RELATEDTABLE

Bir tablo ifadesini verilen filtreler tarafından değiştirilen bağlamda değerlendirir.

Sözdizimi

RELATEDTABLE(<tableName>)  

Parametreler

Süre Tanım
tableName Standart DAX söz dizimi kullanılarak belirtilen var olan tablonun adı. Bu değer bir ifade olamaz.

Döndürülen değer

Değer tablosu.

Açıklamalar

  • RELATEDTABLE işlevi, verilerin filtrelendiği bağlamı değiştirir ve ifadeyi belirttiğiniz yeni bağlamda değerlendirir.

  • Mantıksal ifade içermeyen bu işlev, CALCULATETABLE işlevinin kısayoludur.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek, RelatedTABLE işlevini kullanarak Ürün Kategorisi tablosunda İnternet Satışları ile bir hesaplanmış sütun oluşturur:

= SUMX( RELATEDTABLE('InternetSales_USD')  
     , [SalesAmount_USD])  

Aşağıdaki tabloda sonuçlar gösterilmektedir:

Product Category Key Product Category AlternateKey Product Category Name Internet Sales
1 1 Bisikletler 28.318.144,65 USD
2 2 Bileşenler
3 3 Kıyafet 339.772,61 USD
4 4 Aksesuarlar 700.759,96 USD

Ayrıca bkz.

CALCULATETABLE
Filtre işlevleri