Şirket içi veri ağ geçidi için ara sunucu ayarlarını yapılandırma

Çalışma ortamınızda internete erişmek için ara sunucu kullanmanız gerekebilir. Bu gereksinim, Microsoft şirket içi veri ağ geçidinin hizmete bağlanmasını engelleyebilir.

superuser.com adresinde bulunan bu gönderi, ağınızda ara sunucu olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir: Hangi ara sunucuyu kullandığımı nasıl öğrenebilirim? (SuperUser.com).

Çoğu ağ geçidi yapılandırma ayarları şirket içi veri geçidi uygulaması kullanılarak değiştirilebilir ancak proxy bilgileri bir .NET yapılandırma dosyası içinde yapılandırılır. Konum ve dosya adları, kullandığınız ağ geçidine göre farklılık gösterebilir.

Şirket içi veri ağ geçidiyle bir ara sunucu kullanmayla ilişkili üç yapılandırma dosyası vardır. Aşağıdaki iki ana yapılandırma dosyası, ağ geçidi ve yapılandırma süreci için geçerlidir.

 • Birinci dosya, ağ geçidini yapılandıran yapılandırma ekranlarıyla ilgilidir. Ağ geçidini yapılandırmayla ilgili sorunlarınız varsa şu dosyaya bakın: C:\Program Files\On-premises data gateway\enterprisegatewayconfigurator.exe.config.
 • İkinci dosya, ağ geçidini kullanarak bulut hizmetiyle etkileşim kuran asıl Windows hizmeti içindir. Şu dosya istekleri işler: \Program Files\On-premises data gateway\Microsoft.PowerBI.EnterpriseGateway.exe.config.

Ara sunucu yapılandırmasında değişiklik yapacaksanız, bu dosyaların her iki dosyada da ara sunucu yapılandırmaları tamamen aynı olacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

Ağ geçidinin bir ara sunucu aracılığıyla bulut veri kaynaklarına bağlanması için üçüncü yapılandırma dosyasının düzenlenmesi gerekir.

 • C:\Program Files\On-premises data gateway\m\Microsoft.Mashup.Container.NetFX45.exe.config

Aşağıdaki bölümde bu dosyaların nasıl düzenleneceği açıklanmaktadır.

Ara sunucu ayarlarını yapılandırma

Aşağıdaki örnekte iki ana yapılandırma dosyasında bulunan varsayılan ara sunucu yapılandırması gösterilmiştir.

<system.net>
  <defaultProxy useDefaultCredentials="true" />
</system.net>

Varsayılan yapılandırma Windows kimlik doğrulamasını kullanır. Ara sunucunuz başka bir kimlik doğrulaması türü kullanıyorsa ayarları değiştirmeniz gerekir. Emin değilseniz ağ yöneticinize başvurun.

Temel ara sunucu kimlik doğrulaması önerilmez. Temel ara sunucu kimlik doğrulamasının kullanılması, ağ geçidinin düzgün yapılandırılmadığı ara sunucu kimlik doğrulaması hatalarına neden olabilir. Çözümlemek için daha güçlü bir kimlik doğrulaması mekanizması kullanın.

Varsayılan kimlik bilgilerini kullanmaya ek olarak, ara sunucu ayarlarını daha ayrıntılı bir şekilde tanımlamak için bir <proxy> öğesi ekleyebilirsiniz. Örneğin bypassonlocal değerini false olarak ayarlayarak şirket içi veri ağ geçidinizin yerel kaynaklar için bile her zaman ara sunucu kullanması gerektiğini belirtebilirsiniz. Bu ayar, ara sunucu günlük dosyalarındaki bir ağ geçidinden kaynaklanan tüm HTTPS isteklerini izlemenizi sağlayarak karşılaşabileceğiniz sorunlarda yararlı olabilir. Aşağıdaki örnek yapılandırma, tüm isteklerin 192.168.1.10 IP adresi ile belirli bir ara sunucudan geçmesi gerektiğini belirtir.

<system.net>
  <defaultProxy useDefaultCredentials="true">
    <proxy 
      autoDetect="false" 
      proxyaddress="http://192.168.1.10:3128" 
      bypassonlocal="false" 
      usesystemdefault="true"
    /> 
  </defaultProxy>
</system.net>

Ağ geçidinin bir ağ geçidi aracılığıyla bulut veri kaynaklarına bağlanmasını istiyorsanız Microsoft.Mashup.Container.NetFX45.exe.config dosyasını da düzenlemeniz gerekir.

Dosyada <configurations> bölümünü genişletip aşağıdaki içerikleri ekleyin ve proxyaddress özniteliğini ara sunucu bilgilerinizle güncelleştirin. Aşağıdaki örnekte tüm bulut istekleri IP adresi 192.168.1.10 olan belirli bir ara sunucu üzerinden yönlendirilir.

<configuration>
  <system.net>
    <defaultProxy useDefaultCredentials="true" enabled="true">
    <proxy proxyaddress="http://192.168.1.10:3128" bypassonlocal="true" />
    </defaultProxy>
  </system.net>
</configuration>

Özellikle ağların güvenli ve kilitli olduğu kurumsal kullanımda ara sunucunuz tüm internet iletişimi için bir gereksinim ise bu üçüncü dosyanın yapılandırılması gerekli olabilir. Ağ geçidi iletişimi için bir ara sunucu gerekliyse kapsayıcılardan gelen tüm internet trafiği için de gereklidir. Bu durumda, herhangi bir kapsayıcı herhangi bir harici (internet) sorgu gerçekleştirene kadar ağ geçidi başarılı bir şekilde çalışıyor gibi görünebilir. Bu sorun özellikle şirket içi verilerden elde edilen sorguyu Azure Data Lake Storage ortamına göndermeye çalışan veri akışları için geçerlidir. Ancak bir ağ geçidi sorgusu şirket içi bir veri kümesini internet bağlantılı bir veri kümesiyle birleştirdiğinde de geçerlidir.

.NET yapılandırma dosyalarının ara sunucu öğelerinin yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi için bkz. defaultProxy Öğesi (Ağ ayarları).

Ağ geçidi hizmet hesabını etki alanı kullanıcısı olarak değiştirme

Daha önce açıklandığı gibi, ara sunucu ayarlarını varsayılan kimlik bilgilerini kullanacak şekilde yapılandırdığınızda ara sunucunuzla ilgili kimlik doğrulama sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu durum, varsayılan hizmet hesabının kimliği doğrulanmış etki alanı kullanıcısı değil, Hizmet SID’si olduğunda gerçekleşir. Ağ geçidinin hizmet hesabını değiştirerek ara sunucunuzda kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Ağ geçidi hizmet hesabının değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Şirket içi veri ağ geçidi hizmet hesabını değiştirme.

Not

Parola sıfırlama gereksinimiyle karşılaşmamak için yönetilen hizmet hesabı kullanmanız önerilir. Active Directory'de yönetilen hizmet hesabı oluşturmayı öğrenin.

Sonraki adımlar