Akıllı zaman gösterimi işlevleri

Veri Çözümleme İfadeleri (DAX), akıllı zaman gösterimi işlevlerine sahiptir. Bu işlevleri kullanarak günler, aylar, üç aylık dönemler ve yıllar gibi sürelerle verileri değiştirebilir ve ardından bu dönemler için hesaplamalar oluşturup karşılaştırabilirsiniz.

Bu kategoride

İşlev Açıklama
CLOSINGBALANCEMONTH İfadeyi geçerli bağlamdaki ayın son tarihinde değerlendirir.
CLOSINGBALANCEQUARTER Geçerli bağlamda üç aylık dönemin son tarihinde ifadeyi değerlendirir.
CLOSINGBALANCEYEAR Geçerli bağlamda yılın son tarihinde ifadeyi değerlendirir.
DATEADD Geçerli bağlamda belirtilen sayıda aralık ile zamanda ileri veya geri kaydırılmış olan tarih sütununu içeren bir tablo döndürür.
DATESBETWEEN Belirtilen başlangıç_tarihi ile başlayıp belirtilen bitiş_tarihine kadar devam eden tarihleri içeren bir sütuna sahip olan bir tablo döndürür.
DATESINPERIOD Belirtilen başlangıç tarihi ile başlayıp belirtilen sayıya ve tarih aralıklarının türüne kadar devam eden bir tablo döndürür.
DATESMTD Geçerli bağlamda ay başından bugüne kadar olan tarihleri içeren sütuna sahip olan bir tablo döndürür.
DATESQTD Geçerli bağlamda üç aylık dönemin başından bugüne kadar olan tarihleri içeren sütuna sahip olan bir tablo döndürür.
DATESYTD Geçerli bağlamda yıl başından bugüne kadar olan tarihleri içeren sütuna sahip olan bir tablo döndürür.
ENDOFMONTH Belirtilen tarih sütunu için geçerli bağlamdaki ayın son tarihini döndürür.
ENDOFQUARTER Belirtilen tarih sütunu için geçerli bağlamdaki üç aylık dönemin son tarihini döndürür.
ENDOFYEAR Belirtilen tarih sütunu için geçerli bağlamdaki yılın son tarihini döndürür.
FIRSTDATE Belirtilen tarih sütunu için geçerli bağlamdaki ilk tarihi döndürür.
FIRSTNONBLANK İfadenin boş olmaması kaydıyla geçerli bağlama göre filtrelenmiş olan sütun içindeki ilk değeri döndürür.
LASTDATE Belirtilen tarih sütunu için geçerli bağlamdaki son tarihi döndürür.
LASTNONBLANK İfadenin boş olmaması kaydıyla geçerli bağlama göre filtrelenmiş olan sütun içindeki son değeri döndürür.
NEXTDAY Geçerli bağlamda belirtilen tarihler sütunundaki ilk tarihi temel alarak sonraki günde yer alan tüm tarihleri içeren bir sütuna sahip olan tabloyu döndürür.
NEXTMONTH Geçerli bağlamda tarihler sütunundaki ilk tarihi temel alarak sonraki ayda yer alan tüm tarihleri içeren bir sütuna sahip olan tabloyu döndürür.
NEXTQUARTER Geçerli bağlamda belirtilen tarihler sütunundaki ilk tarihi temel alarak sonraki üç aylık dönemde yer alan tüm tarihleri içeren bir sütuna sahip olan tabloyu döndürür.
NEXTYEAR Geçerli bağlamda tarihler sütunundaki ilk tarihi temel alarak sonraki yılda yer alan tüm tarihleri içeren bir sütuna sahip olan tabloyu döndürür.
OPENINGBALANCEMONTH Geçerli bağlamda ayın ilk tarihinde ifadeyi değerlendirir.
OPENINGBALANCEQUARTER Geçerli bağlamda üç aylık dönemin ilk tarihinde ifadeyi değerlendirir.
OPENINGBALANCEYEAR Geçerli bağlamda yılın ilk tarihinde ifadeyi değerlendirir.
PARALLELPERIOD Geçerli bağlamda, belirtilen tarihler sütunundaki tarihlere paralel bir dönemi temsil eden bir tarih sütununu içeren bir tablo döndürür. Bu tarihler, belirtilen aralık kadar zaman içinde ileri veya geri doğru kaydırılmış olur.
PREVIOUSDAY Geçerli bağlamda tarihler sütunundaki ilk tarihten önceki günü temsil eden tüm tarihleri içeren bir sütuna sahip olan tabloyu döndürür.
PREVIOUSMONTH Geçerli bağlamda tarihler sütunundaki ilk tarihi temel alarak önceki ayda yer alan tüm tarihleri içeren bir sütuna sahip olan tabloyu döndürür.
PREVIOUSQUARTER Geçerli bağlamda tarihler sütunundaki ilk tarihi temel alarak önceki üç aylık dönemde yer alan tüm tarihleri içeren bir sütuna sahip olan tabloyu döndürür.
PREVIOUSYEAR Geçerli bağlamda tarihler sütunundaki son tarihi temel alarak önceki yılda yer alan tüm tarihleri içeren bir sütuna sahip olan tabloyu döndürür.
SAMEPERIODLASTYEAR Geçerli bağlamda belirtilen tarihler sütununda yer alan tarihlerden bir yıl geriye kaydırılmış tarihlerin olduğu bir sütun içeren tablo döndürür.
STARTOFMONTH Belirtilen tarih sütunu için geçerli bağlamdaki ayın ilk tarihini döndürür.
STARTOFQUARTER Belirtilen tarih sütunu için geçerli bağlamdaki üç aylık dönemin ilk tarihini döndürür.
STARTOFYEAR Belirtilen tarih sütunu için geçerli bağlamdaki yılın ilk tarihini döndürür.
TOTALMTD Geçerli bağlamda ay başından bugüne kadar olan tarihler için ifade değerini değerlendirir.
TOTALQTD Geçerli bağlamda üç aylık dönemden bugüne kadar olan tarihler için ifade değerini değerlendirir.
TOTALYTD Geçerli bağlamda ifadenin yıl başından bugüne kadar olan değerini değerlendirir.