar

Name Description Tür Durum
az sql server ad-admin

Sunucunun Active Directory yöneticisini yönetin.

Temel GA
az sql server ad-admin create

Yeni bir sunucu Active Directory yöneticisi oluşturun.

Temel GA
az sql server ad-admin delete

Sunucunun AD yöneticisini ayarlar.

Temel GA
az sql server ad-admin list

Bir sunucudaki Azure Active Directory yöneticilerinin listesini alır.

Temel GA
az sql server ad-admin update

Mevcut bir sunucu Active Directory yöneticisini güncelleştirin.

Temel GA
az sql server ad-only-auth

Bu Sunucu için yalnızca Azure Active Directory Kimlik Doğrulaması ayarlarını yönetin.

Temel GA
az sql server ad-only-auth disable

Bu Sunucu için yalnızca Azure Active Directory Kimlik Doğrulamasını devre dışı bırakın.

Temel GA
az sql server ad-only-auth enable

Bu Sunucu için yalnızca Azure Active Directory Kimlik Doğrulamasını etkinleştirin.

Temel GA
az sql server ad-only-auth get

Belirli bir Azure Active Directory yalnızca Kimlik Doğrulaması özelliğini alın.

Temel GA
az sql server advanced-threat-protection-setting

Sunucunun gelişmiş tehdit koruması ayarını yönetin.

Temel GA
az sql server advanced-threat-protection-setting show

Gelişmiş bir tehdit koruması ayarı alır.

Temel GA
az sql server advanced-threat-protection-setting update

Sunucunun gelişmiş tehdit koruması ayarını güncelleştirin.

Temel GA
az sql server audit-policy

Sunucunun denetim ilkesini yönetme.

Temel GA
az sql server audit-policy show

Sunucu denetim ilkesini göster.

Temel GA
az sql server audit-policy update

Sunucunun denetim ilkesini güncelleştirme.

Temel GA
az sql server audit-policy wait

Sunucunun denetim ilkesinin bir koşulu karşılanıncaya kadar CLI'yi bekleme durumuna yerleştirin.

Temel GA
az sql server conn-policy

Sunucunun bağlantı ilkesini yönetme.

Temel GA
az sql server conn-policy show

Sunucunun güvenli bağlantı ilkesini alır.

Temel GA
az sql server conn-policy update

Sunucunun güvenli bağlantı ilkesini Güncelleştirmeler.

Temel GA
az sql server create

Bir sunucu oluşturun.

Temel GA
az sql server delete

Bir sunucuyu siler.

Temel GA
az sql server dns-alias

Sunucunun DNS diğer adlarını yönetme.

Temel GA
az sql server dns-alias create

Bir sunucu DNS diğer adı oluşturur.

Temel GA
az sql server dns-alias delete

Verilen ada sahip sunucu DNS diğer adını siler.

Temel GA
az sql server dns-alias list

Bir sunucu için sunucu DNS diğer adlarının listesini alır.

Temel GA
az sql server dns-alias set

DNS diğer adının işaret etmesi gereken bir sunucu ayarlar.

Temel GA
az sql server dns-alias show

Bir sunucu DNS diğer adı alır.

Temel GA
az sql server firewall-rule

Sunucunun güvenlik duvarı kurallarını yönetme.

Temel GA
az sql server firewall-rule create

Güvenlik duvarı kuralı oluşturun.

Temel GA
az sql server firewall-rule delete

Güvenlik duvarı kuralını siler.

Temel GA
az sql server firewall-rule list

Sunucunun güvenlik duvarı kurallarını listeleyin.

Temel GA
az sql server firewall-rule show

Güvenlik duvarı kuralının ayrıntılarını gösterir.

Temel GA
az sql server firewall-rule update

Güvenlik duvarı kuralını güncelleştirme.

Temel GA
az sql server ipv6-firewall-rule

Sunucunun ipv6 güvenlik duvarı kurallarını yönetme.

Temel GA
az sql server ipv6-firewall-rule create

Bir ipv6 güvenlik duvarı kuralı oluşturun.

Temel GA
az sql server ipv6-firewall-rule delete

IPv6 güvenlik duvarı kuralını siler.

Temel GA
az sql server ipv6-firewall-rule list

Sunucunun ipv6 güvenlik duvarı kurallarını listeleyin.

Temel GA
az sql server ipv6-firewall-rule show

ipv6 güvenlik duvarı kuralının ayrıntılarını gösterir.

Temel GA
az sql server ipv6-firewall-rule update

Bir ipv6 güvenlik duvarı kuralını güncelleştirin.

Temel GA
az sql server key

Sunucunun anahtarlarını yönetme.

Temel GA
az sql server key create

Bir sunucu anahtarı oluşturur.

Temel GA
az sql server key delete

Sunucu anahtarını siler.

Temel GA
az sql server key list

Sunucu anahtarlarının listesini alır.

Temel GA
az sql server key show

Bir sunucu anahtarı gösterir.

Temel GA
az sql server list

Kullanılabilir sunucuları listeleyin.

Temel GA
az sql server list-usages

Sunucu kullanımlarını döndürür.

Temel GA
az sql server ms-support

Sunucunun Microsoft destek işlemlerini yönetin.

Temel GA
az sql server ms-support audit-policy

Sunucunun Microsoft destek işlemleri denetim ilkesini yönetin.

Temel GA
az sql server ms-support audit-policy show

Sunucu Microsoft destek işlemleri denetim ilkesini göster.

Temel GA
az sql server ms-support audit-policy update

Sunucunun Microsoft destek işlemleri denetim ilkesini güncelleştirin.

Temel GA
az sql server ms-support audit-policy wait

Sunucunun Microsoft destek işlemleri denetim ilkesinin bir koşulu karşılanıncaya kadar CLI'yi bekleme durumuna yerleştirin.

Temel GA
az sql server outbound-firewall-rule

Sunucunun giden güvenlik duvarı kurallarını yönetin.

Temel GA
az sql server outbound-firewall-rule create

Yeni bir giden güvenlik duvarı kuralı oluşturun.

Temel GA
az sql server outbound-firewall-rule delete

Giden güvenlik duvarı kuralını silin.

Temel GA
az sql server outbound-firewall-rule list

Sunucunun giden güvenlik duvarı kurallarını listeleyin.

Temel GA
az sql server outbound-firewall-rule show

Giden güvenlik duvarı kuralının ayrıntılarını gösterin.

Temel GA
az sql server refresh-external-governance-status

Dış idare durumunu yeniler.

Temel GA
az sql server show

Bir sunucu alır.

Temel GA
az sql server tde-key

Bir sunucunun şifreleme koruyucusu yönetme.

Temel GA
az sql server tde-key revalidate

Bir sunucu şifreleme koruyucusu yeniden doğrulama.

Temel GA
az sql server tde-key set

Sunucunun şifreleme koruyucusunu ayarlar. önce https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/sql/server/key?view=azure-cli-latest#az-sql-server-key-createanahtarını oluşturduğunuzdan emin olun.

Temel GA
az sql server tde-key show

Bir sunucu şifreleme koruyucusu alır.

Temel GA
az sql server update

Bir sunucuyu güncelleştirme.

Temel GA
az sql server vnet-rule

Sunucunun sanal ağ kurallarını yönetme.

Temel GA
az sql server vnet-rule create

Azure SQL Server'a erişime izin veren bir sanal ağ kuralı oluşturun.

Temel GA
az sql server vnet-rule delete

Verilen ada sahip sanal ağ kuralını siler.

Temel GA
az sql server vnet-rule list

Bir sunucudaki sanal ağ kurallarının listesini alır.

Temel GA
az sql server vnet-rule show

Bir sanal ağ kuralı alır.

Temel GA
az sql server vnet-rule update

Sanal ağ kuralını güncelleştirme.

Temel GA
az sql server wait

SQL sunucusunun bir koşulu karşılanıncaya kadar CLI'yi bekleme durumuna yerleştirin.

Temel GA

az sql server create

Bir sunucu oluşturun.

az sql server create --name
           --resource-group
           [--admin-password]
           [--admin-user]
           [--assign-identity]
           [--enable-ad-only-auth]
           [--enable-public-network {false, true}]
           [--external-admin-name]
           [--external-admin-principal-type]
           [--external-admin-sid]
           [--federated-client-id]
           [--identity-type {None, SystemAssigned, SystemAssigned,UserAssigned, UserAssigned}]
           [--key-id]
           [--location]
           [--minimal-tls-version {1.0, 1.1, 1.2}]
           [--no-wait]
           [--pid]
           [--restrict-outbound-network-access {false, true}]
           [--user-assigned-identity-id]

Örnekler

Bir sunucu oluşturun.

az sql server create -l westus -g mygroup -n myserver -u myadminuser -p myadminpassword

Sunucuya genel ağ erişimi devre dışı bırakılmış bir sunucu oluşturun.

az sql server create -l westus -g mygroup -n myserver -u myadminuser -p myadminpassword -e false

SQL Yönetici olmadan, AD yöneticisi ve Yalnızca AD etkin bir sunucu oluşturun.

az sql server create --enable-ad-only-auth --external-admin-principal-type User --external-admin-name myUserName --external-admin-sid c5e964e2-6bb2-1111-1111-3b16ec0e1234 -g myResourceGroup -n myServer

SQL Yönetici olmadan, AD yöneticisi, Yalnızca AD etkin, Kullanıcı Yönetilen Kimlikleri ve Kimlik Türü SystemAssigned,UserAssigned ile bir sunucu oluşturun.

az sql server create --enable-ad-only-auth --external-admin-principal-type User --external-admin-name myUserName \ --external-admin-sid c5e964e2-6bb2-1111-1111-3b16ec0e1234 -g myResourceGroup -n myServer -i \ --user-assigned-identity-id /subscriptions/xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/testumi \ --identity-type SystemAssigned,UserAssigned --pid /subscriptions/xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/testumi

SQL Yönetici olmadan, AD yöneticisi, Yalnızca AD etkin, Kullanıcı Yönetilen Kimlikleri ve Kimlik Türü UserAssigned ile bir sunucu oluşturun.

az sql server create --enable-ad-only-auth --external-admin-principal-type User --external-admin-name myUserName \ --external-admin-sid c5e964e2-6bb2-1111-1111-3b16ec0e1234 -g myResourceGroup -n myServer -i \ --user-assigned-identity-id /subscriptions/xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/testumi \ --identity-type UserAssigned --pid /subscriptions/xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/testumi

Gerekli Parametreler

--name -n

Azure SQL Server'ın adı. kullanarak varsayılanı az configure --defaults sql-server=<name>yapılandırabilirsiniz.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--admin-password -p

Yönetici oturum açma parolası (sunucu oluşturma için gereklidir).

--admin-user -u

Sunucu için Yönetici istrator kullanıcı adı. Bir kez oluşturulan değiştirilemez.

--assign-identity -i

Azure KeyVault gibi anahtar yönetimi hizmetleriyle kullanmak üzere bu sunucu için bir Azure Active Directory Kimliği oluşturun ve atayın.

varsayılan değer: False
--enable-ad-only-auth

Bu sunucu için Yalnızca Azure Active Directory Kimlik Doğrulamasını etkinleştirin.

varsayılan değer: False
--enable-public-network -e
Önizleme

Sunucuya genel ağ erişimine izin verilip verilmeyeceğini ayarlayın. False olduğunda, yalnızca Özel Bağlantı s üzerinden yapılan bağlantılar bu sunucuya ulaşabilir.

kabul edilen değerler: false, true
--external-admin-name

Azure AD yönetici kullanıcısının, grubunun veya uygulamasının görünen adı.

--external-admin-principal-type

Kullanıcı, Grup veya Uygulama.

--external-admin-sid

Azure AD yöneticisinin benzersiz kimliği. Kullanıcı veya Grup için Nesne Kimliği, Uygulamalar için İstemci Kimliği.

--federated-client-id --fid

Kiracılar arası CMK senaryosunda kullanılan federasyon istemci kimliği.

--identity-type -t

Kullanılacak Kimlik türü. Olası değerler SystemAsssigned,UserAssigned, SystemAssigned,UserAssigned ve None değerleridir.

kabul edilen değerler: None, SystemAssigned, SystemAssigned,UserAssigned, UserAssigned
--key-id -k

Şifreleme için anahtar kasası URI'si.

--location -l

Konum. Değerleri: az account list-locations. kullanarak az configure --defaults location=<location>varsayılan konumu yapılandırabilirsiniz.

--minimal-tls-version

Gelen bağlantılar için sql server tarafından zorlanan en düşük TLS sürümü.

kabul edilen değerler: 1.0, 1.1, 1.2
--no-wait

Uzun süre çalışan işlemin bitmesini beklemeyin.

varsayılan değer: False
--pid --primary-user-assigned-identity-id

Birincil kullanıcı tarafından yönetilen kimliğin kimliği.

--restrict-outbound-network-access -r
Önizleme

Sunucuya giden ağ erişiminin kısıtlanıp kısıtlanmadığını ayarlayın. True olduğunda, sunucudan giden bağlantılar kısıtlanır.

kabul edilen değerler: false, true
--user-assigned-identity-id -a

Bu sunucu için bir Kullanıcı Tarafından Yönetilen Kimlik (UMI) oluşturun ve atayın.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az sql server delete

Bir sunucuyu siler.

az sql server delete [--ids]
           [--name]
           [--resource-group]
           [--subscription]
           [--yes]

İsteğe Bağlı Parametreler

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--name -n

Azure SQL Server'ın adı. kullanarak varsayılanı az configure --defaults sql-server=<name>yapılandırabilirsiniz.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--yes -y

Onay istemde bulunmayın.

varsayılan değer: False
Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az sql server list

Kullanılabilir sunucuları listeleyin.

az sql server list [--expand-ad-admin]
          [--resource-group]

Örnekler

Geçerli abonelikteki tüm sunucuları listeleyin.

az sql server list

Bir kaynak grubundaki tüm sunucuları listeleyin.

az sql server list -g mygroup

İsteğe Bağlı Parametreler

--expand-ad-admin

Sunucu için Active Directory Yönetici istrator'ını genişletin.

varsayılan değer: False
--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az sql server list-usages

Sunucu kullanımlarını döndürür.

az sql server list-usages [--ids]
             [--name]
             [--resource-group]
             [--subscription]

İsteğe Bağlı Parametreler

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--name -n

Azure SQL Server'ın adı. kullanarak varsayılanı az configure --defaults sql-server=<name>yapılandırabilirsiniz.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az sql server refresh-external-governance-status

Dış idare durumunu yeniler.

az sql server refresh-external-governance-status [--ids]
                         [--resource-group]
                         [--server]
                         [--subscription]

Örnekler

Sunucu için dış idare durumunu yenileme

az sql server refresh-external-governance-status --resource-group MyResourceGroup --server MyServer

İsteğe Bağlı Parametreler

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--server -s

Azure SQL Server'ın adı. kullanarak varsayılanı az configure --defaults sql-server=<name>yapılandırabilirsiniz.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az sql server show

Bir sunucu alır.

az sql server show [--expand-ad-admin]
          [--ids]
          [--name]
          [--resource-group]
          [--subscription]

İsteğe Bağlı Parametreler

--expand-ad-admin

Sunucu için Active Directory Yönetici istrator'ını genişletin.

varsayılan değer: False
--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--name -n

Azure SQL Server'ın adı. kullanarak varsayılanı az configure --defaults sql-server=<name>yapılandırabilirsiniz.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az sql server update

Bir sunucuyu güncelleştirme.

az sql server update [--add]
           [--admin-password]
           [--assign_identity]
           [--enable-public-network {false, true}]
           [--federated-client-id]
           [--force-string]
           [--identity-type {None, SystemAssigned, SystemAssigned,UserAssigned, UserAssigned}]
           [--ids]
           [--key-id]
           [--minimal-tls-version {1.0, 1.1, 1.2}]
           [--name]
           [--no-wait]
           [--pid]
           [--remove]
           [--resource-group]
           [--restrict-outbound-network-access {false, true}]
           [--set]
           [--subscription]
           [--user-assigned-identity-id]

Örnekler

Bir sunucuyu güncelleştirme. (otomatik olarak oluşturulmuş)

az sql server update --admin-password myadminpassword --name MyAzureSQLServer --resource-group MyResourceGroup

Bir sunucuyu Kullanıcı Tarafından Yönetilen Kimlikler ile güncelleştirin ve Kimlik Türü SystemAssigned,UserAssigned şeklindedir.

az sql server update -g myResourceGroup -n myServer -i \ --user-assigned-identity-id /subscriptions/xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/testumi \ --identity-type SystemAssigned,UserAssigned --pid /subscriptions/xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/testumi

Bir sunucuyu Kullanıcı Tarafından Yönetilen Kimlikler ve Kimlik Türü UserAssigned ile güncelleştirin.

az sql server update -g myResourceGroup -n myServer -i \ --user-assigned-identity-id /subscriptions/xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/testumi \ --identity-type UserAssigned --pid /subscriptions/xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/testumi

İsteğe Bağlı Parametreler

--add

Bir yol ve anahtar değer çiftleri belirterek nesne listesine nesne ekleyin. Örnek: --add property.listProperty <key=value, string or JSON string>.

varsayılan değer: []
--admin-password -p

Yönetici oturum açma parolası.

--assign_identity -i

Azure KeyVault gibi anahtar yönetimi hizmetleriyle kullanmak üzere bu sunucu için bir Azure Active Directory Kimliği oluşturun ve atayın.

varsayılan değer: False
--enable-public-network -e
Önizleme

Sunucuya genel ağ erişimine izin verilip verilmeyeceğini ayarlayın. False olduğunda, yalnızca Özel Bağlantı s üzerinden yapılan bağlantılar bu sunucuya ulaşabilir.

kabul edilen değerler: false, true
--federated-client-id --fid

Kiracılar arası CMK senaryosunda kullanılan federasyon istemci kimliği.

--force-string

'set' veya 'add' kullanırken, JSON'a dönüştürmeye çalışmak yerine dize değişmez değerlerini koruyun.

varsayılan değer: False
--identity-type -t

Kullanılacak Kimlik türü. Olası değerler SystemAsssigned,UserAssigned, SystemAssigned,UserAssigned ve None değerleridir.

kabul edilen değerler: None, SystemAssigned, SystemAssigned,UserAssigned, UserAssigned
--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--key-id -k

Şifreleme için anahtar kasası URI'si.

--minimal-tls-version

Gelen bağlantılar için sql server tarafından zorlanan en düşük TLS sürümü.

kabul edilen değerler: 1.0, 1.1, 1.2
--name -n

Azure SQL Server'ın adı. kullanarak varsayılanı az configure --defaults sql-server=<name>yapılandırabilirsiniz.

--no-wait

Uzun süre çalışan işlemin bitmesini beklemeyin.

varsayılan değer: False
--pid --primary-user-assigned-identity-id

Birincil kullanıcı tarafından yönetilen kimliğin kimliği.

--remove

Bir özelliği veya öğeyi listeden kaldırın. Örnek: --remove property.list <indexToRemove> OR --remove propertyToRemove.

varsayılan değer: []
--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--restrict-outbound-network-access -r
Önizleme

Sunucuya giden ağ erişiminin kısıtlanıp kısıtlanmadığını ayarlayın. True olduğunda, sunucudan giden bağlantılar kısıtlanır.

kabul edilen değerler: false, true
--set

Ayarlanacağı özellik yolunu ve değerini belirterek nesneyi güncelleştirin. Örnek: --set property1.property2=<value>.

varsayılan değer: []
--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--user-assigned-identity-id -a

Bu sunucu için bir Kullanıcı Tarafından Yönetilen Kimlik (UMI) oluşturun ve atayın.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az sql server wait

SQL sunucusunun bir koşulu karşılanıncaya kadar CLI'yi bekleme durumuna yerleştirin.

az sql server wait [--created]
          [--custom]
          [--deleted]
          [--exists]
          [--expand]
          [--ids]
          [--interval]
          [--name]
          [--resource-group]
          [--subscription]
          [--timeout]
          [--updated]

İsteğe Bağlı Parametreler

--created

'ProvisioningState' ile 'Succeeded' konumunda oluşturulana kadar bekleyin.

varsayılan değer: False
--custom

Koşul özel bir JMESPath sorgusunu karşılayana kadar bekleyin. Örneğin provisioningState!='InProgress', instanceView.statuses[?code=='PowerState/running'].

--deleted

Silinene kadar bekleyin.

varsayılan değer: False
--exists

Kaynak var olana kadar bekleyin.

varsayılan değer: False
--expand

Yanıta eklenecek alt kaynaklar. Varsayılan değer Yok'tır.

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--interval

Saniye cinsinden yoklama aralığı.

varsayılan değer: 30
--name -n

Azure SQL Server'ın adı. kullanarak varsayılanı az configure --defaults sql-server=<name>yapılandırabilirsiniz.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--timeout

Saniye cinsinden en fazla bekleme.

varsayılan değer: 3600
--updated

'Başarılı' konumunda provisioningState ile güncelleştirilene kadar bekleyin.

varsayılan değer: False
Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.