SİPARİŞ VEREN

DAX sorgusunda EVALUATE deyimi tarafından döndürülen sorgu sonuçlarının sıralama düzenini tanımlayan bir deyimini tanıtır.

Sözdizimi

[ORDER BY {<expression> [{ASC | DESC}]}[, …]]  

Parametreler

Süre Tanım
ifade Tek bir skaler değer döndüren bir DAX ifadesi.
ASC (varsayılan) Artan sıralama düzeni.
DESC Azalan sıralama düzeni.

Döndürülen değer

Bir EVALUATE deyiminin artan (ASC) veya azalan (DESC) sırada sonucu.

Açıklamalar

ORDER BY deyimlerinin nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. DAX sorguları.

Ayrıca bkz.

BAŞLANGıÇ
EVALUATE
VAR
DEFINE
DAX sorguları