STARTOFMONTH

Belirtilen tarih sütunu için geçerli bağlamdaki ayın ilk tarihini döndürür.

Söz dizimi

STARTOFMONTH(<dates>) 

Parametreler

Süre Tanım
tarihler Tarihleri içeren sütun.

Döndürülen değer

Tarih değeri içeren tek bir sütun ve tek bir satıra sahip olan tablo.

Açıklamalar

 • Tarihler bağımsız değişkeni aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Tarih/saat sütunu başvurusu.
  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun döndüren tablo ifadesi.
  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun tanımlayan Boole ifadesi.
 • Boole ifadeleriyle ilgili kısıtlamalar için bkz. CALCULATE.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek formül, geçerli bağlam için ay başlangıcını döndüren bir ölçü oluşturur.

= STARTOFMONTH(DateTime[DateKey]) 

Ayrıca bkz.

Tarih ve saat işlevleri
Akıllı zaman gösterimi işlevleri
STARTOFYEAR
STARTOFQUARTER