Şirket içi veri ağ geçidi sorunlarını giderme

Bu makalede, şirket içi veri ağ geçidini kullanırken karşılaşılan bazı yaygın sorunlar ele alınmıştır.

Not

Burada listelenmeyen bir sorunla karşılaşırsanız, ağ geçidini çalıştıran belirli bir bulut hizmeti için bir destek bileti oluşturun.

Son sürüme güncelleştirme

Desteklenen sürümü kullandığınızdan emin olmak her zaman için iyi bir yöntemdir. Şirket içi veri ağ geçidi için her ay yeni bir güncelleştirme yayımlıyoruz. Microsoft şimdilik, şirket içi veri ağ geçidinin yalnızca son altı sürümünü etkin olarak desteklemektedir. Kullandığınız sürümle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, sorununuz en son sürümde çözümlenebileceğinden en son sürüme yükseltmeyi deneyin.

Bir kümedeki ağ geçidi üyeleri arasında sürüm tutarsızlığı

Bir kümede ağ geçidi üyelerinin sürümlerini eşitlenmiş durumda bulundurun. Kümede aynı sürüme sahip olmak, beklenmeyen yenileme hatalarını önlemenize yardımcı olur. Bu yenileme hataları, belirli bir sorgunun yönlendirildiği ağ geçidi üyesinin, daha düşük bir sürüm nedeniyle onu yürütme yeteneğine sahip olmayacağından ortaya çıkabilir.

Ağ geçidi yönetimi sorunlarını giderme

Burada, diğer müşterilerin yaşadığı sık karşılaşılan bazı yönetim sorunları ve onlara yardımcı olan çözümler açıklanmaktadır.

Ağ geçidi kümesinin birincil düğümü kaldırılırken oluşan hatalar

Kümede başka üyeler varsa ağ geçidinin birincil düğümü kaldırılamaz. Birincil düğümün kaldırılması, ağ geçidi kümesinin de kaldırılması anlamına gelir.

Genel yükleme sorunlarını giderme

Burada bazı yaygın yükleme sorunları ve diğer müşterilere yardımcı olan çözümlere yer verilmiştir.

Hata: Kullanıcı gruba eklenemedi. (-2147463168 PBIEgwService Performans Günlüğü Kullanıcıları)

Ağ geçidini bir etki alanı denetleyicisine yüklemeye çalışıyorsanız bu hatayı alabilirsiniz. Etki alanı denetleyicisinde dağıtım desteklenmemektedir. Ağ geçidini, etki alanı denetleyicisi olmayan bir makineye dağıtmanız gerekir.

Güncel olmayan virüsten koruma yazılımı

Yükleme makinesindeki virüsten koruma yazılımı eskiyse yükleme hatalarıyla karşılaşabilirsiniz. Virüsten koruma yazılımını güncelleştirebilir veya yalnızca ağ geçidi yüklemesi sırasında virüsten koruma yazılımını devre dışı bırakabilirsiniz. Yükleme bittikten sonra virüsten koruma yazılımını yeniden etkinleştirin.

McAfee Endpoint Defender yazılımı etkin

McAfee Endpoint Defender gibi bir virüsten koruma yazılımı etkinleştirildiğinde yükleme hatasıyla karşılaşabilirsiniz. Virüsten koruma yazılımınızı ağ geçidi işlemini yoksayacak şekilde yapılandırın.

Aynı veya daha eski ağ geçidi sürümü

Aynı sürümü veya ağ geçidinin önceki bir sürümünü zaten sahip olduğunuz ile karşılaştırıldığında yüklemeye çalışırsanız, aşağıdaki hata oluşabilir.

Ağ geçidi yükleme hatası.

Hata: Kullanıcı profili geçici bir profil

Makineyle ilgili bir sorun oluştu. Geçici profili kaldırmak için şirket içi BT ekibinizle iletişime geçin.

Yapılandırma sorunlarını giderme

Güvenlik duvarı veya ara sunucu

Ağ geçidinin gerekli tüm bağlantı noktalarına erişimi olup olmadığını test etmek için ağ bağlantı noktaları testini çalıştırın. Tamamlandı (Başarılı) ve Tamamlandı (Başarısız oldu; en son sınama sonuçlarına bakın) olmak üzere iki farklı sonuç görüntülenir. Testin başarılı olması, ağ geçidinizin gerekli tüm bağlantı noktalarına başarıyla bağlandığını gösterir. Testin başarısız olması, ağ ortamınızın gerekli bağlantı noktalarını ve sunucuları engellediği anlamına gelebilir.

Ağ geçidiniz için ara sunucu bilgilerini sağlama hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz Şirket içi veri ağ geçidi için ara sunucu ayarlarını yapılandırma bölümüne gidin.

Güvenlik duvarı, Azure Service Bus’tan Azure veri merkezlerine giden bağlantıları engelliyor olabilir. Bu durumda söz konusu veri merkezleri için bölgenize yönelik IP adreslerinin engellemesini kaldırmak istersiniz. Bu web sitesinden Azure IP adreslerinin listesine ulaşabilirsiniz. Bulunduğunuz geçerli veri merkezi bölgesini bulmak için Veri merkezi bölgesini ayarlama bölümüne gidin.

Ara sunucu kimlik doğrulaması

Ara sunucunuz bir etki alanı kullanıcı hesabında kimlik doğrulaması gerektirebilir. Varsayılan olarak ağ geçidi, Windows hizmeti oturum açma kullanıcısı için bir Hizmet SID değeri kullanır. Oturum açma kullanıcısının bir etki alanı kullanıcısı olarak değiştirilmesi bu konuda yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Ağ geçidi hizmet hesabını etki alanı kullanıcısı olarak değiştirme.

Ara sunucunuzun yalnızca 80 ve 443 numaralı bağlantı noktalarının trafiğine izin vermesi

Bazı ara sunucular trafiği yalnızca 80 ve 443 numaralı bağlantı noktalarıyla kısıtlar. Varsayılan olarak Azure Service Bus iletişimi 443 dışındaki bağlantı noktaları üzerinden gerçekleşir.

Ağ geçidini, Azure Service Bus ile TCP yerine doğrudan HTTPS kullanarak iletişim kurmaya zorlayabilirsiniz.

Ağ geçidi ara sunucusu yönetilen veri gölüne bağlanamıyor

Şirket içi veri ağ geçidi kullanarak yerinde verilere erişmek için bir ara sunucu kullanırsanız varsayılan ara sunucu ayarlarını kullanarak, yönetilen veri gölüne (MDL) bağlanamayabilirsiniz. Yönetilen veri gölüne bağlanmak için adresleri *.dfs.core.windows.net ve *.blob.core.windows.net ara sunucunuzdaki izin verilenler listesine eklediğinizden emin olun.

Sık karşılaşılan hatalar

Hata: Ağ geçidi oluşturulamadı. Yeniden deneyin.

Bu hata, ara sunucu yapılandırma sorunlarından kaynaklanıyor da olabilir. Ağ geçidi günlüğü, sorun giderme için ek ayrıntılar sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Şirket içi veri ağ geçidi için ara sunucu ayarlarını yapılandırma.

Hata: Power BI hizmeti yerel ağ geçidine erişilemediğini bildirdi. Ağ geçidini yeniden başlatıp bir kez daha deneyin.

Yapılandırma işleminin sonunda Power BI hizmeti, ağ geçidini doğrulamak için tekrar çağrılır. Power BI hizmeti ağ geçidinin durumunu canlı olarak bildirmez. Windows hizmetinin yeniden başlatılması, iletişimin başarılı olmasını sağlayabilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki bölümde açıklanan şekilde günlükleri toplayın ve gözden geçirin.

Hata: Verileri birleştirmek için bilgi gerekiyor

Power BI Desktop’ta yenileme çalışsa bile Power BI hizmetinde “Verileri birleştirmek için bilgi gerekiyor” hatasıyla birlikte bir yenileme sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu sorun, Power BI Desktop’ta yenileme Dosya>Seçenekler ve ayarlar>Seçenekler>Gizlilik>Gizlilik düzeyi ayarlarını daima yoksay seçeneği ayarlandığında çalıştığında ancak diğer seçenekler seçildiğinde bir güvenlik duvarı hatası verdiğinde oluşur. Bu yenilemeyi Power BI hizmetinde gerçekleştirmeye çalışırsanız Gizlilik düzeyi etiketlerini daima yoksay seçeneği Power BI hizmetinde kullanılabilir olmadığından yenileme işlemi çalışmaz. Bu hatayı gidermek için Power BI Desktop’ta Seçenekler>Genel>Gizlilik ve Seçenekler>Geçerli Dosya>Gizlilik ayarlarına gidip gizlilik düzeyini veri gizliliği yok sayılmayacak şekilde değiştirmeyi deneyin. Dosyayı Power BI hizmeti için yeniden yayımlayın ve Power BI hizmetinde kimlik bilgilerini “Kuruluş” olarak güncelleştirin.

Hata: Eşzamanlı olarak gerçekleşen çok fazla yenileme var.

Ağ geçidinin eşzamanlılık sınırı 30 olarak belirlenmiştir. Bu hatayı alıyorsanız eşzamanlılık sınırına ulaştığınız anlamına gelir. Eşzamanlılık sayısını ağ geçidi tanılama şablonuyla izleyebilirsiniz. Bu sorunla karşılaşmamak için kümedeki ağ geçitlerinin sayısını yükseltin veya isteğin yükünü dengelemek için yeni bir küme başlatın.

Sorun giderme araçları

Şirket içi veri ağ geçidi uygulamasından günlükleri toplayın

Ağ geçidi için toplayabileceğiniz birden fazla günlük vardır ve her zaman günlüklerle başlamanız gerekir. Ağ geçidini yükledikten sonra günlükleri toplamanın en basit yolu şirket içi veri ağ geçidi uygulaması üzerinden yapılır. Şirket içi veri ağ geçidi uygulamasında Tanılama’yı seçin ve ardından aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Günlükleri dışarı aktar bağlantısını seçin.

Şirket içi veri ağ geçidi uygulaması günlükleri.

Bu dosya Windows masaüstünüzdeki ODGLogs klasörüne .zip biçiminde kaydedilir.

Olay günlükleri

Şirket içi veri ağ geçidi hizmetinin olay günlüklerini bulmak için şu adımları izleyin:

  1. Ağ geçidi yüklemesi yapılan bilgisayarda Olay Görüntüleyicisi’ni açın.

  2. Olay Görüntüleyicisi>Uygulamalar ve Hizmet Günlükleri’ni genişletin.

  3. Şirket içi veri ağ geçidi hizmeti girişini seçin.

Şirket içi veri ağ geçidi olay günlükleri.

Sınırlamalar ve önemli noktalar

Power BI ağ geçitleri REST API’leri, ağ geçidi kümelerini desteklemez.

Sonraki adımlar